Đấu giá
Thứ 3, Ngày 04/10/2022, 11:00
Triển khai thực hiện Công văn số 3933/UBND-NC ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/10/2022 | Phòng Bổ trợ Tư pháp

​Thực hiện Công văn số 3933/UBND-NC ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản, ngày 04/10/2022 Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1872/STP-BTTP triển khai đến các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh về một số nội dung sau:

1. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

a) Về nghĩa vụ, trách nhiệm của người có tài sản

Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh người có tài sản đấu giá thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện nghiêm nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá theo quy định tại Điều 47 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan như: chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá; giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá; tham dự cuộc đấu giá; báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, diễn biến cuộc đấu giá và kết quả đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước;...

b) Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thời gian qua, Sở Tư pháp có nhận được phản ánh về việc một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chưa đúng theo quy định (không đăng thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và kết quả lựa chọn trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; nội dung thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chưa đúng theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP;…).

Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo, quán triệt người có tài sản đấu giá thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng, đầy đủ các tiêu chí quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP và hướng dẫn tại Công văn số 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP, đảm bảo lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, khách quan trong việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, nhất là dự án có giá trị lớn. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thông báo công khai việc lựa chọn, công bố các thông tin liên quan đến việc đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

2. Đối với các tổ chức đấu giá tài sản

a) Yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đấu giá tài sản, trong đó có đấu giá quyền sử dụng đất đúng theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định của Luật Đấu giá tài sản, các quy định pháp luật khác có liên quan và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp về hoạt động đấu giá tài sản; đảm bảo việc đấu giá đúng quy định, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc, cạnh tranh không bình đẳng trong các cuộc đấu giá.

b) Thực hiện việc nộp hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đúng theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP và hướng dẫn tại Công văn số 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022 của Bộ Tư pháp.

3. Về Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022. Theo đó, Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất, xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất,…

Đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh nghiên cứu thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND./.

File đính kèm

Tải về Thong tu 02.20222.TT.BTP.pdf

Tải về Cong van 1949-BTP.pdf 

Tải về 3933-NC.signed.pdf 

Tải về 18-2022-QD.signed.pdf

Tải về CV_1872_BTTP.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   870
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio