Trợ Giúp Pháp Lý
Thứ 5, Ngày 23/06/2016, 10:45
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/06/2016 | Ngô Hoàng Nam

1. Chức năng của Trung tâm

- Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết các vướng mắc, tranh chấp pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

- Trung tâm có chức năng tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Khu hành chính mở của Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh.

        2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

- Xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp pháp lý dài hạn và hằng năm ở địa phương trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý bao gồm:

+ Thực hiện tư vấn pháp luật cho tất cả các đối tượng hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương, cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các hình thức trợ giúp pháp lý khác cho những đối tượng trợ trợ giúp pháp lý sau:

1. Người nghèo là người thuộc chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật.

2. Người có công với cách mạng.

3. Người già (từ đủ 60 tuổi trở lên) cô đơn, không nơi nương tựa.

4. Người khuyết tật.

5. Người bị nhiễm chất độc hoá học, bị nhiễm HIV mà không có nơi nương tựa.

6. Trẻ em là người dưới 18 tuổi.

7. Người dân tộc thiểu số thường xuyên sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật hoặc sinh sống tại 29 xã nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngay 21/12/2011 của UBND tỉnh Bình Dương.

8. Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

9. Nạn nhân theo qui định của pháp luật phòng, chống mua, bán người.

 Theo các lĩnh vực trợ giúp pháp lý gồm:

​1. Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

2. Pháp luật dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự.

3. Pháp luật hôn nhân gia đình và pháp luật về trẻ em.

4. Pháp luật hành chính, khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính.

5. Pháp luật đất đai, nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng.

6. Pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm.

7. Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật về chính sách ưu đãi xã hội khác.

8. Các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo hoặc liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

|+ Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động và các hoạt động trợ giúp pháp lý khác theo qui định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành; chịu trách nhiệm và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nhân dân;

+ Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho Chi nhánh; hướng dẫn hoạt động đối với Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khác;

+ Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tắt là cộng tác viên) củaTrung tâm và Chi nhánh; hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

+ Quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên và các cán bộ khác của Trung tâm và Chi nhánh theo thẩm quyền; thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên tham gia trợ giúp pháp lý.

- Đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý phối hợp với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác để xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý.

- Giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý và pháp luật về khiếu nại, tố cáo; giải quyết tranh chấp về trợ giúp pháp lý theo thẩm quyền.

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP.

- Tổ chức triển khai các hoạt động của Tổ Tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Tư vấn được ban hành kèm theo Quyết định số 4370/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Lượt người xem:  Views:   4572
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio