Xử lý vi phạm hành chính - Văn bản điều hành
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệpThông tin; Văn bản QPPLTinQuy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2019-06/hình búa_Key_06062019100617.jpg
6/6/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

Từ ngày 10/6/2019, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp chính thức có hiệu lực và thay thế Nghị định số 157/2013/NĐ-CP và Điều 3 Nghị định số 41/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

nghi-dinh-35.2019.ndcp-xu-phat-hanh-chinh-linh-vuc-lam-nghiep.jpg

Theo đó, Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực Lâm nghiệp không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để xử phạt.

 Đối với các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính đồng thời được quy định tại Nghị định số 31/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.

pha rừng.jpg

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là mức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực Lâm nghiệp đối với cá nhân là 500 triệu đồng. Tổ chức vi phạm áp dụng phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền với cá nhân có cùng hành vi và mức độ vi phạm; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực Lâm nghiệp đối với tổ chức là 1 tỷ đồng.

Mức phạt khai thác rừng trái pháp luật trong rừng sản xuất đối với gỗ loài thông thường phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật dưới 0,4 m3 gỗ rừng trồng hoặc dưới 0,2 m3 gỗ rừng tự nhiên; phạt tiền từ 1-5 triệu đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật từ 0,4 m3 đến dưới 1 m3 gỗ rừng trồng hoặc từ 0,2m3 đến dưới 0,5 m3 gỗ rừng tự nhiên;... phạt tiền từ 70-100 triệu đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật từ 15 m3 - 20 m3 gỗ rừng trồng hoặc từ 7m3 đến dưới 10m3 gỗ rừng tự nhiên….

Những người có thẩm quyền của Kiểm lâm, UBND các cấp, Thanh tra chuyên ngành, Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 28 và Điều 29 của Nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

FalseVõ Thị Trâm Anh
Tỉnh Bình Dương Hội nghị tập huấn biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và triển khai nhiệm vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019Thông tin; Tin ngành tư phápTinTỉnh Bình Dương Hội nghị tập huấn biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và triển khai nhiệm vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2019-03/IMG_4435 - Copy_Key_18032019135628.jpg
3/18/2019 2:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 14/3/2019, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và triển khai nhiệm vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 tại Trường Cao đẳng Y tế, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh; Phòng Tư pháp, Phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện Lãnh đạo và Chỉ huy các đội: đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự của Công an các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch và Công an 91 xã, phường, thị trấn… Ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp - đã phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

IMG_4435.jpg

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Công an tỉnh và Sở Tư pháp triển khai các chuyên đề về: Công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội; Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Quán triệt nội dung, yêu cầu triển khai nhiệm vụ quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

IMG_4428.jpg


Qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, kĩ năng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trong công tác áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và nội dung, yêu cầu triển khai nhiệm vụ quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật giúp cho việc nắm bắt, áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới./.

                                                                                       ​ Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch số 6421/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản điều hànhTinKế hoạch số 6421/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/11/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 25/07/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương 06 tháng đầu năm 2018Thông tinTinBáo cáo số 160/BC-UBND ngày 25/07/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương 06 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Công văn số 2086/STP-XLVPHC&THPL ngày 18/12/2018 V/v báo cáo số liệu, kết quả công tác XLVPHC năm 2018Văn bản điều hànhTinCông văn số 2086/STP-XLVPHC&THPL ngày 18/12/2018 V/v báo cáo số liệu, kết quả công tác XLVPHC năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/19/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Triển khai các hoạt động theo dõi tình hình THPL lĩnh vực trọng tâm năm 2018 Văn bản điều hànhTinTriển khai các hoạt động theo dõi tình hình THPL lĩnh vực trọng tâm năm 2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Công văn số 914 /STP-XLVPHC&THPL ngày 21/6/2018 của Sở Tư pháp về việc báo cáo số liệu, kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2018Văn bản điều hànhTinCông văn số 914 /STP-XLVPHC&THPL ngày 21/6/2018 của Sở Tư pháp về việc báo cáo số liệu, kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/22/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bónThông tin; Văn bản QPPLTin Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2018-05/xu-phat-linh-vuc-phan-bon-2354 - Copy_Key_25052018142817.jpg
5/25/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

           Ngày 16/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

           Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

          Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón quy định tại Nghị định này bao gồm: vi phạm quy định về sản xuất phân bón, vi phạm quy định về buôn bán phân bón, vi phạm quy định về nhập khẩu phân bón, vi phạm quy định về lấy mẫu phân bón; phân tích, thử nghiệm chất lượng phân bón, vi phạm quy định về khảo nghiệm phân bón, vi phạm quy định về sử dụng phân bón…

                                             phanbon.jpg

           Về mức phạt tiền, theo Nghị định số 55/2018/NĐ-CP thì mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón đối với cá nhân là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức là 200.000.000 đồng. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

                                          xu-phat-linh-vuc-phan-bon-2354.jpg

          Về hình thức xử phạt bổ sung, Nghị định quy định tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng có thời hạn đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón, Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc quyết định chỉ định; Đình chỉ có thời hạn hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón; Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Giấy phép nhập khẩu phân bón.

         Nghị định số 55/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 4 năm 2018, trừ khoản 4 Điều 7 của Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đối với tổ chức, cá nhân đã và đang hoạt động buôn bán phân bón trước ngày 20 tháng 9 năm 2017. Nghị định này bãi bỏ Điều 19, 20, 21, 23, 24, 25 Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; khoản 18, 19, 20, 21, 22, 23 Điều 1 Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp./.

NGHI DINH 55.2018.ND.CP.pdf                                                                                                                                                                                      

​ Trâm Anh (Phòng QLXLVPHC&THPL-STP)

FalseVõ Thị Trâm Anh
Bộ Công an ban hành Thông tư quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcThông tin; Văn bản QPPLTinBộ Công an ban hành Thông tư quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2018-04/CNBB 2_Key_13042018112220.jpg
4/13/2018 12:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 07/02/2018, Bộ Công an ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BCA quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (ĐVCSCNBB). Thông tư số 05/2018/TT-BCA bao gồm 13 Điều và 07 biểu mẫu kèm theo.

                                                     CNBB 1.jpg

Thông tư trên quy định về nguyên tắc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB (tại Điều 2); Xác định nơi cư trú và xác minh nơi cư trú của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (tại Điều 4): việc xác minh được thực hiện bằng hình thức xác minh trực tiếp hoặc gửi Phiếu yêu cầu xác minh; Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (tại Điều 5):

- Đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định, hồ sơ gồm có: a- Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB; b- Bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB hoặc của người đại diện hợp pháp của họ; c- Biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng ma túy trái phép; d- Bản sao Giấy chứng nhận đã chấp hành xong Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với trường hợp đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc bản sao Quyết định chấm dứt thi hành Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

- Đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định, thì hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB gồm có: 1- Các tài liệu, giấy tờ quy định tại điểm a, b, c đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định; 2 - Phiếu trả lời kết quả của người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP về tình trạng nghiện hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB; 3- Tài liệu xác định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định.

Ngoài ra, Thông tư số 05/2018/TT-BCA còn quy định về việc đọc hồ sơ (tại Điều 7), theo đó, sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ, cơ quan Công an nơi lập hồ sơ phải gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện văn bản thông báo về việc lập hồ sơ cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB hoặc người đại diện hợp pháp của họ; việc đọc hồ sơ được thực hiện theo giờ hành chính tại trụ sở cơ quan lập hồ sơ hoặc địa điểm thuận tiện do cơ quan lập hồ sơ lựa chọn. Thời hạn đọc hồ sơ là 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc lập hồ sơ.

Bên cạnh đó, Thông tư trên còn quy định các biểu mẫu sử dụng trong việc lập hồ sơ đề nghị như: Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị; Phiếu yêu cầu xác minh; Phiếu trả lời kết quả xác minh; Bản tường trinh; Thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị; Biên bản về việc đọc hồ sơ; Văn bản đề nghị kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị.

Thông tư số 05/2018/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 26/3/2018, sự ra đời của Thông tư sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Công an, địa phương trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phát huy được hiệu quả trong thời gian tới./.

                                                                                                                        Trâm Anh (Phòng XLVPHC&THPL-STP)  

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
V/v rà soát, theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhVăn bản điều hànhTinV/v rà soát, theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/22/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngChương trình - Kế hoạch công tác; Văn bản điều hànhTinQuyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân triển khai thi hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Chương trình - Kế hoạch công tác; Văn bản điều hànhTinKế hoạch số 409/KH-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân triển khai thi hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Hướng dẫn báo cáo số liệu, kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017Văn bản điều hànhTinHướng dẫn báo cáo số liệu, kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/19/2017 9:30 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại Bình DươngTin ngành tư pháp; Thông tinTinBộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại Bình Dương/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2017-09/Hoi NGHI TAP BTP 1 - Copy_Key_14092017170404.jpg
9/14/2017 6:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 12/9/2017, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại khách sạn Thắng lợi (thành phố Thủ Dầu Một), hội nghị diễn ra trong 02 ngày 12 và 13/9/2017, với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu là Công an, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội của 03 tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Về phía thành phần tham dự của tỉnh Bình Dương còn có đại diện của Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp, Công an thuộc các phường của thành phố Thủ Dầu Một.

Hoi NGHI TAP BTP 1.jpg

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) và Bộ Công an (Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục Hành chính, Tư pháp và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) đã triển khai các chuyên đề về: Giới thiệu khái quát về Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và về các biện pháp xử lý hành chính; Biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; Biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và giải pháp khắc phục.

Hoi NGHI TAP BTP.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tích cực thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, kĩ năng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trong công tác áp dụng biện pháp đưa người vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, giúp cho việc nắm bắt, áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới./.

​Trâm Anh (Phòng QLXLVPHC&TDTHPL)​

FalseVõ Thị Trâm Anh
Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19-7-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Thông tin; Văn bản QPPLTinChính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19-7-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. /XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2017-09/XLVPHC_Key_06092017165305.jpg
9/6/2017 5:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 18/8/2017, Chính Phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung 34 nội dung của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP còn ban hành 55 mẫu biên bản và mẫu quyết định được sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính thay thế các mẫu trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP ( thay thế 32 mẫu biên bản, mẫu quyết định cũ và bổ sung 23 mẫu biên bản, mẫu quyết định mới).

xlvphct.jpg

Một số điểm nổi bật:

Một là, Nghị định 97/2017/NĐ-CP đã bổ sung quy định về các tiêu chí xác định đối tượng vi phạm hành chính là tổ chức. Theo quy định mới, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện: 1- Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật; 2- Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Hai là, Xác định rõ thẩm quyền xử phạt khi tang vật là hàng cấm

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP cũng bổ sung thêm quy định về thẩm quyền xử phạt trong trường hợp tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm. Theo quy định, trường hợp các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định trị giá hoặc số lượng của hàng cấm và khung tiền phạt đối với hành vi vi phạm có tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm thì thẩm quyền xử phạt được xác định theo quy định tại Chương II Phần thứ hai Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định của nghị định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm không thuộc trường hợp nêu trên thì không tiến hành xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính mà phải chuyển hồ sơ vụ việc đến người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 81/2013/NĐ-CP.

Thẩm quyền xử phạt đối với trường hợp tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm được xác định theo nguyên tắc sau:

- Nếu người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc là người có thẩm quyền xử phạt cao nhất trong lĩnh vực quản lý nhà nước thì thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó.

- Nếu người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc không phải là người có thẩm quyền xử phạt cao nhất trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc không phải là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm hoặc người có thẩm quyền xử phạt cao nhất trong lĩnh vực quản lý nhà nước đó để ra quyết định xử phạt.

Ba là, quy định bổ sung thêm sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP quy định bổ sung thêm sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính. Theo đó quyết định về xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung, đính chính khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có sai sót về kỹ thuật soạn thảo làm ảnh hưở