Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 3, Ngày 30/06/2020, 11:00
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/06/2020 | Nguyễn Thị Linh

Thực hiện Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1), ngày 24/6/2020, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Báo cáo số 150/BC-UBND về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo cáo, tình hình và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2020 bao gồm:

- Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh;

- Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh;

- Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN;

- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4;

- Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng Chỉ số chi tuân thủ pháp luật (Công văn số 1665/UBND-NC ngày 07/4/2020) để triển khai đến các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

2. Về rà soát, đánh giá các quy định pháp luật liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật

Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1042/QĐ-SXD về việc thành lập Tổ soạn thảo điều chỉnh quy trình thực hiện nhóm thủ tục hành chính trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương (điều chỉnh còn 50 ngày); Tổ chức rà soát đánh giá 3 thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính đối với lĩnh vực hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản theo Kế hoạch số 07/KH-SXD ngày 21/01/2020 của Sở Xây dựng về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020… Qua đó, tạo sự công khai, minh bạch trong các chính sách của địa phương ban hành, giúp các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh thuận tiện trong việc tra cứu, áp dụng cũng như rút ngắn thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Sở Giao thông vận tải qua ra soát đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định bãi bỏ 03 thủ tục, sửa đổi 01 thủ tục, thay thế 09 thủ tục; đồng thời Sở đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong công tác giải quyết thủ tục hành chính nhằm làm giảm chi phí hành chính và bảo đảm việc không phát sinh chi phí không chính thức, cùng với đó là chính sách chất lượng "Đúng luật – Đúng hẹn; Công khai – Minh bạch" và đã ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2020 với các chỉ tiêu được quy định cụ thể, chặt chẽ, nâng cao hơn so với năm 2019 và xem đó là mục tiêu quan trọng nhất trong nhiệm vụ cải cách hành chính…

3. Về tổ chức thi hành pháp luật

Để các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh đề ra đạt hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp thực hiện tốt các công tác như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp; Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật; Về cải cách thủ tục hành chính; Các nhiệm vụ, giải pháp khác…

Bên cạnh đó,  việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

- Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về chi phí tuân thủ pháp luật do đó địa phương còn khá lúng túng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu nâng hạng chỉ số B1 theo yêu cầu.

- Nhiệm vụ cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật là nhiệm vụ mới và phức tạp đòi hỏi cá nhân phụ trách công tác phải có trình độ và nghiệp vụ chuyên sâu, thật sự am hiểu trong từng lĩnh vực. Trong khi nguồn nhân lực chủ yếu là kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, để thực hiện được hiệu quả nhiệm vụ cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cần phải có sự phối hợp tích cực của các đơn vị, các ngành trên địa bàn tỉnh.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước vẫn còn rời rạc, thiếu sự đồng bộ và chia sẻ, kết nối liên thông, đặc biệt là việc kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin theo ngành dọc. Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành chưa đồng bộ, như việc luân chuyển, xử lý văn bản, gửi văn bản điện tử liên thông trên phần mềm từ đó còn hạn chế trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 ở địa phương.

Linh Nguyễn

Tải về 150-BC.signed.pdf

 

Lượt người xem:  Views:   1770
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio