Công chứng
Thứ 3, Ngày 24/11/2020, 09:00
Bình Dương ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/11/2020

Ngày 05/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020 và bãi bỏ Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng được bố cục 04 Chương, 25 Điều. So với trước đây, Quyết định số 27 có một số điểm mới như sau:

- Về nguyên tắc xét duyệt hồ sơ (Điều 3): Ngày 15/6/2018, Quốc hội thông qua Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch. Điều 2 của Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng năm 2014, theo đó, bãi bỏ các quy định có liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020. Vì vậy, Quyết định số 27 quy định hồ sơ xét duyệt phải tuân theo quy định của Luật Công chứng, Quy định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Về tiêu chí xét duyệt hồ sơ (từ Điều 5 đến Điều 19): Để phù hợp với tình hình thực tiễn, Quyết định số 27 đã có sự thay đổi đáng kể trong quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ, chẳng hạn như: đối với tiêu chí bắt buộc, diện tích trụ sở của Văn phòng công chứng phải có tổng diện tích tối thiểu là 140 m2 thay vì 100 m2 như trước đây; đối với các tiêu chí tính điểm thì điều chỉnh cơ cấu điểm số của một số tiêu chí,…

- Bổ sung quy định mới về tính bảo đảm thực thi của Đề án thành lập Văn phòng công chứng, theo đó Đề án thành lập Văn phòng công chứng thể hiện được tính khả thi, cho thấy sự cần thiết thành lập Văn phòng công chứng; có số liệu, bảng biểu, hình ảnh minh họa và đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định (Điều 19).

- Quy định rõ các trường hợp không tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng và không được tính điểm (Điều 20).

Việc ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng nhằm tạo khung pháp lý rõ ràng, thống nhất cho việc xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự công bằng, công khai, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Các Văn phòng công chứng được lựa chọn thành lập khi đi vào hoạt động đảm bảo tính ổn định, có chất lượng đáp ứng yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức.

Hiện nay, Bình Dương đã có 32 tổ chức hành nghề công chứng (02 Phòng công chứng và 30 Văn phòng công chứng) được thành lập và đi vào hoạt động ổn định, được phân bố tại 9/9 địa bàn cấp huyện./.

bttp-QD27.2020.jpg

Lượt người xem:  Views:   581
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio