Trợ Giúp Pháp Lý
Thứ 5, Ngày 23/06/2016, 10:05
THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/06/2016 | Ngô Hoàng Nam

​THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  1. Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 17/09/2015 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 14 /2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 80-2015-NĐ-CP.signed.pdf Tải về 80-2015-NĐ-CP.signed.pdf
  2. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/06/2015 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025;749 de_an_doi_moi_cong_tac_tgpl.pdf Tải về 749 de_an_doi_moi_cong_tac_tgpl.pdf
  3. Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 30/012015 về việc thành lập tổ tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;QĐ 22 V.v thành lập Tổ tư vấn.pdf Tải về QĐ 22 V.v thành lập Tổ tư vấn.pdf
  4. Quyết định số 85/QĐ-STP ngày 12/06/2015 về ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương;QĐ 85 STP ban hành quy chế hoạt động TT năm 2015.pdf Tải về QĐ 85 STP ban hành quy chế hoạt động TT năm 2015.pdf
  5. Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 28/03/2014 về việc giao chức năng Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư PhápQĐ 693 giao chức năng cho TT TGPL nhà nước thuộc STP.pdf Tải về QĐ 693 giao chức năng cho TT TGPL nhà nước thuộc STP.pdf
  6. Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 về ban hành phương án tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật về thủ tục hành chính, tư vấn xúc tiến đầu tư và hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp tại Khu hành chính mở của Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương;QD 2575 UBND TINH BD_1.PDF Tải về QD 2575 UBND TINH BD_1.PDF
  7. Quyết định 4370/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ cho pháp lý doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.QD 4370 Quy chế Tổ tư vấn.PDF Tải về QD 4370 Quy chế Tổ tư vấn.PDF
  8. Kế hoạch số 4173/KH-UBND ngày 23/11/2015 về triển khai đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 -2025.KH 4173UBND tỉnh vv triển khai Dề án Đổi mới TGPL 2015.pdf Tải về KH 4173UBND tỉnh vv triển khai Dề án Đổi mới TGPL 2015.pdf​
Lượt người xem:  Views:   863
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio