Chứng thực
Thứ 6, Ngày 09/12/2022, 14:00
Chấn chỉnh hoạt động chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/12/2022 | Phòng Bổ trợ Tư pháp

Thời gian qua, hoạt động chứng thực trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp, người có thẩm quyền thực hiện chứng thực cơ bản thực hiện đúng quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra cho thấy hoạt động chứng thực vẫn còn những tồn tại, hạn chế: việc ghi chép, quản lý Sổ chứng thực còn thiếu sót; một số hồ sơ cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp chưa đảm bảo theo quy định; còn có trường hợp chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản và chứng thực chữ ký người dịch chưa đúng theo quy định,...

Để ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động chứng thực, Sở Tư pháp đã có Công văn số 2315/STP-BTTP ngày 07/12/2022 về việc chấn chỉnh hoạt động chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương​. Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố; Hội công chứng viên tỉnh; các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Nghiên cứu, thực hiện đúng các quy định pháp luật về chứng thực theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/03/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Trong đó, cần lưu ý việc chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định tại Điều 10 Thông tư 01/2020/TT-BTP và việc chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản tại Điều 13 Thông tư 01/2020/TT-BTP.

2. Thường xuyên cập nhật các công văn hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực được đăng trên Trang thông tin điện tử Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp (http://qlht.moj.gov.vn) để thực hiện công tác chứng thực thống nhất trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tư pháp rà soát lại danh sách cộng tác viên dịch thuật, trường hợp có sự thay đổi so với danh sách cộng tác viên đã được Sở Tư pháp phê duyệt thì phải kịp thời đề nghị Sở Tư pháp phê duyệt thay đổi; các tổ chức hành nghề công chứng thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp danh sách cộng tác viên phiên dịch chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng với cộng tác viên và danh sách công tác viên dịch thuật phải được niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức mình. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp tổng hợp và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu chứng thực chữ ký người dịch, công chứng bản dịch.

​4. Hội công chứng viên tỉnh theo dõi, nắm bắt thông tin việc thực hiện các quy định pháp luật về chứng thực tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh./.

Chi tiết xem tại file đính kèm  Tải về CV_2315_BTTP.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   1107
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio