Giám định tư pháp
Thứ 7, Ngày 15/04/2017, 22:00
Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 19/QĐ-BTTP về việc Ban hành tài liệu Bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/04/2017 | Nguyễn Thị Vân Anh

Ngày 12/4/2017, Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 19/QĐ-BTTP về việc Ban hành tài liệu Bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp, Quyết định ban hành kèm theo Phụ lục tài liệu. Tài liệu bao gồm các nội dung gồm hai phần. Phần thứ nhất là Quy định pháp luật về giám định tư pháp, gồm có 8 chương, cụ thể: Chương I. Những vấn đề pháp lý chung, Chương II. Người giám định tư pháp; Chương III. Tổ chức giám định tư pháp , Chương IV. Nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp, và các hành vi bị nghiêm cấm, Chương V. Vai trò của hoạt động giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người giám định tư pháp khi thực hiện giám định, Chương VI. Các hình thức giám định tư pháp và việc trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp; đánh giá, sử dụng Kết luận giám định tư pháp, Chương VII. Chi phí giám định tư pháp, chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp, Chương VIII. Quản lý nhà nước về giám định tư pháp. Phần thứ hai là Một số kỹ năng pháp lý cơ bản cần thiết của người giám định tư pháp. Ngoài ra tài liệu còn gợi ý một số câu hỏi thảo luận sau khi kết thúc chương trình bồi dưỡng.

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp được ban hành là cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cho việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ pháp lý cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Vân Anh

Lượt người xem:  Views:   1577
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio