Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 6, Ngày 16/12/2022, 15:00
Sở Tư pháp Bình Dương đề nghị phối hợp rà soát, lập danh mục các nội dung giao quy định chi tiết tại các Luật, Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/12/2022 | Nguyễn Thị Linh

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ngày 29 tháng 7 năm 2022, Sở Tư pháp có Công văn số 1390/STP-VBTT về việc đề xuất và lập danh mục văn bản quy định chi tiết nội dung được luật giao.

Trên cơ sở kết quả đề nghị của Sở Nội vu tỉnh và ý kiến thống nhất của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với danh mục Quyết định của Ủy ban ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết nội dung được giao trong Luật Thi đua, khen thưởng, Sở Tư pháp đã hoàn chỉnh dự thảo "Quyết định Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết nội dung được giao trong luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3" trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh b​an hành Quyết định số 2270/QĐ-UBND Ban hành danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân ​tỉnh quy định chi tiết nội dung được giao trong luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, theo đó giao Sở Nội vụ (cơ quan soạn thảo) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, dự kiến thời ​gian tham mưu ban hành trong Quý I năm 2025./.


quy dinh chi tiet.png 


 Linh - Phòng VBTT

Lượt người xem:  Views:   315
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio