Giám định tư pháp
Thứ 2, Ngày 05/12/2016, 11:00
Hướng dẫn về việc thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/12/2016 | Phòng Bổ trợ Tư pháp

Trong thời gian qua, Cục Bổ trợ tư pháp nhận được ý kiến phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp của một số địa phương, Cục Bổ trợ tư pháp có ý kiến cụ thể như sau:

    1. Về vấn đề xác định lĩnh vực chuyên môn của người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Luật giám định tư pháp không quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng lĩnh vực giám định mà giao trách nhiệm cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định chi tiết về tiêu chuẩn giám định viên tư pháp phù hợp với từng lĩnh vực chuyên môn do Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý (khoản 3 Điều 7 Luật giám định tư pháp). Tuy nhiên, thực tiễn hướng dẫn thi hành Luật giám định tư pháp hiện chỉ có Bộ Công an (Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 5/8/2014), Bộ Y tế (Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014) hướng dẫn rõ tiêu chuẩn đối với từng lĩnh vực giám định thuộc lĩnh vực quản lý, các Bộ, cơ quan ngang bộ khác chưa có quy định hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Vì vậy, đề nghị Sở Tư pháp căn cứ điểm b khoản 1 Điều 7 Luật giám định tư pháp về tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp quy định: "có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên" và khoản 2 Điều 8 Luật giám định tư pháp quy định về hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp quy định: "Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm" để xác định lĩnh vực giám định của người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

2. Các trường hợp cụ thể

a) Đối với người có bằng tốt nghiệp Đại học Bách khoa, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng được Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở lĩnh vực kế hoạch và đầu tư chuyên về kỹ thuật xây dựng là phù hợp quy định pháp luật.

b) Đối với trường hợp thuộc các lĩnh vực khác mà chưa được Bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn cụ thể về lĩnh vực giám định nêu tại điểm 2, điểm 3 Công văn số 1668/STP-BTTP ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh, đề nghị Sở Tư pháp vận dụng như hướng dẫn tại điểm 1 Công văn này./.​
Tải về CV hướng dẫn thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp.doc

​Trích nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Lượt người xem:  Views:   1729
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio