Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 6, Ngày 08/01/2021, 15:00
Xác định tiêu chí chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/01/2021

Ngày 30/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3603/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành (cấp tỉnh); Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Kèm theo Đề án và Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 Chỉ số CCHC).

3603.png 

Quyết định số 3603/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2020 và thay thế Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, Quyết định số 3603/QĐ-UBND vẫn giữ lĩnh vực đánh giá về "Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật" với tiêu chí đánh giá "Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL)" áp dụng đối với cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã với số điểm tối đa là 1.50 điểm đối với cấp tỉnh (giảm 1.50 điểm so với Quyết định số 2071/QĐ-UBND), 1.50 điểm đối với cấp huyện (giảm 0.25 điểm so với Quyết định số 2071/QĐ-UBND) và 2.00 điểm đối với cấp xã (giảm 0.25 điểm so với Quyết định số 2071/QĐ-UBND), với các tiêu chí thành phần như sau:

1. Thực hiện các hoạt động về TDTHPL gồm: Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật (THPL); Kiểm tra tình hình THPL; Điều tra, khảo sát hoặc phối hợp điều tra, khảo sát tình hình THPL.

2. Xử lý kết quả TDTHPL gồm: Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền; Không ban hành.

BẢNG SO SÁNH VỀ TC/TCTP, ĐIỂM TỐI ĐA GIỮA QUYẾT ĐỊNH SỐ 2071/QĐ-UBND

VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3603/QĐ-UBND ĐỐI VỚI 03 CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ

I. Đối với cấp tỉnh

Tiêu chí/Tiêu chí thành phầnĐiểm tối đa
Quyết định số ​​
2071/QĐ-UBND

Quyết định số 
3603/QĐ-UBND

Quyết định số
 2071/QĐ-UBND
Quyết định số
3603/QĐ-UBND
Ban hành kế hoạch TDTHPLBỏ TCTP này0.50 


​Mức độ hoàn thành kế hoạch
TDTHPL ​ ​
Thu thập thông tin về tình hình THPL

 


​1.00

​ ​
0.25
Kiểm tra tình hình THPL0.50
Điều tra, khảo sát hoặc phối hợp điều tra, khảo sát tình hình THPL
0.25

Xử lý kết quả TDTHPL

+Từ 70%-100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được tính theo công thức: {tỷ lệ % VB đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý x 1.00}: 100%

+Dưới 70% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 điểm


 

 

Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền

 

 

​ 1.00

 

 

 0.50

​ Không ban hành

 0

Báo cáo năm về TDTHPLBỏ TCTP này0.50 


II. Đối với cấp huyện

Tiêu chí/Tiêu chí thành phầnĐiểm tối đa
Quyết định số
2071/QĐ-UBND

Quyết định số 
3603/QĐ-UBND

Quyết định số
2071/QĐ-UBND
Quyết định số
3603/QĐ-UBND
Thu thập thông tin về tình hình THPLThu thập thông tin về tình hình THPL0.250.25
Kiểm tra tình hình THPLKiểm tra tình hình THPL0.250.50
Điều tra, khảo sát tình hình THPLĐiều tra, khảo sát hoặc phối hợp điều tra, khảo sát tình hình THPL0.50.25
Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyềnBan hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền0.500.50
Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyềnKhông ban hành00
Báo cáo năm về TDTHPLBỏ TCTP này0.25 


III. Đối với cấp xã

Tiêu chí/Tiêu chí thành phần​Điểm tối đa
Quyết định số
2071/QĐ-UBND

Quyết định số 
3603/QĐ-UBND

Quyết định số
2071/QĐ-UBND
Quyết định số
3603/QĐ-UBND
Thu thập thông tin về tình hình THPLThu thập thông tin về tình hình THPL0.250.50
Kiểm tra tình hình THPLKiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra tình hình THPL0.250.25
Điều tra, khảo sát tình hình THPLĐiều tra, khảo sát hoặc phối hợp điều tra, khảo sát tình hình THPL0.50.25
Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyềnBan hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền1.001.00
Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyềnKhông ban hành00
Báo cáo năm về TDTHPLBỏ TCTP này0.25 

 

                                                                                                     Linh.STP.BD

                                                                                                     

Lượt người xem:  Views:   1094
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio