Xử lý vi phạm hành chính
Thứ 4, Ngày 19/10/2016, 08:00
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/10/2016

​        Ngày 09/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Theo đó, Nghị định số 136/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung 08 điều, khoản và bãi bỏ Điều 5 của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.

1.jpg

2.jpg

 Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương (ngày 21/9/2016)

       Một số điểm nổi bật của Nghị định số 136/NĐ-CP như: Về đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (tại khoản 1 Điều 1) gồm: Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện; Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy; Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú n định.

       Hay về người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy, tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 136/NĐ-CP chỉ quy định: là bác sỹ, y sĩ được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ tập huấn về chẩn đoán, điều trị ct cơn nghiện ma túy do các cơ quan, tổ chức được Bộ Y tế giao t chức tập huấn và cấp chứng chỉ, đang làm việc tại: Các cơ sở y tế quân y, y tế quân dân y; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của ngành công an; phòng y tế của cơ sở cai nghiện bắt buộc; phòng y tế của các cơ sở có chức năng tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú n định, trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực; bệnh viện cấp huyện trở lên và bệnh viện thuộc các bộ, ngành khác. Theo đó Nghị định số 136/NĐ-CP đã bỏ yêu cầu bác sỹ, y sĩ còn phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh mà Nghị định 221/2013/NĐ-CP trước đây đã quy định…

       ​Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sẽ có hiệu lực vào ngày 30/10/2016. Nghị định số 136/2016/NĐ-CP được ban hành sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi, thống nhất cho các ngành, địa phương trong quá trình áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian tới./.

                                                                Trâm Anh (Phòng XLVPHC&THPL-STP)

 

                                                                                   

 

 


 

Lượt người xem:  Views:   1135
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio