Xử lý vi phạm hành chính
Thứ 4, Ngày 03/11/2021, 09:00
Tài liệu rà soát văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/11/2021

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Binh Dương năm 2021, Sở Tư pháp đã lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành còn hiệu lực liên quan đến xử lý vi phạm hành chính (kèm theo đề cương báo cáo và các mẫu danh mục) gửi các đơn vị nghiên cứu, thực hiện./.​


Tải về 1. DANH MUC VAN BAN QPPL XLVPHC.doc

Tải về 2. DE CUONG BAO CAO.docx

Tải về 3. MAU DANH MUC KEM THEO BC.docx

Tải về Tải về CV_1500_STP-TDTHPL.signed.pdf​

Lượt người xem:  Views:   654
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio