Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 5, Ngày 23/03/2017, 14:00
UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2017 | Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp, ngày 14/3/2017 UBND tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 606/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Kế hoạch nhằm mục đích cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, phục vụ Nhân dân, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; xem xét, đánh giá khách quan thực trạng tình hình THPL về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả THPL trong lĩnh vực này.

1.jpg

2.jpg

Để đạt được mục đích nêu trên, Kế hoạch đề ra các hoạt động cụ thể cần triển khai trong năm 2017 như: Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách do địa phương ban hành có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; Kiểm tra tình hình THPL; Điều tra, khảo sát tình hình THPL và đồng thời tổ chức tiếp nhận, thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình THPL về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân qua các kênh như đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, chuyên mục "Địa chỉ tiếp nhận phản ánh về tình hình THPL và xử lý vi phạm hành chính" trên website Sở Tư pháp, qua số điện thoại 0650.3855.220, hộp thư phongxlvphc@binhduong.gov.vn,…

Nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, Kế hoạch quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương thực hiện theo dõi tình hình THPL về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn; Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình THPL về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về khoa học kỹ thuật; Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi tình hình THPL về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về đất đai;… Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả công tác theo dõi tình hình THPL về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/11/2017./.

                                                                                                        Kim Yến

 


Lượt người xem:  Views:   1147
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio