Hòa giải cơ sở
Thứ 3, Ngày 02/07/2019, 11:00
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” giai đoạn 2019 - 2022”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/07/2019

Ngày 17/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 2861/KH-UB về triển khai, thực hiện Đề án "nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở" giai đoạn 2019 - 2022"; theo đó:

- Mục tiêu tổng quát: Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 428; nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của người dân, xã hội và Nhà nước.

- Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Xây dựng đội ngũ tập huấn viên ở cấp tỉnh, cấp huyện; Tổ chức tập huấn; thực  hiện chỉ đạo điểm; xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở,…. nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

- Để việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm Sở Tư pháp tham mưu triển khai, thực hiện; các sở ngành có liên quan như Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Đài truyền thanh và hệ thống loa truyền thanh cơ sở,…trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình triển khai, thực hiện./.

Tải về KH_2861_UBND_TINH_BD.pdf 

Lượt người xem:  Views:   1528
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio