Chương trình người dân với pháp luật
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tuần 3 tháng 12 năm 2023 (Quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 12 năm 2023 (Quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/12/2023 5:00 CHNoĐã ban hành
tuần 3 tháng 11 năm 2023 (Một số quy định về BHXH)Chương trình người dân và pháp luậtTintuần 3 tháng 11 năm 2023 (Một số quy định về BHXH)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/12/2023 4:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 4 tháng 11 năm 2023 (Tọa đàm pháp luật về thừa kế)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 tháng 11 năm 2023 (Tọa đàm pháp luật về thừa kế)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/12/2023 4:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 12 năm 2023 (xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông - nồng độ cồn)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 12 năm 2023 (xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông - nồng độ cồn)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/12/2023 4:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 11 năm 2023 (Làm giả giấy tờ con dấu)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 11 năm 2023 (Làm giả giấy tờ con dấu)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
15/11/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 11 năm 2023 (Ngày pháp luật Việt Nam 09/11)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 11 năm 2023 (Ngày pháp luật Việt Nam 09/11)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/11/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 4 tháng 10 năm 2023 (pháp luật về Phòng cháy chữa cháy)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 tháng 10 năm 2023 (pháp luật về Phòng cháy chữa cháy)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/10/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 10 năm 2023 (một số quy định trong lĩnh vực thi hành án dân sự)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 10 năm 2023 (một số quy định trong lĩnh vực thi hành án dân sự)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/10/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 9 năm 2023 (Quy định về di chúc và thừa kế)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 9 năm 2023 (Quy định về di chúc và thừa kế)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
26/09/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 9 năm 2023 (Luật Phòng chống ma túy)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 9 năm 2023 (Luật Phòng chống ma túy)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/09/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 9 năm 2023 (xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 9 năm 2023 (xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/09/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 8 năm 2023 (Một số quy định về hợp đồng lao động)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 8 năm 2023 (Một số quy định về hợp đồng lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
25/08/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 8 năm 2023 (Một số quy định về thừa phát lại)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 8 năm 2023 (Một số quy định về thừa phát lại)
18/08/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 8 năm 2023 (Pháp luật Hôn nhân gia đình và phòng chống bạo lực gia đình)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 8 năm 2023 (Pháp luật Hôn nhân gia đình và phòng chống bạo lực gia đình)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/08/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 5 tháng 7 năm 2023Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 5 tháng 7 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
30/07/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 4 tháng 7 năm 2023Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 tháng 7 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
25/07/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuan 3 thang 7 năm 2023Chương trình người dân và pháp luậtTuan 3 thang 7 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/07/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 3 - tháng 5 năm 2023 (Tiểu phẩm: Một số quy định pháp luật về trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 - tháng 5 năm 2023 (Tiểu phẩm: Một số quy định pháp luật về trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
07/06/2023 11:00 SAYesĐã ban hành
Tuần 2 - tháng 5 năm 2023 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật về Đăng ký kinh doanh)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - tháng 5 năm 2023 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật về Đăng ký kinh doanh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
17/05/2023 11:00 SANoĐã ban hành
Tuần 3 - tháng 5 năm 2023 (Tiểu phẩm, tư vấn pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, mê tín dị đoan)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 - tháng 5 năm 2023 (Tiểu phẩm, tư vấn pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, mê tín dị đoan)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
15/05/2023 11:00 SANoĐã ban hành
Tuần 3 - tháng 4  năm 2023 (Tiểu phẩm, Tư vấn pháp luật về phòng chống tội phạm - gây rối trật tự công cộng và hệ lụy)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 - tháng 4  năm 2023 (Tiểu phẩm, Tư vấn pháp luật về phòng chống tội phạm - gây rối trật tự công cộng và hệ lụy)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
30/04/2023 11:00 SANoĐã ban hành
Tuần 2 - tháng 4 năm 2023 (Tọa đàm: Bỏ sổ hộ khẩu giấy, những quy định cần lưu ý)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - tháng 4 năm 2023 (Tọa đàm: Bỏ sổ hộ khẩu giấy, những quy định cần lưu ý)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/04/2023 11:00 SANoĐã ban hành
Tuần 4 - tháng 3 năm 2023 (Tiểu phẩm: Một số quy định pháp luật về phòng chống tội phạm)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 - tháng 3 năm 2023 (Tiểu phẩm: Một số quy định pháp luật về phòng chống tội phạm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
30/03/2023 11:00 SANoĐã ban hành
Tuần 3 - tháng 3 năm 2023 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật về thanh niên)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 - tháng 3 năm 2023 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật về thanh niên)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
27/03/2023 11:00 SANoĐã ban hành
Tuần 2 - tháng 3 năm 2023 (Tiểu phẩm: quy định pháp luật về An ninh mạng)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - tháng 3 năm 2023 (Tiểu phẩm: quy định pháp luật về An ninh mạng)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
14/03/2023 10:00 SANoĐã ban hành
Tuần 1 - tháng 3 năm 2023 (Tọa đàm: Quy định pháp luật về Bình Đẳng giới)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 - tháng 3 năm 2023 (Tọa đàm: Quy định pháp luật về Bình Đẳng giới)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
07/03/2023 10:00 SANoĐã ban hành
Tuần 4 - tháng 2 năm 2023 (Tọa đàm: Chính sách pháp luật về lương thưởng và chế độ phúc lợi đối với người lao động)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 - tháng 2 năm 2023 (Tọa đàm: Chính sách pháp luật về lương thưởng và chế độ phúc lợi đối với người lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
26/02/2023 10:00 SANoĐã ban hành
Tuần 3 - tháng 2 năm 2023 (Tọa đàm: Một số quy định pháp luật về đất đai liên quan đến đất mồ mả, hương hỏa, lối đi chung)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 - tháng 2 năm 2023 (Tọa đàm: Một số quy định pháp luật về đất đai liên quan đến đất mồ mả, hương hỏa, lối đi chung)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/02/2023 10:00 SANoĐã ban hành
Tuần 2 - tháng 2 - năm 2023 (Tọa đàm: môt số quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - tháng 2 - năm 2023 (Tọa đàm: môt số quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
16/02/2023 10:00 SANoĐã ban hành

 
Tuần 2 tháng 12 năm 2022 (quy định pháp luật về lối đi chung)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 12 năm 2022 (quy định pháp luật về lối đi chung)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
16/12/2022 4:00 CHNoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio