Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 4, Ngày 07/07/2021, 16:00
Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/07/2021

Ngày 21/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2021).

TT04.2021.BTP.jpg

Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bao gồm: xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật; xem xét, đánh giá và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước và cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Nhằm tổ chức thực hiện tốt các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng quy định và các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác này. Ngày 07/7/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 1011/STP-XLVPHC&THPL về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Thông tư số 04/2021/TT-BTP để triển khai thực hiện./.

Đính kèm văn bản:  Tải về TT 04.2021.TT.BTP.pdf

 

Lượt người xem:  Views:   1345
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio