Tin tức
Thứ 3, Ngày 16/05/2017, 10:00
Tài liệu về Kỹ thuật soạn thảo quy phạm thủ tục hành chính: Đảm bảo công tác xây dựng quy định TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật rõ ràng, chuẩn mực, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/05/2017

          Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 553/UBND-NC ngày 23/02/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

          Sở Tư pháp chủ trì xây dựng, biên soạn và xuất bản Tài liệu về Kỹ thuật soạn thảo quy phạm TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm hướng dẫn các đơn vị, địa phương thống nhất trong soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC, với mục tiêu bảo đảm quy định TTHC ban hành phải rõ ràng, chuẩn mực, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

          Thời gian qua, trong quá trình kiểm soát TTHC, nhất là kiểm soát quy định TTHC, cho thấy, tình trạng tùy tiện, lộn xộn trong quy định; nội dung thiếu khả thi, có tính lặp đi lặp lại; ngôn ngữ diễn đạt, kỹ thuật soạn thảo quy phạm TTHC chưa đảm bảo thống nhất, khoa học; kết cấu, bố cục của một quy định TTHC không theo trật tự, quy củ... vẫn còn khá phổ biến, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng nội dung của các quy định TTHC nói riêng và chất lượng của văn bản QPPL nói chung. 

          Tài liệu hướng dẫn về "Kỹ thuật soạn thảo quy phạm TTHC" tại các dự án, dự thảo văn bản QPPL là cẩm nang để các đơn vị, địa phương thống nhất trong soạn thảo quy phạm TTHC, bảo đảm quy định về TTHC phải rõ ràng, chuẩn mực, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, cần thiết xây dựng. Tài liệu nhằm phục vụ trực tiếp cho các cán bộ, công chức soạn thảo văn bản QPPL, và phục vụ thiết thực cho những người làm công tác kiểm soát TTHC trong quá trình góp ý kiến, thẩm định quy định TTHC, cũng như kiểm soát chất lượng quyết định công bố TTHC; đồng thời nâng cao hiệu quả của việc đánh giá tác động của quy định TTHC, đáp ứng mục tiêu: xây dựng thể chế, chuẩn mực quốc gia về TTHC; đồng thời công khai các chuẩn mực đó để nhân dân giám sát việc thực hiện theo chủ trương, định hướng của Đảng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và quyết tâm của Chính phủ tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011.

          ​Quý cơ quan, đơn vị có thể nghiên cứu nội dung Tài liệu tại đây:  Tải về Tai lieu ky thuat soan thao QPTTHC.HC.pdf 

Lượt người xem:  Views:   1369
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio