Đấu giá - Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
​Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo "Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất ...
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/11/2021)Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/27/2022 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (Đào Nguyễn Anh Vũ, Trần Văn Duẩn, Ngụy Cao Khánh)TinThông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (Đào Nguyễn Anh Vũ, Trần Văn Duẩn, Ngụy Cao Khánh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 31/12/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 145​​/QĐ-STP về việc​​ cấp Thẻ đấu giá viên. Theo đó, Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên cho 03 đấu giá viên hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh​ Thành Nam, gồm: ông Đào Nguyễn Anh Vũ, ông Trần Văn Duẩn và ông Ngụy Cao Khánh​​./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm QD_145_STP-BTTP.signed.pdf 

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (Hoàng Thanh Tịnh)TinThông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (Hoàng Thanh Tịnh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/24/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 23/12/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 143​​/QĐ-STP về việc​​ cấp Thẻ đấu giá viên. Theo đó, Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Hoàng Thanh Tịnh​ hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh​ Trực tuyến TCC​​./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm QD_143_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Triển khai thực hiện Công văn số 6314/UBND-NC ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnhTinTriển khai thực hiện Công văn số 6314/UBND-NC ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2022-01/bttp-2021-cv 1784_Key_20012022165612.jpg
12/24/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

​Thực hiện Công văn số 6314/UBND-NC ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1784/STP-BTTP ngày 23/12/2021 hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến việc thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; việc tham gia đấu giá và xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá.

bttp-2021-cv 1784.jpg

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

CV_1784_STP-BTTP.signed.pdf

CV_6314_UBNDT.pdf

CV 2457-BTP.pdf

CV 828-BTTP.pdf


Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (ông Nguyễn Hữu Đức, ông Trần Như Thành)Thông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (ông Nguyễn Hữu Đức, ông Trần Như Thành)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

Quyết định cấp Thẻ ông Nguyễn Hữu Đức​QD_138_STP-BTTP.signed.pdf

Quyết định cấp Thẻ ông Trần Như Thành​QD_137_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Thành NamTinCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Thành Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 02/12/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 11/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh Thành Nam. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Thành Nam​ như sau: 

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH NAM

2. Địa chỉ trụ sở: Số 27/9 đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 7, khu phố Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương​.

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

- Họ và tên: Đào Nguyễn Anh Vũ

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 812/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 30/9/2013

- Chức vụ: Giám đốc.

4. Danh sách thành viên hợp danh:

SttHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
1 Đào Nguyễn Anh Vũ1983

812/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 30/9/2013 

2 Lý Cẩm Thy 1982
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương   TinLấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương   /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/22/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan; Công văn số 5442/UBND-NC ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1589/STP-BTTP ngày 22/11/2021 đề nghị các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; các doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh​ nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản nêu trên./.

Nội dung chi tiết CV_1589_STP-BTTP.signed.pdf


Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/10/2021)TinDanh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/27/2021 2:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho ông Võ Cát Tường tại Công ty đấu giá hợp danh Trực tuyến TCCTinThông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho ông Võ Cát Tường tại Công ty đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/26/2021 9:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 26/10/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 115​​/QĐ-STP về việc​​ cấp thẻ đấu giá viên. Theo đó, ông Võ Cát Tường​ được cấp thẻ đấu giá viên số ​34/ĐGV và hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC​​​​​

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 21/9/2021)TinDanh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 21/9/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2021 2:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho ông Nguyễn Thanh Thọ tại Công ty đấu giá hợp danh Nam Bình DươngTinThông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho ông Nguyễn Thanh Thọ tại Công ty đấu giá hợp danh Nam Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/23/2021 9:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 23/7/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 82​​/QĐ-STP về việc​​ cấp thẻ đấu giá viên. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Thọ​ được cấp thẻ đấu giá viên số ​33/ĐGV và hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Nam Bình Dương​​​

QD_82_STP-VP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCCTinCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2021 7:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 11/6/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 10/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCC. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCC​​​​ như sau: 

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRỰC TUYẾN TCC

2. Địa chỉ trụ sở: 31 đường Hoàng Hoa Thám, khu phố 8, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

- ​Họ và tên: Võ Cát Tường                          ​

- Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 2016/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 30/6/2017

- Chức vụ: Giám đốc.

4. Danh sách thành viên hợp danh:

STTHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Hiền 1976

 

 

 
2Lê Tuấn Đông1970  
3Võ Cát Tường19792016/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 30/6/2017 
Thông tin
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 11/6/2021) TinDanh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 11/6/2021) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2021 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho bà Lâm Thị Thanh Thủy tại Công ty đấu giá hợp danh Chính NghĩaTinThông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho bà Lâm Thị Thanh Thủy tại Công ty đấu giá hợp danh Chính Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/8/2021 9:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 08/6/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 66​​/QĐ-STP về việc​​ cấp thẻ đấu giá viên. Theo đó, bà Lâm Thị Thanh Thủy​​​ được cấp thẻ đấu giá viên số ​30/ĐGV và hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Chính Nghĩa​

QD_66_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho bà Nguyễn Thị Minh tại Công ty đấu giá hợp danh Chính NghĩaTinThông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho bà Nguyễn Thị Minh tại Công ty đấu giá hợp danh Chính Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/8/2021 9:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 08/6/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 68​​/QĐ-STP về việc​​ cấp thẻ đấu giá viên. Theo đó, bà Nguyễn Thị Minh​​ được cấp thẻ đấu giá viên số ​31/ĐGV và hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Chính Nghĩa​

QD_68_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho ông Trần Thanh Minh tại Công ty đấu giá hợp danh Chính NghĩaTinThông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho ông Trần Thanh Minh tại Công ty đấu giá hợp danh Chính Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/8/2021 9:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 08/6/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 67​​/QĐ-STP về việc​​ cấp thẻ đấu giá viên. Theo đó, ông Trần Thanh Minh​​ được cấp thẻ đấu giá viên số ​29/ĐGV và hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Chính Nghĩa​

QD_67_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho ông Nguyễn Duy Việt Nhân tại Công ty đấu giá hợp danh Chính NghĩaTinThông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho ông Nguyễn Duy Việt Nhân tại Công ty đấu giá hợp danh Chính Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/8/2021 8:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 08/6/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 69​​/QĐ-STP về việc​​ cấp thẻ đấu giá viên. Theo đó, ông Nguyễn Duy Việt Nhân​ được cấp thẻ đấu giá viên số ​32/ĐGV và hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Chính Nghĩa

QD_69_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 01/6/2021) TinDanh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 01/6/2021) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/2/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính NghĩaTinCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2021 7:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 27/5/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 09/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa​​ như sau: 

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHÍNH NGHĨA

2. Địa chỉ trụ sở: Tầng 2, số 1113 Cách Mạng Tháng 8, khu phố 3, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

- Họ và tên: Trần Thanh Minh                     

- Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1932/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 28/6/2017

- Chức vụ: Giám đốc.

4. Danh sách thành viên hợp danh:


STTHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Đại 1999

 

 

 
2Trần Thanh Minh                    19801932/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 28/6/2017​​​​
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/4/2021)TinDanh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/4/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/28/2021 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 22/3/2021)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 22/3/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/22/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2020TinKhái quát tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

Tính đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 08 tổ chức đấu giá tài sản, gồm Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 07 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Ngoài ra, có 08 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của các tổ chức đấu giá tài sản, trong năm 2020, các tổ chức đấu giá đã thực hiện đấu giá thành 288 cuộc cuộc đấu giá. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 291 tỷ đồng; tổng giá bán của tài sản đấu giá gần 304 tỷ đồng; tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được hơn 2,1 tỷ đồng; số tiền nộp ngân sách/thuế khoảng 126 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản luôn được Sở Tư pháp quan tâm và ngày càng được nâng cao, cụ thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá. Sở Tư pháp đã phát hành 30.000 tờ gấp pháp luật giới thiệu về Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, phổ biến quy định về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các tin bài liên quan đến Luật Đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đấu giá tài sản đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 01 doanh nghiệp đấu giá tài sản và 01 chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; ban hành 02 Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 02 doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp 04 Thẻ đấu giá viên.

- Năm 2020, Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về đấu giá:

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1730/UBND-NC ngày 10/4/2020 yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã có văn bản triển khai đến các tổ chức đấu giá tài sản, yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc đăng ký tài khoản sử dụng Cổng thông tin và cập nhật công khai việc đấu giá tài sản lên Cổng thông tin theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản kể từ ngày 10/4/2020.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2565/UBND-NC ngày 01/6/2020 về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản.

+ Báo cáo theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Tư pháp: rà soát danh sách người tập sự hành nghề đấu giá; rà soát đội ngũ đấu giá viên đang hành nghề; rà soát, lập danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản tại địa phương; xử lý tên gọi của doanh nghiệp đấu giá tài sản bị trùng hoặc gây nhầm lẫn; tình hình thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

+ Tiếp tục rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một của Công ty cổ phần Truyền thông Trí Việt (có văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp hướng dẫn về người mua được tài sản đấu giá ngay tình; văn bản xác minh thông tin về tổ chức đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và 03 văn bản báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn chủ động ban hành Công văn số 708/STP-BTTP ngày 24/4/2020 về nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá tài sản, theo đó yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan; chú trọng trang bị cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt hoạt động đấu giá tại đơn vị,...

-  Sở Tư pháp có sự phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan về các vấn đề có liên quan đến đấu giá tài sản, như: ban hành 03 văn bản về việc góp ý dự thảo điều chỉnh Phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu vực Thành ủy - UBND thành phố Thủ Dầu Một (cũ); góp ý việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất chợ Thống Nhất và khu đất chợ Nội Hóa tại thành phố Dĩ An; có ý kiến về thẩm quyền phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham gia phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6206/UBND-KT ngày 17/12/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Thẩm định tính pháp lý của hồ sơ bán đấu giá tài sản theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương..

- Công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản được Sở Tư pháp thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

+ Về kiểm tra, thanh tra: Sở Tư pháp đã tiến hành 01 cuộc thanh tra 01 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Qua thanh tra, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với thư ký - nhân viên của doanh nghiệp đấu giá tài sản về hành vi ghi biên bản cuộc đấu giá không đầy đủ chi tiết diễn biến của phiên đấu giá với số tiền 6.000.000 đồng. Cá nhân bị xử phạt đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của Sở Tư pháp. Doanh nghiệp đấu giá tài sản đã khắc phục những sai sót theo kết luận của Sở Tư pháp, tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với đấu giá viên và nhân viên.

+ Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sở Tư pháp tiếp nhận được 03 đơn (02 đơn đề nghị, 01 đơn yêu cầu) không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở. Kết quả xử lý: Sở Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời 02 đơn; lưu 01 đơn vì đơn đã có văn bản hướng dẫn, trả lời./.

Thông tinFalseTăng Thị Hà Chi
Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/02/2021)Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/02/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/24/2021 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tư số 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chínhThông tư số 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/4/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhVăn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 15/01/2021)Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 15/01/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2021 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Bình Dương triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sảnTinBình Dương triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2021-02/bttp-2021-CV 6206_Key_26022021093710.jpg
1/4/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 02/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Để tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động đấu giá tài sản và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã tham gia phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6206/UBND-KT ngày 17/12/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

bttp-2021-CV 6206.jpg

1. Đối với sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đấu giá tài sản và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, mâu thuẫn để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật chuyên ngành quy định các loại tài sản phải bán thông qua hình thức đấu giá; việc xác định giá để làm giá khởi điểm tài sản đấu giá đảm bảo sát với giá thị trường.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc đưa tài sản ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá; xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý tài sản, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá.

c) Người có tài sản đấu giá xác định giá khởi điểm sát với giá thị trường, đúng quy định; xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, giám sát quá trình tổ chức đấu giá, tham dự cuộc đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá, hủy hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả đấu giá theo đúng quy định của pháp luật; lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với từng cuộc đấu giá; tổ chức thực hiện thí điểm việc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến đối với một số loại tài sản công là quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất hoặc tài sản thuộc sở hữu nhà nước gắn liền với quyền sử dụng đất,...; phối hợp, thông tin cho Sở Tư pháp các vụ việc đấu giá nhất là các vụ việc đấu giá do các tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở ở tỉnh, thành phố khác thực hiện tại địa phương để theo dõi, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm (nếu có); tăng cường theo dõi, giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản, nhất là việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất.

d) Phối hợp với cơ quan công an thực hiện các biện pháp hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự cho hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản; tăng cường thực hiện các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm trong hoạt động đấu giá tài sản thông qua các chuyên án, nhất là các băng nhóm tội phạm, thông đồng, dìm giá trong các cuộc đấu giá tài sản.

2. Đối với Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đấu giá tài sản với các hình thức phù hợp với yêu cầu điều kiện, tình hình thực tiễn tại địa phương.

b) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ đấu giá viên, chất lượng hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản tại địa phương, trong đó chú trọng việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản của tỉnh; thực hiện theo quy định đối với công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức đấu giá tài sản, giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của các đấu giá viên tại địa phương; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên và cá nhân, tổ chức có liên quan.

c) Báo cáo kết quả thực hiện của địa phương về công tác đấu giá tài sản theo định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/12 hàng năm để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm 6206-KT.signed.pdf

Thông tinFalseTăng Thị Hà Chi
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 17/11/2020)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 17/11/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/17/2020 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseTăng Thị Hà Chi
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/10/2020)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/10/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/12/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Tình hình thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình DươngTinTình hình thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/2/2020 10:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 575/BTTP-ĐGTS ngày 11/6/2020 của Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp, ngày 30/9/2020 Sở Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 135/STP-BTTP về tình hình thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Báo cáo đã nêu lên thực trạng tổ chức, hoạt động đấu giá và công tác quản lý nhà nước đấu giá trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 cho đến nay, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới cũng như các kiến nghị, đề xuất.

I. THỰC TRẠNG, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤU GIÁ

1. Kết quả đạt được

a) Công tác xây dựng chính sách, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá tài sản tại địa phương

Công tác xây dựng chính sách, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá tài sản được Sở Tư pháp thực hiện thường xuyên, đảm bảo tính kịp thời. Cụ thể như sau:

- Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, lập danh mục và tổ chức tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do HĐND, UBND tỉnh ban hành quy định về bán đấu giá tài sản, bán đấu giá quyền sử dụng đất và tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản số 48/BC-UBND ngày 27/5/2014 báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành quy định về bán đấu giá tài sản, bán đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, có 05 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực quy định về bán đấu giá tài sản, bán đấu giá quyền sử dụng đất, gồm: 01 Nghị quyết[1]; 03 Quyết định[2] và 01 Chỉ thị[3].

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Tư pháp đã kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định Trung ương cũng như tình hình thực tế địa phương.

- Sở Tư pháp tham gia phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua việc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật) tham mưu UBND tỉnh trình Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc ban hành Quy định bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương (thay thế Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh).

- Thực hiện quy định của Luật Đấu giá tài sản và Công văn số 3319/BTP-BTTP ngày 13/9/2017 của Bộ Tư pháp về thi hành Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018 và thay thế Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Phát triển đội ngũ đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản

- Phát triển đội ngũ đấu giá viên

Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020" của Bộ Tư pháp và tình hình thực tiễn tại địa phương, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, đề ra nhiệm vụ thu hút người có năng lực, trình độ tham gia hoạt động đấu giá tại địa phương, phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên trung bình mỗi năm phát triển từ 01 đến 02 đấu giá viên trở lên.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Sở Tư pháp đã có công văn gửi các tổ chức  đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, đồng thời thông báo công khai trên website của Sở về việc đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá. Tuy nhiên, do số lượng học viên ít nên đã trực tiếp đăng ký tại Học viện Tư pháp - Thành phố Hồ Chí Minh. Để tạo nguồn bổ nhiệm đấu giá viên, Sở Tư pháp luôn quan tâm, tạo điều kiện về mặt thời gian cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá. Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 33 người đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá và hiện có 16 người đã được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên (trong đó: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 03 đấu giá viên, các doanh nghiệp đấu giá tài sản: 13 đấu giá viên).

So với năm 2013, số lượng đấu giá viên hành nghề đấu giá tại các tổ chức đấu giá của tỉnh Bình Dương tăng lên gần gấp đôi (từ 09 đấu giá viên lên 16 đấu giá viên). Chất lượng đội ngũ đấu giá viên cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc. Các đấu giá viên tích cực học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; phẩm chất đạo đức, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. Một số đấu giá viên có thời gian công tác đấu giá lâu năm, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quá trình hành nghề.

- Phát triển tổ chức đấu giá tài sản

Năm 2013, trên toàn tỉnh có 08 tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, gồm: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, 03 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, 04 doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản. Từ năm 2013 đến nay, đã có 10 doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập mới và cũng có 10 doanh nghiệp đấu giá tài sản chấm dứt hoạt động (trong đó, 09 doanh nghiệp không thực hiện chuyển đổi hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản đã chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/7/2019 và 01 doanh nghiệp chấm dứt kể từ ngày 02/01/2020).

Tính đến ngày 30/9/2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 08 tổ chức đấu giá tài sản, gồm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 07 doanh nghiệp đấu giá tài sản (hiện nay 02 doanh nghiệp đấu giá tạm ngừng hoạt động). Ngoài ra, có 08 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương.

Tổ chức đấu giá tài sản chủ yếu tập trung tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển như thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương được bố trí trụ sở làm việc với các trang bị cơ sở vật chất đầy đủ đảm bảo cho việc thực hiện công tác chuyên môn. Một số doanh nghiệp đấu giá tài sản có sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc khang trang, bố trí phòng họp, hội trường đấu giá riêng.

Nhìn chung các tổ chức đấu giá tài sản có năng lực hoạt động khá tốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ đấu giá của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Hoạt động đấu giá tài sản góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho một bộ phận người lao động, ngăn ngừa tiêu cực, tránh thất thoát tài sản, bảo đảm quyền lợi cho cá nhân, tổ chức có tài sản. Tuy nhiên, năng lực hoạt động giữa các tổ chức đấu giá không đồng đều, có sự phân hóa rõ rệt. Số lượng vụ việc đấu giá chủ yếu tập trung vào một số tổ chức đấu giá. Các tổ chức đấu giá còn lại nguồn việc ít, hoạt động cầm chừng và chưa mang tính chuyên nghiệp.

c) Hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương

Kết quả hoạt động đấu giá tài sản từ năm 2013 đến ngày 31/7/2020 được thể hiện tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này.

d) Công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ đấu giá viên và hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương

- Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Đấu giá tài sản

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17/11/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Để triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2128/KH-UBND ngày 30/5/2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở Kế hoạch số 2128/KH-UBND, 7/9 huyện, thị và thành phố của tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương.

Ngày 20/6/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật với sự tham dự của 150 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành; Đoàn luật sư tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; một số cơ quan trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố; các tổ chức bán đấu giá tài sản, tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng Thừa phát lại, quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản và Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản thông qua tham gia chương trình "Pháp luật và cuộc sống".  

Sở Tư pháp còn thường xuyên đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các tin bài liên quan đến Luật Đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử của Sở; hàng năm phát hành trên 13.000 tờ gấp pháp luật giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản.

Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản với các hình thức nêu trên đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa của hoạt động đấu giá tài sản.

- Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng

Khi có văn bản của Bộ Tư pháp, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật thuộc Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp về việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, Sở Tư pháp đều thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đề nghị các tổ chức cử đấu giá viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

- Công tác kiểm tra, thanh tra

Kế hoạch công tác thanh tra hằng năm của Sở Tư pháp được ban hành đảm bảo trong thời gian quy định. Công tác thanh tra từng bước được đổi mới, số cuộc và số đơn vị được thanh tra, kiểm tra được tăng lên. Việc triển khai các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra, đảm bảo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng đã kịp thời thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua công tác thanh tra giúp cơ quan quản lý nắm rõ hơn về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản; thấy được những ưu điểm, đồng thời phát hiện các thiếu sót, tồn tại, bất cập để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2013 đến nay, Sở Tư pháp tiến hành 07 cuộc thanh tra và 01 cuộc kiểm tra đột xuất đối với 08 tổ chức đấu giá tài sản. Qua đó, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình hoạt động của tổ chức đấu giá. Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 38.500.000 đồng (trong đó: 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức đấu giá với số tiền 32.500.000 đồng và 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân với số tiền 6.000.000 đồng).

- Việc thực hiện các giải pháp quản lý hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương

+ Kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về đấu giá: từ năm 2013 đến nay Sở Tư pháp đã tham mưu UBND, HĐND tỉnh đã ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật; ban hành 02 kế hoạch và nhiều Công văn liên quan đến hoạt động đấu giá.

+ Hàng năm ban hành văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản.

+ Tổ chức họp trao đổi về hoạt động đấu giá tài sản

Ngày 04/10/2019, Sở Tư pháp tổ chức họp trao đổi về hoạt động đấu giá tài sản với sự tham gia của các tổ chức đấu giá tài sản và chi nhánh của các doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 1945/TB-STP ngày 24/10/2019 chỉ đạo các tổ chức đấu giá tài sản cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức nhân sự, đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho hoạt động dịch vụ đấu giá và nâng cao uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; thực hiện việc đấu giá tài sản theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan; đấu giá viên của các tổ chức đấu giá tài sản phải thường xuyên cập nhật quy định pháp luật, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, trong quá trình hành nghề, đấu giá viên phải tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên,...

+ Sở Tư pháp cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan (cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan thi hành án,...) nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đấu giá tài sản.

2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện

a) Khó khăn, vướng mắc

Theo Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Dương (ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh) có đề ra nhiệm vụ "phát huy vai trò tự quản của tổ chức Hội đấu giá tài sản" trong giai đoạn năm 2016 - 2020. Tuy nhiên, cho đến nay, tỉnh Bình Dương vẫn chưa thành lập được Hội đấu giá tài sản.

b) Nguyên nhân

- Điều 21 Luật Đấu giá tài sản quy định về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên như sau:

"1. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên là tổ chức tự quản được thành lập để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đấu giá viên; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề cho đấu giá viên; giám sát việc tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên; thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về hội và Điều lệ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên.

2. Việc thành lập, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên được thực hiện theo quy định của pháp luật về hội và quy định của Luật này".

Quy định về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên nêu trên còn chung chung nên việc triển khai trên thực tế gặp khó khăn.

- Số lượng đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương ít, do đó, việc thành lập Hội đấu giá tài sản giai đoạn này là chưa cần thiết.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Phương hướng, nhiệm vụ

- Xây dựng, phát triển đội ngũ đấu giá viên đảm bảo số lượng, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và có đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nghề đấu giá trong thời gian tới.

- Củng cố, kiện toàn và phát triển các tổ chức đấu giá tài sản có đủ năng lực cung cấp dịch vụ đấu giá đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Giải pháp

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về về vai trò, vị trí của hoạt động đấu giá cũng như đội ngũ đấu giá viên trong xã hội.

- Rà soát các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, phát hiện các vướng mắc, bất cập và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung.

- Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để chủ động hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong phạm vi thẩm quyền thi hành Luật Đấu giá tài sản và các quy định có liên quan.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh những sai sót và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đấu giá.

- Cử người tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đấu giá cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ đấu giá viên.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn về việc thành lập tổ chức xã hội nghề nghiệp của đấu giá viên.

- Kiến nghị Bộ Tư pháp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đấu giá cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ đấu giá viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ đấu giá viên./.[1] Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND8 ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh về mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

[2] Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/1/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương và tỷ lệ phần trăm để lại trên số tiền phí đấu giá, phí tham gia đấu giá thu được cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bình Dương;

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

[3] Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thông tinFalseTăng Thị Hà Chi
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sảnTinThông báo về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/7/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 01/9/2020, Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp ban hành Thông báo số 889/TB-BTTP về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Theo đó, để đáp ứng tình hình thực tiễn việc vận hành, sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản của các cá nhân, tổ chức, Cục Bổ trợ tư pháp đã điều chỉnh, bổ sung một số chức năng, thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp và tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Đối với tổ chức đấu giá tài sản, Cổng thông tin bổ sung thêm chức năng "Công khai lần 2" việc đấu giá tài sản để các các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật đấu giá tài sản./.

Đính kèm Thong bao 889.TB-BTTP.pdf

Thông tin
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio