Đề án, Kế hoạch PBGDPL
Thứ 5, Ngày 07/03/2019, 11:00
Tỉnh Bình Dương sớm triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/03/2019

Nhằm triển khai, thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả cao hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh như:

- Kế hoạch số 6327/KH-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; tủ sách pháp luật năm 2019.

- Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" và Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Kế hoạch số 837/KH-UBND ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

- Kế hoạch số 838/KH-UBND ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên" và Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

-Kế hoạch số 17/KH-HĐPH ngày 26/02/2019 về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Dương năm 2019.

- Công văn 669/UBND-NC ngày 20/2/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ tám.

          Trên cơ chỉ đạo của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.​

Tải về 17_KH_UBND.pdf

Tải về 514_KH_UBND.pdf

Tải về 669_CV_UBND.pdf

Tải về 837_KH_UBND.pdf

Tải về 838_KH_UBND.pdf

Tải về 6327_KH_UBND.PDF

Lượt người xem:  Views:   1702
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio