Công chứng
Thứ 3, Ngày 03/03/2020, 11:00
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kiểm tra, xử lý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/03/2020

​Ngày 03/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường kiểm tra, xử lý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp "Chỉ đạo, quán triệt các Phòng công chứng, Văn phòng công chứng chỉ được công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi Chủ đầu tư đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 41, Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai".

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 19/02/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 226/STP-BTTP triển khai Chỉ thị số 02/CT-UBND, theo đó Sở Tư pháp yêu cầu:

1. Các Trưởng tổ chức hành nghề công chứng nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị số 02/CT-UBND đến toàn thể công chứng viên, nhân viên, người lao động tại tổ chức mình; thực hiện công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các dự án nhà ở phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Hội Công chứng viên tỉnh Bình Dương theo dõi, nắm bắt thông tin về việc công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh, kịp thời phản ánh, báo cáo Sở Tư pháp khi phát hiện những trường hợp công chứng hợp đồng nêu trên không đúng  quy định của pháp luật./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải về 02-CT-UBND.signed.pdf

Tải về CV_226_STP-BTTP.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   513
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio