Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 5, Ngày 08/07/2021, 09:00
Kết quả rà soát các văn bản QPPL trong lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/07/2021
Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát các văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành đang còn hiệu lực liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy. Cụ thể:

Tổng số văn bản QPPL được tập hợp để rà soát: 68 văn bản (gồm: 49 văn bản của Trung ương và 19 văn bản của địa phương) với kết quả như sau:

+ Số văn bản QPPL của Trung ương có giao thẩm quyền cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết: 08 văn bản;

+ Số văn bản do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ: 02 văn bản của Trung ương;

+ Số văn bản do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành không đảm bảo tính khả thi: 01 văn bản của Trung ương.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tư pháp nhận thấy, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết của địa phương liên quan đến các lĩnh vực theo dõi thời gian qua là tương đối đầy đủ. Hầu hết các văn bản QPPL của địa phương ban hành đều đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi khi triển khai thực hiện, chỉ có 01 văn bản do HĐND tỉnh ban hành liên quan đến điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy việc triển khai có vướng mắc do vướng văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương.

Đồng thời, Sở Tư pháp cũng có kiến nghị UBND tỉnh có văn bản kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Trung ương kịp thời xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, thống nhất và khả thi./.​

Lượt người xem:  Views:   878
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio