Xử lý vi phạm hành chính
Thứ 2, Ngày 20/02/2017, 15:00
BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CUNG CẤP, TIẾP NHẬN, CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/02/2017 | Phòng QLXLVPHC&TDTHPL


 

Ngày 20/12/2016, Bộ Tư pháp đã ban Thông tư số 13/2016/TT-BTP quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là CSDLQG về XLVPHC). Thông tư số 13/2016/TT-BTP bao gồm 5 Chương và 22 Điều.

 nong28.png

Thông tư trên quy định về nguyên tắc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng CSDLQG về XLVPHC; Những thông tin được nhập mới và cập nhật bổ sung vào CSDLQG về XLVPHC…Bên cạnh đó, Thông tư số 13/2016/TT-BTP còn quy định về trách nhiệm cung cấp và thời hạn cung cấp thông tin về XLVPHC; Trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và thời hạn kiểm tra thông tin về XLVPHC; Cách thức khai thác và sử dụng CSDLQG về XLVPHC thông qua kết nối mạng máy tính và thông qua tra cứu thông tin trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử…

Thông tư số 13/2016/TT-BTP có hiệu lực vào ngày 15/02/2017, sự ra đời của Thông tư đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi, thống nhất cho các ngành, địa phương trong quá trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng CSDLQG về XLVPHC trong thời gian tới./.

                                                                Trâm Anh (Phòng XLVPHC&THPL-STP)

Lượt người xem:  Views:   976
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio