Chứng thực
Thứ 3, Ngày 02/12/2014, 04:48
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương hướng dẫn việc tổng kết công tác chứng thực trên địa bàn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/12/2014
                                       SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG HƯỚNG DẪN VIỆC TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN.
 
Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-BTP ngày 31/3/2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết công tác chứng thực và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1372/UBND-NC ngày 06/5/2014; Để việc tổng kết đạt hiệu quả, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp, ngày 29/5/2014, Sở Tư pháp ban hành Văn bản số 531/STP-BTTP hướng dẫn tổng kết công tác chứng thực trên địa bàn, theo đó Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng báo cáo tổng kết công tác chứng thực trên địa bàn với nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung tổng kết:
a) Rà soát, phân tích, đánh giá những văn bản pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động chứng thực và những văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động chứng thực.
Việc phân tích, đánh giá các quy định pháp luật về chứng thực cần được căn cứ vào tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi và phù hợp thực tiễn của các quy định đó; đồng thời nêu những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn liên quan đến hoạt động chứng thực mà chưa có văn bản pháp luật điều chỉnh.
b) Tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động chứng thực.
- Đánh giá về trách nhiệm quản lý Nhà nước và thẩm quyền chứng thực; Việc chứng thực của các cơ quan có thẩm quyền chứng thực như: việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực chữ ký người dịch theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP; việc thực hiện chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP trong mối liên hệ với việc thực hiện các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở; việc thực hiện chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền, trên giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp
- Đánh giá về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động chứng thực; về  cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc cung cấp thông tin phục vụ hoạt động chứng thực; về tác động xã hội của hoạt động chứng thực; về mức độ tuân thủ của người dân, cơ quan, tổ chức đối với pháp luật chứng thực.
- Thống kê số liệu: Tổng số các việc chứng thực, các việc khác được xác nhận tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và số lệ phí thu được từ ngày 30/6/2007 đến hết ngày 31/3/2014.
- Rà soát số liệu: Tổng số cán bộ làm công tác chứng thực (chuyên trách/ kiêm nhiệm; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn; thời gian làm công tác chứng thực).
c) Nhận xét, đánh giá chung
Từ kết quả, rà soát, phân tích, đánh giá nêu trên, rút ra nhận xét đánh giá chung về những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chứng thực tại địa phương; góp phần phục vụ xây dựng Luật Chứng thực.
d) Đề xuất, kiến nghị
- Về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chứng thực;
- Đề xuất phục vụ xây dựng Luật Chứng thực.
(Có đề cương báo cáo- phụ lục 1, 2 và biểu mẫu thống kê số liệu-phụ lục 3, 4, 5, 6 kèm theo công văn này).
 2. Về Thời hạn gửi báo cáo:
a) Đối với cấp xã: Báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo đề cương hướng dẫn và biểu thống kê số liệu kèm theo) gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 25 tháng 6 năm 2014.
b) Đối với cấp huyện: Báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (theo đề cương hướng dẫn và biểu thống kê số liệu kèm theo) gửi về Sở Tư pháp trước ngày 25 tháng 7 năm 2014, đồng thời gửi kèm file điện tử theo địa chỉ email: thoailt.tp@binhduong.gov.vn hoặc htrang20032004@yahoo.com để Sở Tư pháp kịp thời tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về Bộ Tư pháp.
 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăng, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Bổ trợ tư pháp-Sở Tư pháp theo số điện thoại: 0650.3822.881./.
Đề cương báo cáo của cấp huyện và cấp xã
Phụ lục thống kê số liệu của cấp huyện và cấp xã
 
Phòng Bổ trợ tư pháp
 
Lượt người xem:  Views:   1473
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio