Xử lý vi phạm hành chính
​       Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 3528/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ngày 29/9/2016 Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-STP về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người ...
​        Ngày 09/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Theo đó, Nghị định số 136/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung 08 điều, khoản và bãi bỏ Điều 5 của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP. Hội ...
         Ngày 21/9/2016, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Trường Chính trị tỉnh, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là đại diện ban Pháp chế Hội đồng nhân dân ...
 
​ HƯỚNG DẪN BÁO CÁO ĐỊNH KỲCÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương khi thực hiện báo cáo định kỳ (06 tháng và hàng năm) về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, trên cơ sở quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý ...
 
THÔNG TƯ BAN HÀNH CÁC BIỂU MẪU ĐỂ SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, BIỆN PHÁP THAY THẾ XỬ LÝ HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30/9/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC; CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN, NGƯỜI TỰ NGUYỆN CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI VÀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Triển khai thực hiện Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủVăn bản điều hànhTinTriển khai thực hiện Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/20/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Để đáp ứng yêu cầu công tác và kịp thời triển khai các văn bản pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức biết thực hiện; vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2281/UBND-NC ngày 14/5/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là Nghị định số 19/2020/NĐ-CP) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan.

- Căn cứ thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP (từ ngày 31/3/2020, riêng các quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Nghị định có  hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020) và các nội dung quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, chủ động tổ chức hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bảo đảm tuân thủ đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định.

- Rà soát các văn bản hiện hành để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đảm bảo phù hợp với Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

Linh Nguyễn

2281-NC.signed.pdf

FalseNguyễn Thị Linh
Tài liệu báo cáo số liệu, kết quả công tác XLVPHC 6 tháng đầu năm 2020Văn bản điều hànhTinTài liệu báo cáo số liệu, kết quả công tác XLVPHC 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/19/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Công văn số 1226/UBND-NC ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhVăn bản điều hànhTinCông văn số 1226/UBND-NC ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2020 10:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Công văn số 114/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC ngày 19/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc tịch thu phương tiện VPHC đang được thế chấp tại ngân hàng, phương tiện VPHC là tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhânThông tinTinCông văn số 114/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC ngày 19/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc tịch thu phương tiện VPHC đang được thế chấp tại ngân hàng, phương tiện VPHC là tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2020 10:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Xử phạt VPHC trong lĩnh vực tư pháp: Cần phân định rõ thẩm quyềnThông tinTinXử phạt VPHC trong lĩnh vực tư pháp: Cần phân định rõ thẩm quyền/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

hình 1.png

Đây là quan điểm được nhiều đại biểu đề cập tại cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, THADS, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã diễn ra vào chiều 12/2 do Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì.

Thực tiễn thi hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2015/NĐ-CP) cho thấy tình hình vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, THADS ngày càng gia tăng cả về tính chất, mức độ phức tạp. Trong khi đó, quy định pháp luật về các lĩnh vực này chưa rõ ràng, chế tài xử phạt VPHC chưa nghiêm, mức xử phạt VPHC quá thấp, các chế tài về thu hồi Giấy phép hoạt động, cấm hoạt động, tạm dừng, tạm đình chỉ hoạt động đối với các đơn vị được thanh tra còn ít, chưa áp dụng được nhiều. Nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực được thanh tra như luật sư, công chứng, đấu giá tài sản... chưa có chế tài xử phạt hoặc biện pháp xử phạt chưa tương xứng, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước. Do đó, việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 110/2013/NĐ-CP là rất cần thiết.

hình 2.jpg

Góp ý về thẩm quyền xử phạt VPHC, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp Vũ Văn Đoàn cho rằng cần phân định rõ thẩm quyền theo hướng lĩnh vực nào thì thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, lãnh đạo quản lý lĩnh vực đó. Vì vậy, cần cân nhắc, nghiên cứu thêm về thẩm quyền xử phạt VPHC của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp đối với cả hành vi trong lĩnh vực bồi thường nhà nước, THADS của Thừa phát lại như đã được quy định trong dự thảo Nghị định. Riêng đối với hoạt động của Thừa phát lại, ông Đoàn đề xuất bổ sung thêm các hành vi liên quan đến việc lập khống các giấy tờ về chứng minh thời gian công tác pháp luật để được bổ nhiệm chức danh Thừa phát lại… Lý giải thêm, ông Đoàn cho rằng hành vi này xuất hiện ngày càng nhiều trên thực tế mà chưa có chế tài xử lý, cho nên nếu bỏ sót sẽ rất khó cho công tác thanh tra chuyên ngành.​

hình 3.jpg

Liên quan tới các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật Lê Thanh Bình cho rằng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa, làm sai các giấy tờ, văn bản… cần rà soát kỹ lưỡng để việc áp dụng đồng thời biện pháp tịch thu và biện pháp kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ văn bản này đảm bảo tính khả thi. Bởi thực tế hiện nay các văn bản, giấy tờ chia 2 loại gồm văn bản, giấy tờ do Bộ Tư pháp cấp và văn bản, giấy tờ sử dụng trong các hồ sơ gửi đến Bộ Tư pháp, thuộc thẩm quyền cấp của các cơ quan khác nhau. Do đó, việc tịch thu hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn do Bộ Tư pháp cấp là hợp lý nhưng việc tịch thu với các giấy tờ, văn bản sử dụng trong các hồ sơ gửi đến Bộ Tư pháp là khó khả thi.Góp ý thêm, ông Bình cho rằng khung phạt tiền giữa các hành vi vi phạm trong dự thảo Nghị định đã được bố trí khá hợp lý. Tuy nhiên, mức xử phạt các hành vi liên quan đến việc hủy hoại các giấy tờ về quốc tịch còn khá cao, do vậy đề nghị cân đối thêm để đảm bảo cùng một hành vi nhưng ở các lĩnh vực quản lý khác nhau (như lĩnh vực quản lý hộ chiếu, lĩnh vực an ninh trật tự) được tương đối thống nhất.
Cũng cho ý kiến về các hình thức xử phạt bổ sung, đại diện Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cho rằng ngoài việc tịch thu tang vật, phương tiện VPHC cần  bổ sung tịch thu các văn bản, giấy tờ vi phạm để đảm bảo tính toàn diện. Ngoài ra, đối với các vi phạm trong lĩnh vực cụ thể như đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử… nên quy định rõ các giấy tờ sẽ bị xử lý là giấy đăng ký khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng tử đã cấp chứ không nên ghi chung chung. Riêng đối với vấn đề đăng ký kết hôn, để đảm bảo tính bao quát, toàn diện thì ngoài trường hợp cam đoan không đúng về tình trạng hôn nhân cũng cần quy định nếu cung cấp không chính xác các thông tin khác có liên quan như về nơi cư trú cũng sẽ bị xử phạt.

hình 4.jpg

Cơ bản đồng tình với các quy định liên quan tới lĩnh vực THADS, ông Lê Dương Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS cho rằng dự thảo Nghị định mới chỉ đề cập tới việc xử phạt trường hợp không cho đương sự thỏa thuận tổ chức thẩm định giá mà chưa quy định trường hợp không cho đương sự thỏa thuận để lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Trong khi đó, hoạt động thẩm định giá và bán đấu giá tài sản thường đi liền với nhau, do vậy cần nghiên cứu bổ sung thêm.
Sau khi lắng nghe các ý kiến cụ thể của các đơn vị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh đây là dự thảo Nghị định vô cùng quan trọng, là công cụ phục vụ đắc lực trong công tác quản lý nhà nước của toàn ngành Tư pháp. Vì dự thảo Nghị định có phạm vi rộng với nhiều hành vi vi phạm, liên quan và dẫn chiếu đến nhiều quy định pháp luật chuyên ngành khác nhau nên Thứ trưởng đề nghị các đơn vị cần rà soát một cách kỹ lưỡng để đảm bảo khi áp dụng được thuận lợi, khả thi, vừa tăng cường tính răn đe, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Sau khi​ các đơn vị góp ý cụ thể, đầy đủ, Thanh tra Bộ cần tổng hợp, nghiên cứu sâu, có phương án chỉnh lý để dự thảo Nghị định phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Nguồn: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=4338

 


FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luậtThông tinTinThủ Dầu Một tổ chức hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2020-01/congtacxlvphc hinh5_Key_10012020160401.jpg
1/10/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Sáng ngày 09/01/2020 tại Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một, Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp cho hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức của các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố; các ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường trên địa bàn thành phố.

congtacxlvphc hinh1.png

(Bà Đỗ Thị Thu Thủy - Phòng Tư pháp TDM phát biểu khai mạc lớp tập huấn)

congtacxlvphc hinh2.png

(Toàn cảnh lớp tập huấn)

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên là Trưởng phòng QLXLVPHC&TDTHPL và Trưởng phòng XD&KTVBQPPL của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương triển khai các vấn đề về quy trình, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; kỹ năng soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, tập trung trao đổi, thảo luận và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các đại biểu tham dự trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác này tại địa phương.

congtacxlvphc_hinh3.jpg

(Báo cáo viên đang triển khai nội dung tập huấn)

congtacxlvp hinh4.jpg

​(Đại biểu đặt câu hỏi còn thắc mắc đến Báo cáo viên để làm rõ vấn đề)

Qua hội nghị tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng tham mưu soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và áp dụng các quy định của pháp luật vào công tác xử lý vi phạm hành chính đảm bảo thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới./.

 Linh-CV Phòng QLXLVPHX&TDTHPL STP.BD
FalseNguyễn Thị Linh
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàngThông tin; Văn bản QPPLTinQuy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2019-12/ngân hàng - Copy_Key_12122019160233.jpg
12/12/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo đó, quy định mức phạt đối với các vi phạm về trung gian thanh toán, đơn cử như vi phạm một trong các hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng, buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp:

vàng.jpg

- Vi phạm quy định về thực hiện việc nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra khỏi ví điện tử;

- Vi phạm quy định về tài khoản đảm bảo thanh toán;

- Cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví điện tử, trả lãi trên số dư ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm gia tăng giá trị tiền tệ trên ví điện tử so với giá trị tiền khách hàng nạp vào ví điện tử;

- Không thực hiện trách nhiệm yêu cầu khách hàng phải có tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng trước khi sử dụng dịch vụ ví điện tử.

vidientu.png

Ngoài ra, Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử tử 01 ví điện tử đến dưới 10 ví điện tử sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng, buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp.

Các mức phạt trên được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có cùng hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền gấp 02 lần.

Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2019 và thay thế Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

ngân hàng.jpg

Đối với hành vi vi phạm hành chính về tiền tệ và ngân hàng xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện nhưng còn thời hiệu xử phạt hoặc đang trong quá trình xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng để giải quyết.​

FalseVõ Thị Trâm Anh
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thaoThông tin; Văn bản QPPLTinQuy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2019-12/chất kích thích - Copy_Key_11122019160354.jpg
12/11/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

Từ ngày 01/8/2019, Nghị định 46/2019/NĐ-CP ngày 25/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao chính thức có hiệu lực. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính.

Nghị định này áp dụng với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thể thao trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thể thao trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 46/2019/NĐ-CP, hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy, kích động bạo lực, trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

the thao.jpg

Phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người tập luyện, thi đấu (trừ những bài tập, môn thể thao, phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao được pháp luật cho phép). Mức phạt này cũng áp dụng với với hành vi sử dụng chất kích thích thuộc Danh mục bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao, hình thức phạt bổ sung là đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 1 đến 3 tháng.

Đối với hành vi bao che, tổ chức cho vận động viên sử dụng chất kích thích thuộc danh mục bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao sẽ bị phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng, hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 3 đến 6 tháng.

chất kích thích.jpg

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ kết quả thi đấu thể thao, kết quả tuyển chọn vận động viên vào đội tuyển thể thao, trường năng khiếu thể thao, thành tích thi đấu thể thao đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng chất kích thích trong tập luyện, thi đấu thể thao nêu trên.

Ngoài ra, người nào có hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự; phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam khi tham gia hoạt động thể thao sẽ bị phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng và phải xin lỗi công khai đối với hành vi của mình.

Đối với một trong các hành vi cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 25 triệu đồng.

thể thao.jpg

Với các hành vi gian lận trong thể thao cũng được quy định xử phạt trong nghị định này. Cụ thể, phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng với hành vi gian lận tên, tuổi, giới tính để được tuyển chọn vào các đội tuyển thể thao.

Phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng đối với các hành vi làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao. Mức phạt này cũng áp dụng với các trọng tài điều khiển các cuộc thi đấu thể thao thiếu trung thực, khách quan.

Nghị định này thay thế Mục 2 Chương II Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, khoản 28 Điều 2 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

​ 

FalseVõ Thị Trâm Anh
Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệThông tin; Văn bản QPPLTinNghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2019-12/KHCN - Copy_Key_11122019152058.jpg
12/11/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 13/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. Nghị định 51/2019/NĐ-CP được ban hành thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP. Sau đây là những điểm mới của Nghị định này.

khoa-hoc-cong-nghe-380x228.jpg

1. Về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định 51 đã liệt kê chi tiết các tổ chức có thể là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ (Điều 2), bao gồm:

- Tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ;

- Tổ chức kinh tế theo quy định của Luật doanh nghiệp;- Tổ chức kinh tế theo quy định của Luật hợp tác

xã;

- Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

- Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

- Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác vi phạm các quy định của Nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm.

công nghệ.jpg

2. Về hình thức xử phạt, mức phạt tiền, Nghị định 51 đã bỏ hình thức xử phạt trục xuất vì không khả thi; thiết kế mức phạt tiền theo hướng phù hợp hơn với thực tế và tương đồng với các Nghị định hiện hành; đồng thời quy định cụ thể phù hợp với thực tiễn về các biện pháp khắc phục hậu quả (Điều 3, Điều 4).

3. Về các hành vi vi phạm hành chính, Nghị định 51/2019/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định để phù hợp với Luật Chuyển giao công nghệ, cụ thể là:

- Thứ nhất, bổ sung hành vi "không gửi báo cáo định kỳ hằng năm về kết quả hoạt động đánh giá, giám định công nghệ tới cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ" (khoản 2 Điều 16); bổ sung hành vi "không báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ khi điều chỉnh, thay đổi nội dung công nghệ" (khoản 3 Điều 16); bổ sung hành vi "không làm thủ tục đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ" (khoản 1 Điều 17); bổ sung hành vi "thực hiện chương trình, dự án phổ biến giống cây trồng, giống vật nuôi hoặc công nghệ nuôi trồng, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp nhưng không có nội dung chuyển giao công nghệ" (Điều 19); bổ sung hành vi " kê khai không đúng sự thật thông tin trong hồ sơ đề nghị công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (khoản 1 Điều 20)…;

- Thứ hai, Nghị định 51/2019/NĐ-CP đã chỉnh sửa, bổ sung một số câu chữ, cụm từ để phù hợp với Luật Chuyển giao công nghệ và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP như: Chỉnh sửa "dịch vụ chuyển giao công nghệ" thành "dịch vụ đánh giá, giám định công nghệ"; "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ" thành "Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá, giám định công nghệ"; bổ sung cụm từ "nội dung công nghệ trong hợp đồng, hồ sơ dự án đầu tư" vào phần tên điều để phù hợp với Khoản 4 Điều 12 Luật Chuyển giao công nghệ... 

KHCN.jpg

4. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Ngoài việc quy định chi tiết thẩm quyền của từng lực lượng, Nghị định 51/2019/NĐ-CP còn bổ sung thẩm quyền của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về KH&CN thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Tổng cục và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Điều 28); Lực lượng Quản lý thị trường (Điều 32); đồng thời có quy định về phân định thẩm quyền của từng lực lượng (Điều 35)…

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019./.

FalseVõ Thị Trâm Anh
Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nướcThông tin; Văn bản QPPLTinNghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2019-12/thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi_1507102402 - Copy_Key_11122019145806.jpg
12/11/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Nghị định này gồm có 6 Chương và 67 Điều. Sau đây là một số nội dung chính:

Về phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Dự trữ quốc gia; Kho bạc nhà nước.

quydinhxecong.jpg

Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước quy định tại Nghị định này là 01 năm. Riêng các hành vi vi phạm hành chính đối với tài sản công là nhà, đất và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thì thời hiệu xử phạt là 02 năm.

Về hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Theo Nghị định, hình thức xử phạt chính bao gồm: Cảnh cáo và phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức; trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi_1507102402.jpg

Bên cạnh đó, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính. Nghị định cũng quy định về biện pháp khắc phục hậu quả trong các lĩnh vực: quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: dự trữ quốc gia; và kho bạc nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019 và thay thế Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước và Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

tiết kiệm.jpg

Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định về xử phạt quy định tại Nghị định này nếu Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

FalseVõ Thị Trâm Anh
Nghị định 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp Thông tin; Văn bản QPPLTinNghị định 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp /XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2019-12/cháy nổ - Copy_Key_10122019110540.jpg
12/10/2019 12:00 PMYesĐã ban hành

Từ ngày 15/10/2019, Nghị định 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp có hiệu lực

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

cháy nổ.jpg

Theo quy định, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100 triệu đồng. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Đối với vi phạm quy định về yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa, thiết bị trong sản xuất, kinh doanh hóa chất, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi không có bảng hiệu và đèn báo tại lối thoát hiểm của nhà xưởng, kho chứa hóa chất.

vat-lieu-no.jpg

Nghị định cũng quy định mức phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không có thông tin thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất theo quy định trong biển báo nguy hiểm treo tại nhà xưởng, kho chứa hóa chất; không treo, đặt biển báo các đặc tính nguy hiểm của hóa chất ở nơi dễ thấy trong nhà xưởng, kho chứa hóa chất; không có bảng nội quy về an toàn hóa chất trong nhà xưởng, kho chứa hóa chất; không treo, đặt bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ thấy, dễ đọc tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm; sử dụng hệ thống chiếu sáng không đảm bảo đúng quy định, yêu cầu trong sản xuất, cất giữ hóa chất; sử dụng hệ thống thông gió tại nhà xưởng, kho chứa hóa chất không đáp ứng một trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió; không có hệ thống thu lôi chống sét cho nhà xưởng, kho chứa hóa chất không nằm trong khu vực được chống sét an toàn; không có rãnh thu gom và thoát nước cho sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất.

Đồng thời, phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng bồn chứa ngoài trời không có đê bao hoặc không có các biện pháp kỹ thuật khác để ngăn chặn hóa chất thoát ra môi trường; không thực hiện kiểm định định kỳ đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình sử dụng.

hoa-chat_xsks.jpg

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để xử lý. Trường hợp Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi đã xảy ra thì áp dụng các quy định của Nghị định này để xử lý.

Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp và Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

Nghị định này thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP

FalseVõ Thị Trâm Anh
Nghị định 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranhVăn bản QPPL; Thông tinTinNghị định 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2019-12/viphamcanhtranh - Copy_Key_10122019102113.png
12/10/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

Từ ngày 01/12/2019, Nghị định 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh chính thức có hiệu lực.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 02 tỷ đồng. Mức phạt tiền tối đa quy định dưới đây áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức; đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức.

viphamcanhtranh.png

Nghị định này dành riêng một mục với 06 điều để quy định về mức xử phạt các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh. Với hành vi tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó hoặc tiếp cận thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật thì bị phạt tiền từ 200 – 300 triệu đồng đối với một hành vi vi phạm.

Trường hợp hành vi do cá nhân thực hiện thì mức phạt đối với cá nhân bằng ½ mức phạt đối với tổ chức, đồng nghĩa với việc cá nhân sẽ bị phạt tối đa 150 triệu đồng.

cạnh tranh.jpg

Đặc biệt, phạt tiền từ 100 – 200 triệu đồng đối với hành vi gián tiếp và từ 200 – 300 triệu đồng đối với hành vi trực tiếp cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Phạt tiền gấp hai lần các mức trên nếu hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Bên cạnh việc phạt tiền, tổ chức, cá nhân còn bị tịch thu tang vật, phương tiện cũng như khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

 Nghị định này thay thế Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, trừ quy định tại Điều 36 (đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp).​ ​

FalseVõ Thị Trâm Anh
Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đaiThông tin; Văn bản QPPLTinNghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2019-12/qSDD - Copy_Key_10122019104522.png
12/10/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nghị định 91/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; bãi bỏ điểm đ khoản 3 và điểm i khoản 6 Điều 57 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

đất đai.jpg

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định này gồm các đối tượng dưới đây có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này xảy ra trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác: Hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cá nhân); Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở tôn giáo (sau đây gọi chung là tổ chức).

qSDD.png

Ngoài ra, Nghị định 91/2019/NĐ-CP đã bổ sung quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 2 năm và xác định rõ hành vi đang thực hiện và hành vi đã kết thúc để tính thời hiệu xử phạt

*Quy định về xử phạt các hành vi vi phạm:

– Bổ sung quy định xử phạt hành vi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa không đúng quy định; sử dụng đất vào mục đích khác thuộc trường hợp phải đăng ký mà không đăng ký theo quy định, mức phạt lên tới 100 triệu đồng.

– Bổ sung hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn, mức phạt lên tới 70 triệu đồng. Đối với hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng ở khu vực đô thị thì mức phạt gấp 2 lần ở nông thôn, tức là 140 triệu đồng.

– Bổ sung xử phạt hành vi hủy hoại đất, với mức phạt tiền lên tới 150 triệu đồng.

– Bổ sung xử phạt hành vi không sử dụng đất trồng cây hằng năm trong 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong 24 tháng liên tục, mức phạt tiền lên tới 10 triệu đồng.

đất.jpg

– Về mức phạt tiền trong các hành vi vi phạm thì đều tăng so với Nghị định 102/2014/NĐ-CP.

Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/01/2020./.​

FalseVõ Thị Trâm Anh
Báo cáo số 194/BC-STP ngày 06/12/2019 của Sở Tư pháp về Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành về xử lý vi phạm hành chínhThông tinTinBáo cáo số 194/BC-STP ngày 06/12/2019 của Sở Tư pháp về Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành về xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/9/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Công văn số 2103/STP-XLVPHC&THPL ngày 20/11/2019 của Sở Tư pháp về việc báo cáo số liệu, kết quả công tác THPL về XLVPHC năm 2019Văn bản điều hànhTinCông văn số 2103/STP-XLVPHC&THPL ngày 20/11/2019 của Sở Tư pháp về việc báo cáo số liệu, kết quả công tác THPL về XLVPHC năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/20/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2019Văn bản điều hànhTinRÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2019 Thông tinTinBáo cáo số 166/BC-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệpThông tin; Văn bản QPPLTinQuy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2019-06/hình búa_Key_06062019100617.jpg
6/6/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

Từ ngày 10/6/2019, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp chính thức có hiệu lực và thay thế Nghị định số 157/2013/NĐ-CP và Điều 3 Nghị định số 41/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

nghi-dinh-35.2019.ndcp-xu-phat-hanh-chinh-linh-vuc-lam-nghiep.jpg

Theo đó, Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực Lâm nghiệp không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để xử phạt.

 Đối với các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính đồng thời được quy định tại Nghị định số 31/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.

pha rừng.jpg

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là mức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực Lâm nghiệp đối với cá nhân là 500 triệu đồng. Tổ chức vi phạm áp dụng phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền với cá nhân có cùng hành vi và mức độ vi phạm; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực Lâm nghiệp đối với tổ chức là 1 tỷ đồng.

Mức phạt khai thác rừng trái pháp luật trong rừng sản xuất đối với gỗ loài thông thường phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật dưới 0,4 m3 gỗ rừng trồng hoặc dưới 0,2 m3 gỗ rừng tự nhiên; phạt tiền từ 1-5 triệu đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật từ 0,4 m3 đến dưới 1 m3 gỗ rừng trồng hoặc từ 0,2m3 đến dưới 0,5 m3 gỗ rừng tự nhiên;... phạt tiền từ 70-100 triệu đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật từ 15 m3 - 20 m3 gỗ rừng trồng hoặc từ 7m3 đến dưới 10m3 gỗ rừng tự nhiên….

Những người có thẩm quyền của Kiểm lâm, UBND các cấp, Thanh tra chuyên ngành, Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 28 và Điều 29 của Nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

FalseVõ Thị Trâm Anh
Tỉnh Bình Dương Hội nghị tập huấn biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và triển khai nhiệm vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019Thông tin; Tin ngành tư phápTinTỉnh Bình Dương Hội nghị tập huấn biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và triển khai nhiệm vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2019-03/IMG_4435 - Copy_Key_18032019135628.jpg
3/18/2019 2:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 14/3/2019, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và triển khai nhiệm vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 tại Trường Cao đẳng Y tế, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh; Phòng Tư pháp, Phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện Lãnh đạo và Chỉ huy các đội: đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự của Công an các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch và Công an 91 xã, phường, thị trấn… Ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp - đã phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

IMG_4435.jpg

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Công an tỉnh và Sở Tư pháp triển khai các chuyên đề về: Công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội; Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Quán triệt nội dung, yêu cầu triển khai nhiệm vụ quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

IMG_4428.jpg


Qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, kĩ năng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trong công tác áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và nội dung, yêu cầu triển khai nhiệm vụ quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật giúp cho việc nắm bắt, áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới./.

                                                                                       ​ Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch số 6421/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản điều hànhTinKế hoạch số 6421/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/11/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 25/07/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương 06 tháng đầu năm 2018Thông tinTinBáo cáo số 160/BC-UBND ngày 25/07/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương 06 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Công văn số 2086/STP-XLVPHC&THPL ngày 18/12/2018 V/v báo cáo số liệu, kết quả công tác XLVPHC năm 2018Văn bản điều hànhTinCông văn số 2086/STP-XLVPHC&THPL ngày 18/12/2018 V/v báo cáo số liệu, kết quả công tác XLVPHC năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/19/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Triển khai các hoạt động theo dõi tình hình THPL lĩnh vực trọng tâm năm 2018 Văn bản điều hànhTinTriển khai các hoạt động theo dõi tình hình THPL lĩnh vực trọng tâm năm 2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Công văn số 914 /STP-XLVPHC&THPL ngày 21/6/2018 của Sở Tư pháp về việc báo cáo số liệu, kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2018Văn bản điều hànhTinCông văn số 914 /STP-XLVPHC&THPL ngày 21/6/2018 của Sở Tư pháp về việc báo cáo số liệu, kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/22/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bónThông tin; Văn bản QPPLTin Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2018-05/xu-phat-linh-vuc-phan-bon-2354 - Copy_Key_25052018142817.jpg
5/25/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

           Ngày 16/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

           Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

          Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón quy định tại Nghị định này bao gồm: vi phạm quy định về sản xuất phân bón, vi phạm quy định về buôn bán phân bón, vi phạm quy định về nhập khẩu phân bón, vi phạm quy định về lấy mẫu phân bón; phân tích, thử nghiệm chất lượng phân bón, vi phạm quy định về khảo nghiệm phân bón, vi phạm quy định về sử dụng phân bón…

                                             phanbon.jpg

           Về mức phạt tiền, theo Nghị định số 55/2018/NĐ-CP thì mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón đối với cá nhân là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức là 200.000.000 đồng. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

                                          xu-phat-linh-vuc-phan-bon-2354.jpg

          Về hình thức xử phạt bổ sung, Nghị định quy định tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng có thời hạn đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón, Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc quyết định chỉ định; Đình chỉ có thời hạn hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón; Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Giấy phép nhập khẩu phân bón.

         Nghị định số 55/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 4 năm 2018, trừ khoản 4 Điều 7 của Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đối với tổ chức, cá nhân đã và đang hoạt động buôn bán phân bón trước ngày 20 tháng 9 năm 2017. Nghị định này bãi bỏ Điều 19, 20, 21, 23, 24, 25 Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; khoản 18, 19, 20, 21, 22, 23 Điều 1 Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp./.

NGHI DINH 55.2018.ND.CP.pdf                                                                                                                                                                                      

​ Trâm Anh (Phòng QLXLVPHC&THPL-STP)

FalseVõ Thị Trâm Anh
Bộ Công an ban hành Thông tư quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcThông tin; Văn bản QPPLTinBộ Công an ban hành Thông tư quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2018-04/CNBB 2_Key_13042018112220.jpg
4/13/2018 12:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 07/02/2018, Bộ Công an ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BCA quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (ĐVCSCNBB). Thông tư số 05/2018/TT-BCA bao gồm 13 Điều và 07 biểu mẫu kèm theo.

                                                     CNBB 1.jpg

Thông tư trên quy định về nguyên tắc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB (tại Điều 2); Xác định nơi cư trú và xác minh nơi cư trú của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (tại Điều 4): việc xác minh được thực hiện bằng hình thức xác minh trực tiếp hoặc gửi Phiếu yêu cầu xác minh; Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (tại Điều 5):

- Đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định, hồ sơ gồm có: a- Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB; b- Bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB hoặc của người đại diện hợp pháp của họ; c- Biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng ma túy trái phép; d- Bản sao Giấy chứng nhận đã chấp hành xong Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với trường hợp đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc bản sao Quyết định chấm dứt thi hành Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

- Đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định, thì hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB gồm có: 1- Các tài liệu, giấy tờ quy định tại điểm a, b, c đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định; 2 - Phiếu trả lời kết quả của người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP về tình trạng nghiện hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB; 3- Tài liệu xác định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định.

Ngoài ra, Thông tư số 05/2018/TT-BCA còn quy định về việc đọc hồ sơ (tại Điều 7), theo đó, sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ, cơ quan Công an nơi lập hồ sơ phải gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện văn bản thông báo về việc lập hồ sơ cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB hoặc người đại diện hợp pháp của họ; việc đọc hồ sơ được thực hiện theo giờ hành chính tại trụ sở cơ quan lập hồ sơ hoặc địa điểm thuận tiện do cơ quan lập hồ sơ lựa chọn. Thời hạn đọc hồ sơ là 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc lập hồ sơ.

Bên cạnh đó, Thông tư trên còn quy định các biểu mẫu sử dụng trong việc lập hồ sơ đề nghị như: Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị; Phiếu yêu cầu xác minh; Phiếu trả lời kết quả xác minh; Bản tường trinh; Thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị; Biên bản về việc đọc hồ sơ; Văn bản đề nghị kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị.

Thông tư số 05/2018/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 26/3/2018, sự ra đời của Thông tư sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Công an, địa phương trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phát huy được hiệu quả trong thời gian tới./.

                                                                                                                        Trâm Anh (Phòng XLVPHC&THPL-STP)  

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
V/v rà soát, theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhVăn bản điều hànhTinV/v rà soát, theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/22/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngChương trình - Kế hoạch công tác; Văn bản điều hànhTinQuyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân triển khai thi hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Chương trình - Kế hoạch công tác; Văn bản điều hànhTinKế hoạch số 409/KH-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân triển khai thi hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Hướng dẫn báo cáo số liệu, kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017Văn bản điều hànhTinHướng dẫn báo cáo số liệu, kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/19/2017 9:30 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio