Công chứng - Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng​: TB 76 STP-BTTP.signed.pdf​
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Bài viếtGóp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/5/2024 2:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 01/02/2024, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 261/STP-BTTP về việc góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương gửi Sở ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Dương
Dự thảo Chỉ thị: File đính kèm.doc

Hướng dẫn nghiệp vụ
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng năm 2023TinThông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/19/2023 5:00 PMYesĐã ban hànhThông tinFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 2460/STP-BTTP ngày 06/12/2023 về việc thí điểm dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TinCông văn số 2460/STP-BTTP ngày 06/12/2023 về việc thí điểm dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/14/2023 5:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn nghiệp vụFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 08/12/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 08/12/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tính đến ngày 08/12/2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có 39 tổ chức hành nghề công chứng và 97 công chứng viên
12/8/2023 9:00 AMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Nguyễn Thị Thanh Mai tại Văn phòng Công chứng Đào Thị Công TinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Nguyễn Thị Thanh Mai tại Văn phòng Công chứng Đào Thị Công /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho công chứng viên Nguyễn Thị Thanh Mai
11/22/2023 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc thay đổi trụ sở của Văn phòng Công chứng Trần Nhi Quỳnh Trang TinThông tin về việc thay đổi trụ sở của Văn phòng Công chứng Trần Nhi Quỳnh Trang /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/10/2023, Sở Tư pháp đã cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Trần Nhi Quỳnh Trang
11/22/2023 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 20/10/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 20/10/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tính đến ngày 20/10/2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 39 tổ chức hành nghề công chứng và 96 công chứng viên đang hành nghề. (Đính kèm theo danh sách)
10/30/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công văn số 1309/STP-BTTP ngày 14/7/2023 của Sở Tư pháp về việc áp dụng pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ công chứngBài viếtCông văn số 1309/STP-BTTP ngày 14/7/2023 của Sở Tư pháp về việc áp dụng pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ công chứng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2023 10:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn nghiệp vụFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công văn số 1792/STP-BTTP ngày 21/9/2023 về việc triển khai thực hiện Công văn số 1233/BTTP-CC,TPL ngày 08/9/2023 về phí tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứngBài viếtCông văn số 1792/STP-BTTP ngày 21/9/2023 về việc triển khai thực hiện Công văn số 1233/BTTP-CC,TPL ngày 08/9/2023 về phí tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2023 10:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn nghiệp vụFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công văn số 2017/STP-BTTP ngày 13/10/2023 về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứngBài viếtCông văn số 2017/STP-BTTP ngày 13/10/2023 về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2023 10:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn nghiệp vụFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công văn số 1626/STP-BTTP ngày 29/8/2023 về việc chấn chỉnh hoạt động công chứng bản dịch Bài viếtCông văn số 1626/STP-BTTP ngày 29/8/2023 về việc chấn chỉnh hoạt động công chứng bản dịch /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2023 10:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn nghiệp vụFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công văn số 1375/STP-BTTP ngày 24/7/2023 của Sở Tư pháp về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng Bài viếtCông văn số 1375/STP-BTTP ngày 24/7/2023 của Sở Tư pháp về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2023 9:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn nghiệp vụFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho ông Phan Công Tài tại Văn phòng công chứng Trần Nhi Quỳnh Trang TinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho ông Phan Công Tài tại Văn phòng công chứng Trần Nhi Quỳnh Trang /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/10/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Phan Công Tài
10/9/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc thay đổi trụ sở của Văn phòng công chứng Nguyễn Văn LúpTinThông tin về việc thay đổi trụ sở của Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 10/8/2023, Sở Tư pháp đã cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp
9/28/2023 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên cho bà Lê Cẩm Uyên TinThông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên cho bà Lê Cẩm Uyên /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp lại thẻ công chứng viên cho công chứng viên Lê Cẩm Uyên
9/28/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên cho bà Nguyễn Thị Diệu Quỳnh TinThông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên cho bà Nguyễn Thị Diệu Quỳnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 18/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp lại thẻ công chứng viên cho công chứng viên Nguyễn Thị Diệu Quỳnh
9/28/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên cho bà Lê Thị Như Nguyện TinThông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên cho bà Lê Thị Như Nguyện /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 18/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp lại thẻ công chứng viên cho công chứng viên Lê Thị Như Nguyện
9/28/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên cho ông Từ Minh Tuấn TinThông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên cho ông Từ Minh Tuấn /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 18/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp lại thẻ công chứng viên cho công chứng viên Từ Minh Tuấn
9/28/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên cho bà Trần Thị Thanh Mai TinThông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên cho bà Trần Thị Thanh Mai /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp lại thẻ công chứng viên cho công chứng viên Trần Thị Thanh Mai
9/28/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên cho ông Nguyễn Văn LúpTinThông tin về việc cấp lại thẻ công chứng viên cho ông Nguyễn Văn Lúp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 18/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp lại thẻ công chứng viên cho công chứng viên Nguyễn Văn Lúp
9/28/2023 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Tài liệu cho ý kiến dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)TinTài liệu cho ý kiến dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Quy định hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiềnTinQuy định hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2023 5:00 PMNoĐã ban hành

​Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Thông tư này quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.

Trong đó, Thông tư quy định rõ về giao dịch chuyển tiền điện tử, cụ thể:

1- Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm:

- Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo;

- Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức nhận và chuyển lệnh chuyển tiền điện tử thay mặt cho tổ chức tài chính khởi tạo và tổ chức tài chính thụ hưởng hoặc thay mặt cho tổ chức tài chính trung gian khác;

- Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ chức nhận lệnh chuyển tiền điện tử trực tiếp từ tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ hưởng.

2- Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính khởi tạo trong giao dịch chuyển tiền điện tử chỉ được thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử khi lệnh chuyển tiền điện tử có đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

Nếu tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm: có biện pháp để xác định các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối; áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

Nếu tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính thụ hưởng trong giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm: Có biện pháp để xác định các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối; áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

Trường hợp phải báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử

Theo Thông tư quy định, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong các trường hợp sau đây:

a) Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này cùng ở Việt Nam (giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước) có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương;

b) Giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế) có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Trường hợp đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính trung gian trong giao dịch chuyển tiền điện tử không phải thực hiện báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử

Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin sau:

- Thông tin về tổ chức tài chính khởi tạo và thụ hưởng bao gồm: tên giao dịch của tổ chức hoặc chi nhánh giao dịch; địa chỉ trụ sở chính (hoặc mã ngân hàng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, mã SWIFT đối với chuyển tiền điện tử quốc tế); quốc gia nhận và chuyển tiền;

- Thông tin về khách hàng là cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; số thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ đăng ký thường trú hoặc noi ở hiện tại khác (nếu có); quốc tịch (theo chứng từ giao dịch);

- Thông tin về khách hàng là tổ chức tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt (nếu có); địa chỉ trụ sở chính; số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế; quốc gia nơi đặt trụ sở chính;

- Thông tin về giao dịch: số tài khoản (nếu có); số tiền; loại tiền; số tiền được quy đổi sang đồng Việt Nam (nếu loại tiền giao dịch là ngoại tệ); lý do, mục đích giao dịch; mã giao dịch; ngày giao dịch;

- Thông tin khác theo yêu cầu của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền để phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền trong từng thời kỳ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2023, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Quy định về quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại khoản 2 Điều 5, quy định về chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo tại Điều 6, quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tại Điều 9 và các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023. Trong thời gian khoản 2 Điều 5, Điều 6, Điều 9, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này chưa có hiệu lực thi hành, đối tượng báo cáo tiếp tục thực hiện các quy định về quy trình quản lý rủi ro, báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ bằng văn bản giấy tại khoản 2 Điều 3a, Điều 5, Điều 7, Điều 10, Mẫu biểu số 01 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN và khoản 2, khoản 4 Điều 1 Thông tư số 20/2019/TT-NHNN ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN).

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, các Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trừ quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, mầu báo cáo giao dịch đáng ngờ bằng văn bản giấy tại Điều 5, Điều 7, Điều 10, Mẫu biểu số 01 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023; Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trừ quy định về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tại khoản 3 Điều 1 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023; Thông tư số 20/2019/TT-NHNN ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trừ quy định về quy trình quản lý rủi ro và giao dịch chuyển tiền điện tử tại khoản 2, khoản 4 Điều 1 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 hết hiệu lực thi hành

(Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp - https://www.moj.gov.vn)​

Thông tinFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của bà Vũ Thị Yến tại Văn phòng công chứng Trần Thanh VũTinThông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của bà Vũ Thị Yến tại Văn phòng công chứng Trần Thanh Vũ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của ông Trịnh Thanh Điền tại Văn phòng công chứng Trịnh Thanh Điền (trước là Văn phòng công chứng Vương Huỳnh Nguyên)TinThông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của ông Trịnh Thanh Điền tại Văn phòng công chứng Trịnh Thanh Điền (trước là Văn phòng công chứng Vương Huỳnh Nguyên)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của ông Bùi Thái Giang Hậu tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp (trước là Văn phòng công chứng Sở Sao)TinThông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của ông Bùi Thái Giang Hậu tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp (trước là Văn phòng công chứng Sở Sao)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của bà Trần Thị Minh tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp (trước là Văn phòng công chứng Sở Sao)TinThông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của bà Trần Thị Minh tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp (trước là Văn phòng công chứng Sở Sao)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của ông Phạm Văn Bình tại Văn phòng công chứng Lê Đình Thao (trước là Văn phòng công chứng Rồng Việt)TinThông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của ông Phạm Văn Bình tại Văn phòng công chứng Lê Đình Thao (trước là Văn phòng công chứng Rồng Việt)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc thay đổi trụ sở của Văn phòng công chứng Trần Thanh VũTinThông tin về việc thay đổi trụ sở của Văn phòng công chứng Trần Thanh Vũ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 10:00 AMNoĐã ban hành

​Văn phòng công Trần Thanh Vũ đã được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp Giấy đăng ký hoạt động số 23/TP-ĐKHĐ-CC ngày 19/02/2016. Trong quá trình hoạt động, Văn phòng công chứng Trần Thanh Vũ có sự thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về địa chỉ trụ sở. Ngày 06/07/2023, Sở Tư pháp đã cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công Trần Thanh Vũ.​

CV_1261_BTTP.signed (2).pdf

Thông tinFalse
Thông tin về việc thay đổi tên gọi, trụ sở của Văn phòng công chứng Sở Sao (nay thành Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp)TinThông tin về việc thay đổi tên gọi, trụ sở của Văn phòng công chứng Sở Sao (nay thành Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 10:00 AMNoĐã ban hành

​Văn phòng công chứng Sở Sao đã được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp Giấy đăng ký hoạt động số 11/TP-ĐKHĐ-CC ngày 23/12/2014. Trong quá trình hoạt động, Văn phòng công chứng Sở Sao có sự thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về địa chỉ trụ sở và tên văn phòng công chứng. Ngày 10/07/2023, Sở Tư pháp đã cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công Sở Sao nay thành Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp.

CV_1280_BTTP.signed (1).pdf

Thông tinFalse
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho ông Phạm Ngọc Hưng tại Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên ThảoTinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho ông Phạm Ngọc Hưng tại Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên Thảo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 9:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio