Công chứng
 
Ngày 05/10/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Phan Công Tài
 
Ngày 10/8/2023, Sở Tư pháp đã cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp
 
Ngày 14/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp lại thẻ công chứng viên cho công chứng viên Lê Cẩm Uyên
 
Ngày 18/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp lại thẻ công chứng viên cho công chứng viên Nguyễn Thị Diệu Quỳnh
 
Ngày 18/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp lại thẻ công chứng viên cho công chứng viên Lê Thị Như Nguyện
 
Ngày 18/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp lại thẻ công chứng viên cho công chứng viên Từ Minh Tuấn
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
 Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ nămTin Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ năm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 3431/BTP-BTTP ngày 20/6/2024 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ năm, ngày 28/6/2024Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1513/STP-BTTP về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ năm
6/28/2024 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Hoàng Thị Thu PhươngTinThông tin về đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Hoàng Thị Thu Phương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/6/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Hoàng Thị Thu Phương, hành nghề tại Văn phòng công chứng Hoàng Thị Thu Phương.
6/28/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Lê Thị LịchTinThông tin về đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Lê Thị Lịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 18/6/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Lê Thị Lịch, đăng ký hành nghề tại VPCC Trịnh Thanh Điền
6/19/2024 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viênTinThông tin về đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/6/2024, Sở Tư phán ban hành Quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Lê Thị Kim Trai, nơi hành nghề: VPCC Hoàng Thị Hà
6/14/2024 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng ông Mai Thái NguyênTinThông tin về công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng ông Mai Thái Nguyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 07/6/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 124/QĐ-STP công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng ông Mai Thái Nguyên.
6/10/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về công nhận hoàn thành tập sự của ông Nguyễn Thanh TùngTinThông tin về công nhận hoàn thành tập sự của ông Nguyễn Thanh Tùng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/6/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 120/QĐ-STP công nhận hoàn thành tập sự của ông Nguyễn Thanh Tùng.
6/7/2024 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về công nhận hoàn thành tập sự của ông Nguyễn Thành NhânTinThông tin về công nhận hoàn thành tập sự của ông Nguyễn Thành Nhân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/6/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 120/QĐ-STP công nhận hoàn thành tập sự của ông Nguyễn Thành Nhân
6/7/2024 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Ngày 06/6/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Lý Thanh ThoạiTinNgày 06/6/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Lý Thanh Thoại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/6/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 117/QĐ-STP đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Lý Thanh Thoại
6/6/2024 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Nguyễn Thị Như ThùyTinThông tin về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Nguyễn Thị Như Thùy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/5/2024, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định về việc hoàn thành tập sự hành nghề công chứng đối của bà Nguyễn Thị Như Thùy.
5/21/2024 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Lê Giàu Huỳnh Dư TinThông tin về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Lê Giàu Huỳnh Dư /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 12/4/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 68/QĐ-STP về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Lê Giàu Huỳnh Dư tại Văn phòng Công chứng Trần Nhi Quỳnh Trang
4/26/2024 9:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Đỗ Thị Hồng Quyên TinThông tin về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Đỗ Thị Hồng Quyên /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày /4/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 72/QĐ-STP về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Đỗ Thị Hồng Quyên tại Văn phòng Công chứng Trần Nhi Quỳnh Trang
4/26/2024 9:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2024 Bài viếtBồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2024 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 13 và 14/4/2024, Hội Công chứng viên phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2024 tại Trường Chính trị tỉnh.
4/16/2024 10:00 AMNoĐã ban hành

Nhằm thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng về việc bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm cho công chứng viên và cập nhật kịp thời những văn bản pháp luật mà Quốc hội khóa 15 đã thông qua như: Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 đây là những luật quan trọng có ảnh hưởng đến hoạt động công chứng.

CCV 1.jpg

 Ngày 13 -14/4/2024, Hội Công chứng viên tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cho hơn 180 học viên là công chứng viên, chuyên viên giúp việc các tổ chức hoạt động trong ngành nghề công chứng tại tỉnh Bình Dương và các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh.

CCV 2.jpg

Các học viên được báo cáo viên - Tiến sĩ Tuấn Đạo Thanh, Chủ tịch Hội Công chứng viên TP. Hà Nội tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến hành nghề công chứng và trao đổi với báo cáo viên về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng, chứng thực…
CCV 3.jpg
Thông qua lớp bồi dưỡng đã nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các công chứng viên, nhân viên làm việc tại các tổ chức hành nghề công chứng từ đó thực hiện tốt công việc, nhiệm vụ, chủ động phòng ngừa, tránh các rủi ro trong quá trình hành nghề công chứng

Tin ngành tư phápFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Nguyễn Thanh Tâm TinThông tin về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Nguyễn Thanh Tâm /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/4/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 67/QĐ-STP về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Nguyễn Thanh Tâm tại Phòng Công chứng số 1
4/12/2024 6:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc Phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Thành phố Thủ Dầu Một TinThông tin về việc Phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Thành phố Thủ Dầu Một /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 02/4/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 62/QĐ-STP về việc phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Thành phố Thủ Dầu Một
4/12/2024 6:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Hoàng Thị Hà TinThông tin về việc đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Hoàng Thị Hà /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/4/2024, Văn phòng công chứng Hoàng Thị Hà  đã được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp Giấy đăng ký hoạt động số 39/TP-ĐKHĐ-CC ngày 04/04/2024. Theo quy định tại Điều 25 Luật Công chứng, Sở Tư pháp cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Hoàng Thị Hà (đính kèm công văn số 770/STP-BTTP ngày 11/4/2024)
4/12/2024 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Hoàng Thị Hà TinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Hoàng Thị Hà /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/4/2024, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 63/QĐ-STP về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho công chứng viên Hoàng Thị Hà tại Văn phòng Công chứng Hoàng Thị Hà
4/12/2024 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân TinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/4/2024, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 63/QĐ-STP về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho công chứng viên Nguyễn Hoàng Bảo Trân tại Văn phòng Công chứng Hoàng Thị Hà
4/12/2024 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Như Trang TinThông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Như Trang /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Như Trang đã được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp Giấy đăng ký hoạt động số 36/TP-ĐKHĐ-CC ngày 09/6/2021. Trong quá trình hoạt động, Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Như Trang có sự thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về địa chỉ trụ sở. Ngày 02/4/2024, Sở Tư pháp đã cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công Nguyễn Thị Như Trang
4/11/2024 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Võ Văn Đông TinThông tin về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Võ Văn Đông /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/3/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 50/QĐ-STP về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Võ Văn Đông tại Văn phòng Công chứng Phạm Văn Thể
4/2/2024 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc chấm dứt tập sự hành nghề công chứng của ông Hồ Văn Sốp TinThông tin về việc chấm dứt tập sự hành nghề công chứng của ông Hồ Văn Sốp /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/3/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 54/QĐ-STP về việc chấm dứt tập sự hành nghề công chứng của ông Hồ Văn Sốp tại Văn phòng Công chứng Thành phố Mới
4/2/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Bích Trâm TinThông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Bích Trâm /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Bích Trâm đã được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp Giấy đăng ký hoạt động số 35/TP-ĐKHĐ-CC ngày 09/01/2024. Trong quá trình hoạt động, Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Bích Trâm có sự thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về địa chỉ trụ sở. Ngày 25/03/2024, Sở Tư pháp đã cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công Nguyễn Thị Bích Trâm.
4/2/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Trần Quang Trung TinThông tin về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Trần Quang Trung /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/3/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 51/QĐ-STP về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Trần Quang Trung tại Văn phòng Công chứng Phạm Văn Thể
4/2/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Trần Thị Quỳnh  TinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Trần Thị Quỳnh  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/3/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Trần Thị Quỳnh tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Văn Lúp
3/26/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng của bà Nguyễn Thị Ngọc Trang TinThông tin về việc công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng của bà Nguyễn Thị Ngọc Trang /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/3/2024, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành quyết định về việc công nhận tập sự hành nghề công chứng của bà Nguyễn Thị Ngọc Trang
3/26/2024 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp TinThông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 593/STP-BTTP ngày 20/3/2024 về việc cung cấp thông tin thay đổi nội dung đăng ký hoạt động bổ sung công chứng viên hợp danh Trần Thị Quỳnh của Văn phòng Công chứng Nguyễn Văn Lúp
3/26/2024 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 01/3/2024)TinDanh sách tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 01/3/2024)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tính đến ngày 01/3/2024, tỉnh Bình Dương hiện có 39 tổ chức hành nghề công chứng và 89 công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh.
3/5/2024 9:00 AMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên của bà Nguyễn Thị Bích Trâm tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Bích Trâm TinThông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên của bà Nguyễn Thị Bích Trâm tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Bích Trâm /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 23/02/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định về việc cấp lại thẻ Công chứng viên của bà Nguyễn Thị Bích Trâm
2/29/2024 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên của ông Trần Hưng Thịnh TinThông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên của ông Trần Hưng Thịnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 23/02/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định về việc cấp lại thẻ công chứng viên cho ông Trần Hưng Thịnh
2/29/2024 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng của ông Nguyễn Văn Duẩn TinThông tin về việc công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng của ông Nguyễn Văn Duẩn /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 23/02/2024, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 36/QĐ-STP về việc công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng của ông Nguyễn Văn Duẩn
2/29/2024 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc thay đổi công chứng viên hợp danh của Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Bích Trâm TinThông tin về việc thay đổi công chứng viên hợp danh của Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Bích Trâm /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/02/2024, Sở Tư pháp ban hành công văn số 425/STP-BTTP về việc cung cấp thông tin thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Bích Trâm
2/29/2024 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio