Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 4, Ngày 07/07/2021, 17:00
Kết quả rà soát các văn bản QPPL về lĩnh vực nuôi con nuôi
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/07/2021

Nhằm thu thập thông tin về tình hình triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay được quy định tại điểm a khoản 2 Mục II Kế hoạch số 161/KH-STP ngày 29/01/2021 của Sở Tư pháp về theo dõi tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021, Sở Tư pháp đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá các văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành thời gian qua có liên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi. Cụ thể:

Tổng số văn bản QPPL được tập hợp để rà soát: 18 văn bản (gồm: 17 văn bản của Trung ương và 01 văn bản của địa phương) với kết quả như sau:

+ Số văn bản QPPL của Trung ương có giao thẩm quyền cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết: 01 văn bản, với 01 nội dung;

+ Số văn bản do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ: 00 văn bản;

+ Số văn bản do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành không đảm bảo tính khả thi: 01 văn bản của Trung ương.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tư pháp nhận thấy, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết của Trung ương và địa phương liên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi thời gian qua là tương đối đầy đủ, kịp thời. Hầu hết các văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành đều đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ khi triển khai thực hiện trên thực tế của địa phương. Đồng thời, Sở Tư pháp cũng có kiến nghị UBND tỉnh đối với văn bản không đảm bảo tính khả thi./.​

Lượt người xem:  Views:   713
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio