Chứng thực
Thứ 5, Ngày 24/03/2022, 14:00
Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động chứng thực năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/03/2022 | Phòng Bổ trợ Tư pháp

1. Tình hình tổ chức và hoạt động

a. Về tổ chức

- Tính đến ngày 31/12/2021, các đơn vị có chức năng chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 09 đơn vị cấp huyện, 91 đơn vị cấp xã (với tổng số 134 cán bộ, công chức) làm công tác chứng thực, trong đó:

+ Phòng Tư pháp: 12 cán bộ, công chức;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã: 122 cán bộ, công chức.

- Đối với các tổ chức hành nghề công chứng (39 tổ chức), mỗi Phòng/Văn phòng công chứng đều có bố trí công chứng viên và chuyên viên phụ trách công tác chứng thực.

b. Về kết quả hoạt động

- Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã: Chứng thực bản sao từ bản chính: 1.512.142 bản sao, Chứng thực chữ ký: 231.650 trường hợp, Chứng thực chữ ký người dịch: 9.656 trường hợp, Chứng thực hợp đồng, giao dịch: 6.847 trường hợp

- Tổ chức hành nghề công chứng: Chứng thực bản sao từ bản chính: 854.908 bản sao, Chứng thực chữ ký: 50.047 trường hợp

2. Tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động chứng thực tại địa phương

- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về chứng thực

Để tiếp tục triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về chứng thực đến các tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức khác nhau như: đăng tải trên trang tin điện tử của Sở Tư pháp, tọa đàm trên đài phát thanh – truyền hỉnh tỉnh, tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc trợ giúp pháp lý, "Ngày pháp luật", xây dựng video, hỏi đáp về nội dung chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, tổ chức phổ biến rộng rãi qua hệ thống loa, đài truyền thanh của các xã, phường, thị trấn

- Việc hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai việc thực hiện các văn bản có liên quan

+ Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Công văn số 1250/VPCP-KSTT ngày 25/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 5879/KH-UBND ngày 17/11/2021 về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

+ Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1760/STP-BTTP ngày 20/12/2021 về việc triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.​

- Biện pháp chấn chỉnh tình hình lạm dụng yêu cầu bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2658/UBND-NC ngày 12/8/2014 và Công văn số 4966/UBND-NC ngày 18/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Số liệu về chứng thực bản sao từ bản chính của năm 2021 đã giảm so với năm 2020.

Đồng thời, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 5879/KH-UBND ngày 17/11/2021 về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giúp giảm số lượng yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính trong thời gian tới.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ công chức làm công tác chứng thực trên địa bàn

Việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác chứng thực luôn được quan tâm, chú trọng. Năm 2021, Sở Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và truyền thông tập huấn nghiệp vụ chứng thực cho đội ngũ công chức làm công tác chứng thực tại Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã về nội dung chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và thường xuyên tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ với các Phòng Tư pháp và các tổ chức hành nghề công chứng.      

- Về kiểm tra, thanh tra hoạt động chứng thực và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chứng thực

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-STP ngày 11/12/2020, Sở Tư pháp dự kiến tổ chức 01 cuộc thanh tra đối với Ủy ban nhân dân phường Phú Cường. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên Sở Tư pháp đã điều chỉnh Kế hoạch thanh tra (được điều chỉnh bởi Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 20/10/2021) do đó trong năm 2021 chưa tiến hành thanh tra hoạt động chứng thực tại Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã. Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với 01 Văn phòng công chứng.

Năm 2021, Sở Tư pháp không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến công tác chứng thực./.

Lượt người xem:  Views:   1153
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio