Xử lý vi phạm hành chính
Thứ 3, Ngày 16/03/2021, 15:00
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/03/2021 | Nguyễn Thị Linh

Ngày 11/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 962/KH-UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sau đây gọi là Luật).

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Luật đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại địa phương và tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong giai đoạn hiện nay với các nội dung cụ thể như sau:   

1. Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật.

3. Rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành để phù hợp với Luật.

4. Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ.

5. Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính./.

Tải về KH_962_UBND_TINH_BD.pdf​

Lượt người xem:  Views:   969
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio