Luật sư
Thứ 7, Ngày 01/05/2021, 15:00
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Lê Giang
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/05/2021 | Nguyễn Thị Vân Anh

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

Căn cứ Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động số 46.04.0134/TP/ĐKHĐ ngày 23/01/2017 do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Lê Giang tại địa chỉ: Đường ĐT 743, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An), tỉnh Bình Dương.

Lý do: Tự chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 15/QĐ-VPLSLG ngày 18/12/2020 của Văn phòng Luật sư Lê Giang về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Luật sư Lê Giang.

Điều 2. Văn phòng Luật sư Lê Giang chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Văn phòng Luật sư Lê Giang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Giang và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi con dấu cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Lê Giang./.

Hinh 1_thu hoi Lê Giang.jpgHinh 2_thu hoi Lê Giang.jpg

Lượt người xem:  Views:   958
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio