Tư vấn pháp luật
Thứ 4, Ngày 03/12/2014, 08:50
Đề nghị báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/12/2014

Đề nghị báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP

ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật

 
Thực hiện Văn bản số 2791/BTP-BTTP ngày 23/6/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổng kết 6 năm thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP; để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về  Bộ Tư pháp, ngày 22/7/2014, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 732/STP-BTTP đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh và Đoàn luật sư tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá thực tiễn tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật theo Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. Nội dung báo cáo thực hiện theo Đề cương hướng dẫn đính kèm
Báo cáo gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/10/2014, đồng thời gửi kèm 01 bản điện tử theo địa chỉ email: trangnt.tp@binhduong.gov.vn.
Đề cương báo cáo.
Biểu mẫu thống kê số liệu./. 

Lượt người xem:  Views:   1614
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio