Đề án, Kế hoạch PBGDPL
Thứ 5, Ngày 28/01/2021, 15:00
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/01/2021

Ngày 25/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 346/KH-UBND về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Theo đó, Kế hoạch định hướng nội dung, đối tượng tuyên truyền và nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phổ biến giáo dục pháp luật sẽ được triển khai trong năm 2021 như:

-Tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai có hiệu quả các Chương trình, Đề án về PBGDPL; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tỉnh, cấp huyện; tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về phòng chống tham nhũng; tiếp tục triển khai thực hiện Ngày pháp luật hàng tháng, Ngày pháp luật Việt Nam 9/11; phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác PBGDPL; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; triển khai, thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Về hoạt động hòa giải ở cơ sở: Tiếp tục triển khai sâu rộng và thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở để kịp thời giải tỏa các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư gắn với áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng và việc Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án. Đẩy mạnh hoạt động hòa giải ở cơ sở, phấn đấu số vụ việc đưa ra hòa giải là trên 95%, vụ việc hòa giải thành từ 85% trở lên.

- Về chuẩn tiếp cận pháp luật: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.

Tải Kế hoạch tại đây:  Tải về KH 346 ve PBGDPL cua tinh.pdf

Lượt người xem:  Views:   710
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio