Tài liệu tuyên truyền
 
​Hỏi: Tôi làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp VSIP được khoảng thời gian 4 năm. Vừa rồi tôi có làm đơn xin nghỉ việc và công ty cũng chấp nhận cho tôi nghỉ việc từ tháng 8/2017. Từ khi nghỉ việc cho đến nay tôi chưa tìm được việc làm mới và cũng chưa làm thủ tục đăng ký thất nghiệp. Tôi xin hỏi trường hợp muốn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp phải làm như thế nào?Bà Trần Thị Y. (thị xã ...
​Ngày 25/4/2017 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành kế hoạch số 55/KH-HĐPH về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015” theo hình thức thi trực tuyến trên Internet.Cuộc thi được diễn ra 02 vòng thi: Vòng thi sơ khảo được tổ chức từ ngày 01/6/2017 đến ngày 30/6/2017 sau khi vòng thi sơ khảo kết thúc, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lựa ...
       Để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2016, ngày 6/11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam - "Ngày Hội công nhân với pháp luật" tại Nhà hát Mỹ Phước, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương.      Tham dự Ngày hội công nhân với pháp luật có ông Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; ông Đặng ...
​Ông Đặng Minh Hưng –Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng, chống tham nhũng trên Internet" vừa ký văn bản đôn đốc tham gia cuộc thi. Ngày 14/7/2016, Ban tổ chức cuộc thi "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng, chống tham nhũng trên Internet" ban ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Một số quy định liên quan đến sổ hộ khẩu từ 01/01/2023 TinMột số quy định liên quan đến sổ hộ khẩu từ 01/01/2023 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
07/02/2023 10:00 SANoĐã ban hành

Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (gọi tắt là Nghị định 104)

          Để thực hiện đạt hiệu quả việc thay thế sổ hộ khẩu giấy, Chính phủ sửa đổi một số quy định về sổ hộ khẩu liên quan đến nhiều lĩnh vực nhưng trong đó các lĩnh vực nổi bật như đất đai và sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công được sửa đổi như sau:

          Đối với nhà ở xã hội tại Điều 7 Nghị định 104 đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

"1. Hộ gia đình, cá nhân là người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú." (Trước đây quy định hộ gia đình, cá nhân là người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú được cấp theo quy định của Luật Cư trú)

           Đối với đất đai tại Điều 11 Nghị định 104 đã sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

          "e) Thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh; giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký. Trường hợp không khai thác được thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì bổ sung Giấy xác nhận thông tin về cư trú." (Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở; Giấy CMND hoặc Giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký).

          Ngoài ra. Tại Điều 14 Nghị định 104 còn quy định khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công:

          1. Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

2. Thông tin về cư trú của công dân tại thời điểm làm thủ tục hành chính được cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ghi nhận và lưu giữ trong hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức sau:

a) Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia;

b) Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID;

c) Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp;

d) Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức nêu tại khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú.

Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú được nêu cụ thể trong quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ, cơ quan, địa phương hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

4. Các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nghị định 104 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023./.​

FalseNguyễn Đức Chính
Một số Luật có hiệu lực từ tháng 01/2023TinMột số Luật có hiệu lực từ tháng 01/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
07/02/2023 10:00 SANoĐã ban hành

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ 2022

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua vào kỳ họp thứ 3, ngày 16/6/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023, trừ trường hợp quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2022 và quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2024.

Theo đó từ ngày 01/01/2023 đối tượng là đồng tác giả sẽ được sửa đổi thành người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm mới là tác giả cụ thể tại Điều 12a Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Ngoài ra, tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tài sản quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

- Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm.

- Được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

- Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc;

Đồng thời, không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

- Luật điện ảnh 2022

Luật Điện ảnh 2022 kế thừa có chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 32 điều, quy định mới 18 điều so với Luật Điện ảnh 2006. Luật Điện ảnh 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Quy định việc phân loại độ tuổi và hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo nội dung phim

- Luật kinh doanh bảo hiểm 2022

          Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 được thông qua ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023 với 07 chương, 157 Điều.

Trong đó:

+ Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm chủ động trong việc thiết kế, xây dựng sản phẩm bảo hiểm

+ Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100% vốn điều lệ

+ Doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản từ ngày 01/01/2028

- Luật cảnh sát cơ động 2022

Luật Cảnh sát cơ động 2022 được thông qua ngày 14/6/2022 gồm 5 Chương 33 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Trong đó: Cảnh sát cơ động được sử dụng vũ khí và nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ độc lập

Trong khi thực hiện nhiệm vụ độc lập, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và được nổ súng quân dụng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017.​

FalseNguyễn Đức Chính
Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hộiTinHướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
07/02/2023 10:00 SANoĐã ban hành

Ngày 19/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04/2023/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội (gọi tắt là Thông tư 04)

Theo đó, quy trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đối với lễ hội từ ngày 19/03/2023 được thực hiện như sau:

Nguồn tài chính để tổ chức lễ hội

1. Tiền công đức, tài trợ cho hoạt động lễ hội; hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

2. Thu từ hoạt động dịch vụ trong khu vực tổ chức lễ hội, bao gồm cho thuê địa điểm bán hàng lưu niệm, đồ ăn uống, quay phim, chụp ảnh, trông giữ xe, vận chuyển du khách và dịch vụ khác phù hợp với quy định của địa phương.

3. Tiền lãi phát sinh trên tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại theo quy định.

4. Ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với lễ hội truyền thống (nếu có).

Tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đối với lễ hội do cơ quan nhà nước tổ chức

1. Ban tổ chức lễ hội khi ban hành quy chế làm việc và phân công trách nhiệm của các thành viên Ban tổ chức lễ hội theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ, phân công cho một đơn vị có đại diện là thành viên Ban tổ chức lễ hội để thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức lễ hội.

2. Đơn vị được Ban tổ chức lễ hội giao thực hiện tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức lễ hội có trách nhiệm:

a) Mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử;

b) Tiếp nhận tiền mặt: Cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận. Đối với số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm việc quản lý an toàn, minh bạch các khoản kinh phí cho công tác tổ chức lễ hội đã tiếp nhận;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thành viên Ban tổ chức lễ hội lập kế hoạch thu, chi cho công tác tổ chức lễ hội, trình Trưởng ban Ban tổ chức lễ hội phê duyệt. Kế hoạch thu, chi được lập căn cứ vào chương trình, hoạt động trong khuôn khổ lễ hội, khả năng các nguồn tài chính và nội dung chi có liên quan cho công tác tổ chức lễ hội theo quy định tại Điều 7 Thông tư 04;

d) Sử dụng kinh phí cho lễ hội theo kế hoạch thu, chi đã được phê duyệt; các khoản chi phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định;

đ) Mở sổ kế toán hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi cho công tác tổ chức lễ hội vào nguồn hoạt động khác được để lại của đơn vị theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành;

e) Kết thúc năm tài chính, lập báo cáo quyết toán kinh phí tổ chức lễ hội, trình Trưởng ban Ban tổ chức lễ hội phê duyệt. Đối với số dư kinh phí (nếu có) được chuyển nguồn sang năm sau sử dụng cho công tác tổ chức lễ hội năm sau; trường hợp năm sau không tổ chức lễ hội thì báo cáo Trưởng ban Ban tổ chức lễ hội để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định tổ chức lễ hội xem xét, quyết định.

3. Đối với lễ hội truyền thống được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư 04.

Thông tư 04 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/3/2023./.​

FalseNguyễn Đức Chính
Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình DươngTinHệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
07/02/2023 10:00 SANoĐã ban hành

Ngày 19/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Quyết định 02)

Theo đó, Nguyên tắc xác định giá các loại đất theo hệ số điều chỉnh giá đất như sau:

1. Các trường hợp xác định giá đất cụ thể theo hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 4 Quyết định 02 được xác định:

Giá đất cụ thể tính theo hệ số điều chỉnh giá đất=Giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định   xHệ số điều chỉnh giá đất

Trong đó:

- Giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đã nhân hệ số (Đ) áp dụng năm 2023;

- Hệ số điều chỉnh giá đất được quy định tại Điều 5 Quyết định 02.

2. Ngoài việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định 02, căn cứ vào hệ số sử dụng đất đối với các thửa đất hoặc khu đất thuộc các trường hợp áp dụng tại Điều 4 Quyết định 02 (trừ các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4) được tính bổ sung hệ số tăng thêm như sau:

a) Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất dưới 4,0 lần hoặc không xác định rõ hệ số sử dụng đất: Áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Quyết định 02.

b) Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 4,0 đến dưới 6,0 lần: Hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 5% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Quyết định 02.

c) Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 6,0 đến dưới 8,0 lần: Hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 10% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Quyết định 02.

d) Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 8,0 đến dưới 10,0 lần: Hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 15% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Quyết định 02.

đ) Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 10,0 đến dưới 11,5 lần: Hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 20% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Quyết định 02.

e) Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 11,5 đến dưới 13,0 lần: Hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 25% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Quyết định 02.

g) Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 13,0 trở lên: Hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 30% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Quyết định 02.

Quyết định 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023; thay thế Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương và bãi bỏ Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đính chính căn cứ pháp lý tại Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.​

FalseNguyễn Đức Chính
Học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay với lãi xuất hấp dẫn 1.2%/năm.TinHọc sinh, sinh viên được hỗ trợ vay với lãi xuất hấp dẫn 1.2%/năm./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
16/12/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

Ngày 04/04/2022 Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến (gọi tắt là Quyết định 09). Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.


lai suat.jpg


Theo đó, học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay với lãi xuất hấp dẫn 1.2%/năm. Mức vay tối đa mà học sinh, sinh viên có thể vay được là 10.000.000 đồng/người nếu đáp ứng các điều kiện vay vốn sau:

+ Là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (có bố hoặc mẹ hoặc bố và mẹ mất do dịch Covid-19);

+ Không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

Mục đích sử dụng vay vốn:

- Vốn vay được sử dụng để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến bao gồm:

+ Máy tính để bàn

+ Máy tính xách tay

+ Máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam), thiết bị thu thanh (microphone)

Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

Quyết định 09 có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2022./.​

FalseNguyễn Đức Chính
Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao độngTinChính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
16/12/2022 2:00 CHNoĐã ban hành

Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết dịnh số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (viết tắt là Quyết định 08). Theo đó, đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (500.000 đồng/người) và người lao động quay trở lại thị trường lao động ( 1.000.000 đồng/người), đồng thời Quyết định 08 cũng quy định:

Thứ nhất đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp:

- Quyết định quy định người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hổ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022.

+ Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01/4/2022.

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên thì người lao động trong doanh nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ là 03 tháng với phương thức chi trả hằng tháng.

ho-tro-tien-thue-nha-cho-nlđ-HN.jpg 

Thứ hai đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động :

- Quyết định quy định Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

+ Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Đối với đối tượng này mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/tháng/người. Thời gian hỗ trợ là 03 tháng, phương thức chi trả hằng tháng.

Quyết định 08 có hiệu lục kể từ ngày 28/3/2022./.​

FalseNguyễn Đức Chính
Chế độ hỗ trợ lực lượng cơ động xử lý sự cố giao thông và lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình DươngTờ rơi, tờ gấpTinChế độ hỗ trợ lực lượng cơ động xử lý sự cố giao thông và lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
01/07/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

Che do ho tro luc luong co dong.jpg

FalseNguyễn Đức Chính
Chế độ hỗ trợ công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình DươngTờ rơi, tờ gấpTinChế độ hỗ trợ công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
01/07/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

Che do cong an vien ban chuyen trach.jpg

FalseNguyễn Đức Chính
Chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình DươngTờ rơi, tờ gấpTinChế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
01/07/2022 2:00 CHNoĐã ban hành

Che do ho tro nguoi cai nghien.jpg

Bộ tài liệu tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết (Tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Mông)Đề cương tuyên truyềnTinBộ tài liệu tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết (Tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Mông)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/01/2022 11:00 SANoĐã ban hànhFalseNguyễn Đức Chính
Tỉnh Bình Dương hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11): Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền pháp luậtTin ngành tư pháp; Đề cương tuyên truyềnTinTỉnh Bình Dương hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11): Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền pháp luật/PhoBietGDPL/PublishingImages/2021-11/hinh anh_Key_09112021144210.jpg
Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Năm nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) được các sở ngành, địa phương chủ động triển khai với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền pháp luật.
09/11/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

Để triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, UBND tỉnh Bình Dương sớm ban hành công văn số 2540/UBND-VX ngày 11/6/2021 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11; theo đó chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh bám sát các nội dung cần phổ biến theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Đặc biệt cần tập trung phổ biến những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Trọng tâm là các lĩnh vực, như: Lao động; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường, đất đai; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính... Kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội; tập trung quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp. Trong đó tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật; tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, tuân thủ pháp luật.

Theo đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các sự kiện trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 như: Sở Tư pháp và các huyện thị đồng loạt treo cờ phướn; panô, standee, chạy chử trên các bảng điện tử dọc các tuyến đường chính; nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 11 là phổ biến mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam đồng thời tổ chức hội nghị, hội thi, tuyên truyền trực tiếp, cấp phát sánh, tờ gấp pháp luật, phát tặng flashcard, triển lãm các đầu sách tuyên truyền pháp luật, truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội,…Điểm nỗi bật trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 là các sở, ngành, địa phương ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền pháp luật như: Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ". Qua đánh giá, cuộc thi thực sự trở thành sân chơi tìm hiểu pháp luật trực tuyến bổ ích, giúp nâng cao ý thức tự giác tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người dân; Sở Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về cải cách hành chính", tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng văn bản, pháp chế, theo dõi quản lý xử lý vi phạm hành chính, hành chính tư pháp và chuẩn tiếp cận pháp luật tại 153 điểm cầu (Sở Tư pháp, pháp chế sở ngành, phòng tư pháp 9 huyện thị và 91 xã phường, thị trấn); Tuyên truyền qua mail công vụ của cán bộ công chức, người lao động trên địa bàn tỉnh, thực hiện video hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 để truyền thông trên toàn tỉnh; Tỉnh đoàn tổ chức chương trình trực tuyến hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11" năm 2021 với chủ đề "Thanh niên Bình Dương sống và làm việc theo pháp luật" và tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật ngành nông nghiệp,….

Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2021 là tiếp nối và ghi dấu ấn bằng nhiều hoạt động tuyên truyền phù hợp với tình hình mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, hình thức và nội dung tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam cũng bám sát thực tiễn, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam không chỉ trong phạm vi công tác tuyên truyền mà còn cả trong các hoạt động xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật./.


Một số hình ảnh hoạt động Ngày pháp luật 9/11/2021

Tọa đàm của Tinh doan.jpg

 Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức chương trình trực tuyến và cuộc thi hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11
hinh truc truyen cua stp.jpg

hoi nghi truc tuyen.jpg

Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị, cuộc thi trực tuyến hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

So GDDT.jpg

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương sinh hoạt mục đích, ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

So NNPTNT tong ket cuoc thi.jpg


Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên internet

False
Chính sách bảo trợ xã hội cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình DươngTờ rơi, tờ gấpTinChính sách bảo trợ xã hội cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
28/10/2021 10:00 SANoĐã ban hành

12- Chính sách hỗ trợ đoi tuong bao tro xh.jpg

False
Infographic Lợi ích của việc tiêm vacxin Covid 19Tờ rơi, tờ gấpInfographic Lợi ích của việc tiêm vacxin Covid 19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
19/10/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

11- Loi ich cua tiem vacxin.jpg

False
Infographic: Tỉnh Bình Dương hỗ trợ công tác dân số, kế hoạch hóa gia đìnhTờ rơi, tờ gấpInfographic: Tỉnh Bình Dương hỗ trợ công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/10/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

8- Ho tro cong tac dân so KHHGD.jpg

False
Infographic: Tỉnh Bình Dương hỗ trợ giáo dục mầm non ở địa bàn có khu, cụm công nghiệpTờ rơi, tờ gấpInfographic: Tỉnh Bình Dương hỗ trợ giáo dục mầm non ở địa bàn có khu, cụm công nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/10/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

9- Ho tro giao duc mam non tai khu, cm CN.jpg

False
Inforgraphic:Học phí mầm non, giáo dục phổ thông công lập, nghề nghiệp năm 2021-2022Tờ rơi, tờ gấpInforgraphic:Học phí mầm non, giáo dục phổ thông công lập, nghề nghiệp năm 2021-2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
14/10/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

hoc phi.jpg

False
Infographic:05 nhóm hành vi vi phạm thường gặp về phòng chống dịch Covid 19 sẽ bị phạt tiềnTờ rơi, tờ gấpInfographic:05 nhóm hành vi vi phạm thường gặp về phòng chống dịch Covid 19 sẽ bị phạt tiền/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
13/09/2021 12:00 CHNoĐã ban hành

5- 05 nhóm hành vi vi phạm thuong gap trong phòng chong covid - phat tien.jpg

False
Infographic: 06 nhóm hành vi vi phạm thường gặp về phòng chống Covid sẽ bị phạt tùTờ rơi, tờ gấpInfographic: 06 nhóm hành vi vi phạm thường gặp về phòng chống Covid sẽ bị phạt tù/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
13/09/2021 12:00 CHNoĐã ban hành

6- 6 nhóm hành vi vp thuong gap - phat tu.jpg

False
Video clip: Một số chính sách hỗ trợ của tỉnh Bình Dương do ảnh hưởng của Covid-19Đề cương tuyên truyềnTinVideo clip: Một số chính sách hỗ trợ của tỉnh Bình Dương do ảnh hưởng của Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
08/09/2021 9:00 SANoĐã ban hành

​​​​

 
False
Infographic: Một số quy định mới về phòng chống dịch Covid 19 Tờ rơi, tờ gấpTinInfographic: Một số quy định mới về phòng chống dịch Covid 19 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
07/09/2021 9:00 CHNoĐã ban hành

4-mot so quy định mới về covid.jpg

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Tài liệu, infographic phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19Đề cương tuyên truyềnTinTài liệu, infographic phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
07/09/2021 8:00 CHNoĐã ban hành

​Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhằm góp phần đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19, Sở Tư pháp đăng tải các tài liệu, infographic, các clip đã được Bộ Tư pháp tổng hợp, hệ thống​:

​Tài liệu: click tại đây

Infographic: click tại đây

Clip tuyên truyền: click tại đây​​

False
Infographic: Một số chính sách mới hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19Tờ rơi, tờ gấpInfographic: Một số chính sách mới hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/08/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

3-HO TRO LUONG THUC, TIEN AN,TO COVID.jpg 

False
Infographich: Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hộiTờ rơi, tờ gấpTinInfographich: Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/08/2021 6:00 CHNoĐã ban hành

1-BD - tiep tuc gian cach XH.jpg 

False
Infographic; Bình Dương hỗ trợ người lao động không có hợp đồngTờ rơi, tờ gấpInfographic; Bình Dương hỗ trợ người lao động không có hợp đồng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/08/2021 6:00 CHNoĐã ban hành

2-BD hỗ trợ ngươi ld ko co HD.jpg 

False
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CƯ TRÚ CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2021Đề cương tuyên truyềnMỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CƯ TRÚ CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
16/07/2021 11:00 SANoĐã ban hành

Luật Cư trú gồm 7 chương với 38 điều với một số điểm mới đáng chú ý như sau:

 1. Thay thế phương thức quản lý cư trú

  Điều 30 Luật cư trú quy định thông tin về cư trú phải được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của pháp luật; tại một thời điểm, mỗi công dân chỉ có một nơi thường trú và không quá một nơi tạm trú. Bên cạnh đó, theo Khoản 3 Điều 38 quy định sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022. Như vậy, Từ ngày 01/7/2021, việc quản lý cư trú của công dân sẽ được chuyển từ thủ công, truyền thống thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sang quản lý bằng số hóa, cụ thể là quản lý bằng việc sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chạy trên mạng internet. Việc đổi mới phương thức quản lý theo hướng này giúp công dân không cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân đã thể hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như không phải sao y chứng thực các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia giao dịch dân sự mà chỉ cần mang theo thẻ Căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân cho cơ quan chức năng để thực hiện.

  Do sử dụng phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin nên thời gian giải quyết đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cho công dân cũng đơn giản, rút ngắn cả về thủ tục và thời gian. Theo quy định hiện hành, thời gian giải quyết đăng ký thường trú là 15 ngày còn theo Luật Cư trú tối đa là 7 ngày (Khoản 3 Điều 22).

  2. Sửa đổi, bổ sung và loại bỏ nhiều quy định về thường trú, tạm trú.

  Thứ nhất, Luật cư trú đã bỏ toàn bộ các thủ tục về cấp đổi sổ hộ khẩu, cấp lại sổ hộ khẩu, cấp giấy chuyển hộ khẩu, cấp đổi sổ tạm trú, cấp lại sổ tạm trú, điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú, gia hạn tạm trú (Khoản 3 Điều 38). Quy định như vậy nhằm hướng tới mục tiêu đơn giản hoá thủ tục hành chính, đồng thời việc quản lý dân cư bằng mã số định danh trên cơ sở dữ liệu Quốc gia cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ các nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký, quản lý thường trú, tạm trú của công dân.

  Thứ hai, Luật bổ sung trường hợp bị xoá đăng ký thường trú. Ngoài các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú như hiện nay, xuất phát từ thực tiễn và để nâng cao hiệu quả quản lý về cư trú, nắm đúng thực tế số hộ, số người thường trú trên địa bàn, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hoạch định, thực hiện chính sách an ninh xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người có liên quan, Luật Cư trú đã bổ sung một số trường hợp xóa đăng ký thường trú tại Điều 24: Người vắng mặt tại nơi thường trú trên 12 tháng liên tục trừ trường hợp đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác, đã khai báo tạm vắng hoặc xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư; Người đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam; bị tước, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở là do được thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã hết thời hạn thuê, không được mượn, không được ở nhờ nữa; Người đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, kê biên, tịch thu và người đã bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện khác là chỗ ở dùng để đăng ký thường trú bị xóa đăng ký thường trú sau 12 tháng kể từ ngày bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện đó trừ trường hợp được chủ sở hữu tài sản mới đồng ý cho tiếp tục đăng ký thường trú.

  Đồng thời, Luật bổ sung thêm trường hợp loại trừ không cần xóa đăng ký thường trú đối với người đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng tại Điểm d Khoản 1 Điều 24 để đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho việc tái hòa nhập và công tác quản lý của Nhà nước đối với người đã chấp hành xong bản án, quyết định xử lý hành chính. Trường hợp công dân đi lao động, học tập ở nước ngoài không phải để định cư cũng không bị xóa đăng ký thường trú theo quy định tại điểm này.

  Thứ ba, Luật bổ sung quy định để quản lý đối với trường hợp công dân không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú để bảo đảm quản lý tốt hơn đối với nhóm người này (đây là những người chưa đăng ký thường trú, tạm trú ở đâu như người di cư, sống lang thang, không có giấy tờ tùy thân, không có chỗ ở hợp pháp hoặc có chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng không được chủ hộ đồng ý cho đăng ký thường trú, tạm trú…). Việc bổ sung quy định này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân, giúp cơ quan nhà nước nắm được tình hình của những người này và hỗ trợ họ.

  Thứ tư, Luật bổ sung quy định điều kiện đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ. Cụ thể, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ nếu bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08m2 sàn/người (Điểm b Khoản 3 Điều 20). Đồng thời, người này còn phải được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ. Kéo theo đó, trong hồ sơ đăng ký thường trú, phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú.

  3. Không còn điều kiện riêng khi nhập khẩu TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

  Một trong những quy định đáng chú ý của Luật Cư trú là xóa điều kiện riêng khi muốn nhập khẩu các thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng nghĩa, công dân khi muốn đăng ký thường trú vào TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh không bị phân biệt về điều kiện. Quy định này nhằm tạo sự bình đẳng trong quản lý cư trú đối với mọi công dân; bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của Hiến pháp 2013 và bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương nhưng chưa được đăng ký thường trú mặc dù có chỗ ở hợp pháp. Cụ thể, Điều 20 Luật cư trú quy định: Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó; Khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý trong các trường hợp vợ/chồng về ở với chồng/vợ; con đẻ, con nuôi về ở với cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi và ngược lại… thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình…

  4. Các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú

  Luật cấm cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú; Lạm dụng việc sử dụng thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú làm điều kiện để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú; Không tiếp nhận, trì hoãn việc tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, thông tin đăng ký cư trú hoặc có hành vi nhũng nhiễu khác; không thực hiện, thực hiện không đúng thời hạn đăng ký cư trú cho công dân khi hồ sơ đủ điều kiện đăng ký cư trú; xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trái với quy định của pháp luật; Thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trái với quy định của pháp luật; Tự đặt ra thời hạn, thủ tục, giấy tờ, tài liệu, biểu mẫu trái với quy định của pháp luật hoặc làm sai lệch thông tin, sổ sách, hồ sơ về cư trú; Cố ý cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ, tài liệu về cư trú trái với quy định của pháp luật.

  Luật cũng quy định cấm lợi dụng việc thực hiện quyền tự do cư trú để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Làm giả giấy tờ, tài liệu, dữ liệu về cư trú; sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả về cư trú; cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú; khai man điều kiện, giả mạo hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú; Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, giúp sức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú; Giải quyết cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú khi biết rõ người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó; Đồng ý cho người khác đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó; Truy nhập, khai thác, hủy hoại, làm cản trở, gián đoạn hoạt động, thay đổi, xóa, phát tán, cung cấp trái phép thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú./.​
False
Một số điểm mới cơ bản của 04 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2021Đề cương tuyên truyềnMột số điểm mới cơ bản của 04 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
16/07/2021 11:00 SANoĐã ban hành

Từ ngày 01/7/2021, 04 Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành, một số điểm mới quan trọng như sau:


1. Luật Cư trú 2020 thay thế Luật Cư trú 2006 và Luật Cư trú sửa đổi 2013, với một số điểm mới như:

- Từ ngày 01/7/2021, không cấp mới Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi công dân thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú.

Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cập nhật thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu (CSDL) về cư trú.

- Thêm các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú mà hiện hành chưa quy định:

+ Truy nhập, khai thác, hủy hoại, làm cản trở, gián đoạn hoạt động, thay đổi, xóa, phát tán, cung cấp trái phép thông tin trong CSDL về cư trú;

+ Không tiếp nhận, trì hoãn việc tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, thông tin đăng ký cư trú hoặc có hành vi nhũng nhiễu khác;

+ Không thực hiện, thực hiện không đúng thời hạn đăng ký cư trú cho công dân khi hồ sơ đủ điều kiện đăng ký cư trú; xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trái với quy định pháp luật.

- Việc tách hộ sau khi ly hôn sẽ không cần sự đồng ý bằng văn bản của vợ/chồng.

2Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020

- Người nhiễm HIV có nghĩa vụ thông báo kịp thời kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho:

+ Vợ, chồng, người dự định kết hôn;

+ Người chung sống như vợ chồng với mình (đối tượng được bổ sung thêm).

- Thêm đối tượng được ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS, đơn cử như:

+ Người chuyển đổi giới tính;

+ Phạm nhân, người bị tạm giam, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng, học viên cơ sở cai nghiện ma túy;

+ Người dân tộc thiểu số; người sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Người từ đủ 13 tuổi đến dưới 30 tuổi.

3. Luật Thỏa thuận quốc tế 2020

- Bên ký kết nước ngoài trong thỏa thuận quốc tế (TTQT) theo quy định của Luật này bao gồm cả đối tượng là cá nhân nước ngoài
- TTQT được ký kết với tên gọi là:

+ Thỏa thuận;

+ Thông cáo, tuyên bố, ý định thư; (là các tên gọi mới)

+ Bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận, biên bản trao đổi, chương trình hợp tác, kế hoạch hợp tác hoặc tên gọi khác, trừ tên gọi đặc thù của điều ước quốc tế bao gồm công ước, hiệp ước, định ước, hiệp định.

- UBND cấp xã ở khu vực biên giới chỉ ký kết TTQT với bên ký kết nước ngoài là chính quyền địa phương cấp tương đương về giao lưu, trao đổi thông tin, kết nghĩa, hợp tác thực hiện quản lý biên giới phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

4. Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, đơn cử như:

+ Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách gồm: Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương do Bộ NN&PTNT quản lý (quy định mới) và Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do UBND cấp tỉnh quản lý.

+ Nguồn nhân lực cho hoạt động phòng, chống thiên tai:
Bổ sung thêm đối tượng là người làm công tác phòng, chống thiên tai tại cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều, đơn cử:

+ Bổ sung thêm khái niệm: Bờ sông là ranh giới giữa mái dốc của lòng sông với mặt đất tự nhiên của bãi sông.

+ Thay thế cụm từ "Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão" bằng cụm từ "Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn" tại một số điều, khoản./.

​ 

False
Bình Dương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên InternetTin ngành tư pháp; Đề cương tuyên truyềnBình Dương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên Internet/PhoBietGDPL/PublishingImages/2021-04/nhan nut phat dong_Key_02042021101455.jpg
02/04/2021 11:00 SANoĐã ban hành

 Chiều 01-4, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức trực tuyến Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên Internet. Tham dự Lễ phát động có ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động bầu cử tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn và đoàn viên thanh niên. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến ở 03 cấp: tỉnh, cấp huyện và cấp xã với hơn 2.100 người tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị các ngành, các cấp tích cực vận động mọi người tham gia Cuộc thi, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các sở ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức về cuộc bầu cử, nhất là trong đợt cao điểm từ ngày 01/4/2021 đến sau khi kết thúc bầu cử, tạo sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đạt kết quả cao và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

nhan nut phat dong.jpg

Ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh nhấn nút phát động Cuộc thi

 

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet thông qua địa chỉ: thitructuyen.binhduong.gov.vn từ ngày 01/04 đến hết ngày 23/5/2021. Cuộc thi nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đặc biệt ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật pháp luật nhằm tạo nhiều kênh thông tin tìm hiểu và nâng cao kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tạo thêm kênh thông tin để các tầng lớp nhân dân tìm hiểu, nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền pháp luật về bầu cử. 

Theo đó, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đủ 18 trở lên (có ngày sinh trước ngày 23/5/2003) ở trong và ngoài tỉnh Bình Dương. Nội dung thi về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các quy định pháp luật có liên quan về bầu cử. Cuộc thi có 3 vòng: vòng 01, vòng 02 diễn ra từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 20/5/2021; vòng 3 (vòng chung kết) diễn ra trong 03 ngày 21, 22, 23/5/2021. Về cơ cấu giải thưởng, vòng 01, vòng 02 mỗi vòng có 34 giải cá nhân (giải nhất 1 triệu đồng); vòng chung kết có 09 giải tập thể (giải nhất 8 triệu đồng) cùng hàng trăm giải cá nhân (giải nhất 4 triệu đồng).

 

 

CÁCH THỨC THAM GIA CUỘC THI

Cách 1: Vào địa chỉ Website: http://thitructuyen.binhduong.gov.vn vào mục "Đăng nhập tài khoản". Tiếp theo người dự thi vào mục "Đăng ký" và đăng ký các thông tin chính xác của mình, sau khi điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu người dự thi và bấm vào mục "Hoàn thành". Sau khi ấn vào nút "Hoàn thành" màn hình sẽ hiển thị lại tất cả các thông tin đã đăng ký để người dự thi đọc và kiểm tra lại, sau khi kiểm tra lại thông tin nếu phát hiện có sai sót thì nhấp vào nút "Chỉnh sửa", trường hợp các thông tin chính xác thì bấm vào ô "Tôi đã kiểm tra các thông tin và đồng ý với thể lệ cuộc thi" sau đó nhấn vào nút "Đồng ý" để hoàn tất phần đăng ký thông tin (lưu ý sau khi nhấn nút "Đồng ý" các thông tin sẽ không được chỉnh sửa), sau khi hoàn tất việc đăng ký, người dự thi bấm vào nút "Bắt đầu" để tham gia dự thi.

Cách 2: Truy cập vào trang Facebook "Người dân với pháp luật" (https://www.facebook.com/nguoidanvoiphapluat) sau đó click vào link do ban tổ chức đã chia sẻ (Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử) để đăng ký và thi theo như hướng dẫn ở Cách 1. 

 

 doan thanh nien tham gia thi.jpg

 

​ 

Đoàn viên thanh niên tham gia Cuộc thi

 

 

False
Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành văn bản đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch Covid – 19.Đề cương tuyên truyềnTinHội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành văn bản đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch Covid – 19./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/02/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

Ngày 03/02/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 186/HĐ-PBGDPL về đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch Covid – 19; phổ biến các luật, nghị quyết mới, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021; theo đó yêu cầu thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Hội đồng cấp huyện tập trung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, kết hợp tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời diễn biến, tình hình, các biện pháp phòng chống dịch, tuyên truyền pháp luật với biện pháp phòng chống dịch bệnh; chú trọng tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử phạt trong trường hợp đưa tin sai về tình hình dịch bệnh; không khai báo hoặc khai báo không trung thực, kịp thời, che giấu hiện trạng bệnh. Tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, nhất là các quy định về hậu quả pháp lý và trách nhiệm xã hội trong trường hợp làm lây lan dịch bệnh do vi phạm quy định về cách ly bắt buộc; thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động phòng tránh dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng; thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng; đảm bảo thực hiện tốt "thông điệp 5K" của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế),...Tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch Covid -19.

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua; phổ biến pháp luật để phòng ngừa tội phạm giết người và đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Tân Sửu 2021./.

Tải văn bản tại đây CV 186 của Hoi dong tỉnh.pdf

False
CÁC TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT Đề cương tuyên truyềnTinCÁC TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/01/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật thì có 05 tiêu chí thành phần cấu thành tiêu chí tiếp cận pháp luật. Đây là công cụ để đánh giá kết quả, là cơ sở để xác định trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong thực thi công vụ; kết quả đánh giá là cơ sở để xét, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 05 tiêu chí bao gồm:

- Tiêu chí 1: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật Tiêu chí này gồm 03 chỉ tiêu, có tổng số điểm tối đa 15 điểm, nội dung đánh giá trọng tâm là kết quả thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của cấp xã và kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao để thi hành Hiến pháp, pháp luật tại địa phương; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tiêu chí 2: Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã Tiêu chí này gồm 05 chỉ tiêu, có tổng số điểm tối đa 30 điểm, nội dung đánh giá trọng tâm là kết quả thực hiện các nhiệm vụ về công khai thủ tục hành chính; bảo đảm nguồn lực (bố trí địa điểm, công chức) để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục 13 hành chính theo thẩm quyền; kết quả giải quyết các thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Tiêu chí 3: Phổ biến, giáo dục pháp luật Tiêu chí này gồm 09 chỉ tiêu, có tổng số điểm tối đa 25 điểm, nội dung đánh giá trọng tâm là kết quả thực hiện các nhiệm vụ về công khai văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân; cung cấp thông tin pháp luật; lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; quán triệt, phổ biến văn bản, chính sách pháp luật mới cho cán bộ, công chức; triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân, đối tượng đặc thù; sử dụng các thiết chế thông tin, văn hóa, pháp luật để bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin, phổ biến pháp luật; đối thoại chính sách, pháp luật; bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tiêu chí 4: Hòa giải ở cơ sở Tiêu chí này gồm 03 chỉ tiêu, có tổng số điểm tối đa 10 điểm, nội dung đánh giá trọng tâm là kết quả thực hiện các nhiệm vụ về thành lập, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải; bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; bố trí kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải.

- Tiêu chí 5: Thực hiện dân chủ ở cơ sở Tiêu chí này gồm 05 chỉ tiêu, có tổng số điểm tối đa 20 điểm, nội dung đánh giá trọng tâm là kết quả thực hiện 14 các nhiệm vụ về công khai, minh bạch các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định; kết quả thực hiện các nội dung cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình được bàn, quyết định trực tiếp hoặc được bàn, biểu quyết để cơ quan có thẩm quyền quyết định; Nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát.

Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã. Tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật; tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước và xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Góp phần thúc đẩy, thực hiện toàn diện mục tiêu xây 8 dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh./.​

False
Quy định mới về tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngTin ngành tư pháp; Văn bản luậtQuy định mới về tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/PhoBietGDPL/PublishingImages/2020-09/tinh bd_Key_16092020092408.jpg
16/09/2020 10:00 SANoĐã ban hành

Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; theo đó, có một số điểm sửa đổi như:

- Quy định số lượng Phó Giám đốc: Bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc; căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp. Riêng Hà Nội, TP.HCM, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.

- Quy định số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở như sau:

+ Trường hợp được bố trí 01 Phó Trường phòng gồm: Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức; Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 09 biên chế công chức; Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 biên chế công chức.

+ Trường hợp được bố trí không quá 02 Phó Trường phòng gồm: Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có từ 10 đến 14 biên chế công chức; Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 09 đến 14 biên chế công chức; Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 08 đến 14 biên chế công chức.

  + Trường hợp phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng.

Nghị định 107/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.​

Tải Nghị định tại đây Nghi dinh 107.pdf

False
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio