Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 5, Ngày 15/04/2021, 10:00
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/04/2021

Ngày 09/4/2021, Bộ Tư pháp ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 (ban hành kèm theo Công văn số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL) có nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; bảo vệ môi trường biển và hải đảo; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Kèm theo Danh mục:  Tải về HỆ DỮ LIỆU VBQPPL 2021 - update.docx​

Lượt người xem:  Views:   853
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio