Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 5, Ngày 10/03/2022, 16:00
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/03/2022 | Nguyễn Thị Linh

Ngày 04/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 948/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022 (gọi chung là Kế hoạch). Theo đó, nội dung Kế hoạch quy định cụ thể như sau:

KH 948.png

1) Lĩnh vực, phạm vi, đối tượng theo dõi:

- Lĩnh vực theo dõi: Theo dõi tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

- Phạm vi theo dõi: Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối tượng theo dõi: Các sở, ngành và địa phương có liên quan.

 2) Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bao gồm:

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tổ chức thu thập, xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật;

- Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật;

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

3) Về tổ chức thực hiện: Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, các đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) theo đúng thời gian quy định./.

 

Lượt người xem:  Views:   962
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio