Trợ Giúp Pháp Lý
Thứ 6, Ngày 14/06/2019, 15:00
Bình Dương: Thông báo việc lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/06/2019 | Trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước

Bình Dương: Thông báo việc lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2019


     Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;

     Căn cứ vào nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương (viết tắt là Trung tâm) thông báo lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2019 như sau:

     - Số lượng Luật sư dự kiến lựa chọn: Không quá 15 Luật sư.

     - Điều kiện ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý:

Trung tâm xem xét, lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý đối với các luật sư đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

     + Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư;

     + Không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

     + Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

     + Được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký kết hợp đồng lao động;

     + Không thuộc trường hợp đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 theo kết luận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm.

     + Đạt số điểm cao nhất theo tiêu chí, bảng điểm đánh giá hồ sơ.

     Trường hợp Luật sư đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Trợ giúp pháp lý thì không được lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian ít nhất là 02 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm. 

     - Cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ:

     Cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn Luật sư được thực hiện theo Quyết định số 115/QĐ-TGPL ngày 13/6/2019 của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương về việc ban hành cách thức, tiêu chí đánh giá lựa chọn Luật sư năm 2019 (được đính kèm theo thông báo này)

      - Yêu cầu về hồ sơ: 1 bộ, gồm:

     + Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý có xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký hợp đồng lao động đồng ý cho luật sư tham gia ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (theo mẫu đính kèm);

     + Bản sao thẻ luật sư;

     + Bản giới thiệu về quá trình hành nghề của luật sư, vụ việc tham gia tố tụng, kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý.

     - Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

     + Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/6/2019 đến hết ngày 03/7/2019 (sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30; trừ Thứ 7, Chủ nhật).

     + Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương (Phòng Hành chính – Tổng hợp).

     Địa chỉ: số 469 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại: (0274).3858116.

     + Cách thức nộp hồ sơ: Luật sư nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ về Trung tâm. Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp thì ngày nộp là ngày ghi trên giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày nộp được căn cứ theo ngày đến trên dấu của dịch vụ bưu chính.  

 ​Trung tâm TGPL​​

​ QĐ 114 THÀNH LẬP TỔ ĐÁNH GIÁ LS.pdf Tải về

QĐ 115 BẢNG TIÊU CHÍ, ĐÁNH GIÁ LS.pdf Tải về

TB 116 LỰA CHỌN LS KÝ HĐ.pdf Tải về

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TGPL_ban chinh.doc Tải về

MẪU_ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAM GIA TGPL_ban chinh.doc Tải về


Lượt người xem:  Views:   1027
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio