Thừa phát lại
Thứ 3, Ngày 21/04/2020, 14:00
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/04/2020 | Phòng Bổ trợ Tư pháp
Sau khi Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại được Chính phủ ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020 (Thay thế nghị định số 61/2009/NĐ-CP và Nghị định số 135/2013/NĐ-CP); để việc triển khai các quy định của Nghị định đạt hiệu quả, đồng thời đảm bảo việc áp dụng các quy định pháp luật về Thừa phát lại được đồng bộ, thống nhất, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 245/BTTP-STP ngày 21/4/2020 về việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại.

Sở Tư pháp yêu cầu các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, trong đó chú ý các nội dung sau:

1. Về đăng ký hành nghề, trang phục và Thẻ Thừa phát lại

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP:"Văn phòng Thừa phát lại nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ cho Thừa phát lại của Văn phòng mình đến Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở.""Thẻ Thừa phát lại là căn cứ chứng minh tư cách hành nghề của Thừa phát lại. Thừa phát lại chỉ được hành nghề sau khi được đăng ký hành nghề và cấp Thẻ."

Để thực hiện nghiêm túc quy định trên, đề nghị các Văn phòng Thừa phát lại tiến hành rà soát Thẻ Thừa phát lại của các Thừa phát lại đang hành nghề tại Văn phòng. Trong trường hợp các Thừa phát lại đang hành nghề chưa làm hồ sơ cấp Thẻ hoặc Thẻ Thừa phát lại bị mất, bị hỏng thì kịp thời báo cáo bằng văn bản đến Sở Tư pháp để được hướng dẫn.

Các Thừa phát lại lưu ý khi hành nghề phải mặc trang phục Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định, đeo Thẻ Thừa phát lại khi hành nghề.

2. Về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa phát lại

Các Văn phòng Thừa phát lại tiến hành rà soát và thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa phát lại theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Đây là quy định bắt buộc, đề nghị các Văn phòng Thừa phát lại nghiêm túc thực hiện.

3. Về tống đạt​

Tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP quy định:

"Thừa phát lại tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, việc dân sự trong vụ án hình sự và khiếu nại, tố cáo; tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở theo hợp đồng dịch vụ tống đạt được ký kết giữa Văn phòng Thừa phát lại với Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự.

Trường hợp tống đạt ngoài địa bàn cấp tỉnh hoặc ở vùng đảo, quần đảo ngoài địa bàn cấp huyện nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở thì Văn phòng Thừa phát lại có thể thỏa thuận với Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự bằng hợp đồng riêng cho từng việc cụ thể.".

Các Văn phòng Thừa phát lại căn cứ vào quy định nêu trên chủ động liên hệ thực hiện việc ký hợp động với các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh nếu có nhu cầu; đồng thời gửi thông báo về Sở Tư pháp để biết và quản lý theo quy định.

4. Về việc lập vi bằng

- Thừa phát lại được lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 08/2020/NĐ-CP.

- Trong quá trình lập vi bằng, đề nghị các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện nghiêm túc việc lập vi bằng theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng, không được lập vi bằng trong các trường hợp theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, trong đó lưu ý các trường hợp không được lập vi bằng.

- Hình thức và nội dung của vi bằng: Các Văn phòng Thừa phát lại nghiên cứu, điều chỉnh cách thức trình bày nội dung vi bằng, phải đảm bảo theo Điều 40 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

- Trong quá trình lập vi bằng, tiếp tục giải thích cho người yêu cầu về giá trị pháp lý của vi bằng quy định tại Điều 36 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Trong đó lưu ý nội dung giải thích "Vi bằng không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác."

- Các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện việc đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp theo quy định tại Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP: "Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại phải gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào s đăng ký vi bng."

- Về xây dựng xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng; thực hiện đăng ký và quản lý cơ sở dữ liệu về vi bằng: Trước mắt, các Văn phòng vẫn tiếp tục "Nhập dữ liệu tóm tắt nội dung vi bằng qua ứng dụng Excel trực tuyến của Google" theo Công văn 1875/STP-BTTP ngày 10/10/2019, Sở Tư pháp sẽ thông tin và triển khai thực hiện đến các Văn phòng Thừa phát lại ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

5. Về chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại

- Chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại bao gồm chi phí tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án dân sự phải được ghi nhận trong hợp đồng giữa Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu.

- Chi phí thực hiện các công việc của Thừa phát lại phải đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 62, Điều 63, Điều 64 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Trong đó lưu ý phải thực hiện việc niêm yết công khai đúng quy định của pháp luật, nội dung niêm yết phải xác định rõ mức tối đa, mức tối thiểu  và nguyên tắc tính.

6. Về chế độ thông tin, báo cáo

Các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện chế độ thông tin, báo cáo bao gồm: báo cáo định kỳ (06 tháng và hàng năm), báo cáo đột xuất và các báo cáo khác theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

7. Về các quy định khác

Đối với các nội dung còn lại của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, đề nghị các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện theo đúng quy định.

STP BD TRIEN KHAI NGHI DINH 08 HINH 1.jpgSTP BD TRIEN KHAI NGHI DINH 08 HINH 2.jpg

STP BD TRIEN KHAI NGHI DINH 08 HINH 3.jpg

Lượt người xem:  Views:   1340
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio