Hành Chính Văn Phòng
Thứ 4, Ngày 27/04/2022, 13:00
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN: KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2022)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/04/2022 | Văn phòng Sở

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5_1_001.jpg

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5_1_002.jpg

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5_1_003.jpg

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5_1_004.jpg

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5_1_005.jpg

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5_1_006.jpg

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5_1_007.jpg

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5_1_008.jpg

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5_1_009.jpg

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5_1_010.jpg

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5_1_011.jpg

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5_1_012.jpg

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5_1_013.jpg

Lượt người xem:  Views:   477
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio