Công bố Thủ tục Hành chính
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi/bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ/hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệSở Khoa học và Công nghệQuyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi/bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ/hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2017 2:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 về việc công bố TTHC trong lĩnh vực Hành chính tư pháp, Bổ trợ tư pháp và Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư phápSở Tư phápQuyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 về việc công bố TTHC trong lĩnh vực Hành chính tư pháp, Bổ trợ tư pháp và Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
10/23/2017 3:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 về việc công bố TTHC mới và bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Bình DươngSở Y tếQuyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 về việc công bố TTHC mới và bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2017 8:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy bân nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình DươngSở Tư phápQuyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy bân nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/25/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 18601860.zip

False
Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 v/v công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình DươngSở Lao động Thương binh và Xã hộiQuyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 v/v công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/25/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 1823​QĐ 1823.zip

False
Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải/ Đơn vị khác tren địa bàn tỉnh Bình DươngSở Giao thông Vận tảiQuyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải/ Đơn vị khác tren địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2017 10:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 1717/QĐ-UBND​ ​1717.zip

False
Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/ Ủy ban nhân dân cấp huyệnSở Xây dựngQuyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/ Ủy ban nhân dân cấp huyện
7/11/2017 10:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 1429/QĐ-UBND​1429.zip

False
Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 v/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình DươngSở Văn hoá, Thể thao và Du lịchQuyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 v/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/6/2017 8:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 1375​QĐ 1375. SVHTTDL. 30.5.2017.zip

False
Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 v/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình DươngSở Y tếQuyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 v/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/23/2017 3:00 PMNoĐã ban hành

​Quyết định số 1174/QĐ-UBND​QĐ 1174. SYT.10.5.2017.zip

False
Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 v/v công bố TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyệnSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônQuyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 v/v công bố TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/23/2017 3:00 PMNoĐã ban hành

​Quyết định số 1232/QĐ-UBND​QĐ 1232. SNN. 16.5.2017.zip

False
Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 v/v công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi/bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ/ hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệSở Khoa học và Công nghệQuyết định số 827/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 v/v công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi/bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ/ hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/3/2017 4:00 PMNoĐã ban hành

​Quyết định số 827/QĐ-UBND​ QĐ 827 30.3.2017 SKHCN.zip

False
Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình DươngSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônQuyết định số 966/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/24/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 966/QĐ-UBND ​QĐ 966.zip

False
Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyệnSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônQuyết định số 967/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/24/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 14/4/2017​QĐ 967.zip

False
Quyết định 695/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, Hành chính Tư pháp, Nuôi con nuôi, Khiếu nại, Tố cáo, Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện/UBND cấp xãSở Tư phápQuyết định 695/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, Hành chính Tư pháp, Nuôi con nuôi, Khiếu nại, Tố cáo, Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện/UBND cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/27/2017 8:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định 695/QĐ-UBND​QĐ 695.zip

False
Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hộ tịch, bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xãSở Tư phápQuyết định số 298/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hộ tịch, bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/13/2017 4:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 298 QĐ 289.zip

False
Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Sở Tư phápQuyết định số 07/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 07/QĐ-UBND 07.stp (1).PDF

​Quyết định số 07/QĐ-UBND PHU LUC 1.docx

​Quyết định số 07/QĐ-UBND danh muc.docx

​Quyết định số 07/QĐ-UBND​​ noi dung.docx

False
Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 30/12/20165 về việc công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt; lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy bân nhân dân cấp xãSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônQuyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 30/12/20165 về việc công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt; lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy bân nhân dân cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/16/2017 2:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 3715/QĐ-UBND QD 3715.PDF

Quyết định số 3715/QĐ-UBND​ phụ luc+ nội dung.rar

False
Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônQuyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/16/2017 2:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 3714/QĐ-UBND qd 3714.PDF

Quyết định số 3714/QĐ-UBND ​ phu luc + noi dung.rar

False
Quyết định số 3716/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xãSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônQuyết định số 3716/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/16/2017 2:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 3716/QĐ- UBND qd 3716.PDF

Quyết định số 3716/QĐ- UBND​ phụ lục + nội dung.rar

False
Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xãSở Công thươngQuyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/11/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 3722/QĐ-UBND qd 3722.PDF

Quyết định số 3722/QĐ-UBND 3. DANH MUC.docx

Quyết định số 3722/QĐ-UBND ​5. TTHC.docx

False
Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình DươngSở Giáo dục và Đào tạoQuyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/19/2016 10:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 3410/QĐ-UBNDQĐ 3410-SGDĐT.PDF

Quyết định số 3410/QĐ-UBND​4. Bo TTHC ve GDDT ver 4.2 (25.11.2016).docx

False
Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 về việc công bố thủ tục hành chính; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình DươngSở Nội vụQuyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 về việc công bố thủ tục hành chính; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/28/2016 2:00 PMNoĐã ban hành

​Quyết định số 3181/QĐ-UBNDqd 3181.PDF

Quyết định số 3181/QĐ-UBNDPHAN I_phu luc.doc

Quyết định số 3181/QĐ-UBND​Noi dung cu the.doc

False
Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải/UBND cấp huyện/UBND cấp xã/các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Bình DươngSở Giao thông Vận tảiQuyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải/UBND cấp huyện/UBND cấp xã/các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2016 8:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 3027/QĐ-UBNDQD 3027-SGTVT.PDF

Quyết định số 3027/QĐ-UBNDDanh muc TTHC.docx

Quyết định số 3027/QĐ-UBND​NỘI DUNG TTHC.docx

False
Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyệnSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônQuyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2016 8:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 3026QD 3026- SNN.PDF

Quyết định số 3026Phan I-danh muc.docx

Quyết định số 3026​Phan II-noi dung.docx

False
Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý Sở Tư phápSở Tư phápQuyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý Sở Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/7/2016 1:00 PMNoĐã ban hành

​Quyết định số 2879/QĐ-UBNDQD 2879- STP.PDF

Quyết định số 2879/QĐ-UBNDPhụ lục 1.docx

Quyết định số 2879/QĐ-UBNDphu luc 2.docx

Quyết định số 2879/QĐ-UBND​Phan II.docx

False
Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiSở Lao động Thương binh và Xã hộiQuyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/3/2016 1:20 PMNoĐã ban hành

​Quyết định số 2915QD 2915 - VHTTDL.PDF

Quyết định số 2915​DANH MUC + NOI DUNG.docx

False
Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Bình DươngSở Y tếQuyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/27/2016 8:00 AMNoĐã ban hành

Quyết định số 2774/QĐ-UBNDQDD2774-SYT.PDF

Quyết định số 2774/QĐ-UBNDPhan I Danh muc.docx

Quyết định số 2774/QĐ-UBND​Phan II noi dung.docx

False
Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 về việc công bố bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - SingaporeBan Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương; Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - SingaporeQuyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 về việc công bố bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2016 4:00 PMNoĐã ban hành

​Quyết định số 2577/QĐ-UBND QĐ 2577.PDF

Quyết định số 2577/QĐ-UBNDPhần I Danh mục TTHC.docx 

Quyết định số 2577/QĐ-UBND ​PHẦN II .Nội dung thủ tục.docx

False
Quyết định 1303/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giao dịch bảo đảm, Hộ tịch; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư phápSở Tư phápQuyết định 1303/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giao dịch bảo đảm, Hộ tịch; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/19/2016 10:30 AMNoĐã ban hành

​Quyết định 1303/QĐ-UBNDSTP 1303.PDF

Quyết định 1303/QĐ-UBNDPhụ lục1.docx

Quyết định 1303/QĐ-UBND phu luc 2.docx

Quyết định 1303/QĐ-UBND​nội dung.docx

False
Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyệnSở Xây dựngQuyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2016 10:00 AMNoĐã ban hành

​Quyết định số 2489/QĐ-UBNDQĐ 2489-SXD.PDF

Quyết định số 2489/QĐ-UBNDDanh mục.docx

Quyết định số 2489/QĐ-UBND​Nội dung.docx

False
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio