Đấu giá
Thứ 5, Ngày 24/03/2022, 15:00
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/03/2022 | Phòng Bổ trợ Tư pháp

Ngày 08/02/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2022). Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản về: nguyên tắc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;,… Kèm theo Thông tư có phụ lục bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản (phụ lục I) và mẫu thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (phụ lục II).

Để việc triển khai thực hiện Thông tư được đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, ngày 23/3/2022 Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 422/STP-BTTP đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh nghiên cứu thực hiện các quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm  Tải về CV_422_STP-BTTP.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   561
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio