Giám định tư pháp
Thứ 5, Ngày 12/03/2015, 09:50
Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/03/2015

Ngày 03/3/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


 
Ban Chỉ đạo gồm có 14 thành viên, trong đó, ông Võ Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Giám đốc Sở Tư pháp
làm Phó Trưởng ban thường trực. Các thành viên khác là đại diện của Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức, phối hợp với các sở, ngành triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án; tổng hợp và định kỳ 06 tháng, năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Đề án.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.
Hà Chi - Phòng Bổ trợ Tư pháp.
 
 
 
 
 
 
Lượt người xem:  Views:   1745
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio