Tài liệu tuyên truyền
 
​Hỏi: Bà Nguyễn Thị A – công dân Việt Nam, đã được đăng ký khai sinh nhưng nay bà đã bị mất bản chính giấy khai sinh. Vậy bà A có được đăng ký lại khai sinh và cấp giấy khai sinh bản chính không? Nếu được thì bà A phải liên hệ cơ quan nào để được giải quyết?Trả lờiTheo quy định tại Khoản 1, 3 Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và ...
 
​       Ngày 11 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 "Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương"; theo đó, Quyết định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng ...
 
            Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. Một trong các nội dung được bổ sung tại Nghị định là quy định miễn đào tạo nghề luật sư và ...
 
​HỎI: Ông A muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông B thì có thể ra Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hai bên không?Trà lời: Ông A và ông B không thể yêu cầu lập vi bằng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hai bên, vì: tại Điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định chuyển quyền sử dụng đất phải lập Hợp đồng ...
 
    Hỏi: Ông bà M (đã đăng ký kết hôn) muốn xin nhận cháu T (cháu đang sinh sống tại cơ sở nuôi dưỡng) làm con nuôi. Theo quy định của Luật Nuôi con nuôi thì ông bà cần chuẩn bị những giấy tờ gì để đăng ký nuôi con nuôi?    Trả lời: Theo quy định tại Điều 17, 18 Luật Nuôi con nuôi thì ông bà M phải chuẩn bị những loại giấy tờ sau :*Hồ sơ của người ...
 
         Ngày 28/8/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTP hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Theo đó, việc đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được dựa trên các tiêu chí và cơ cấu điểm như sau:1. Tiêu chí về trách nhiệm nghề nghiệp của người thực hiện trợ giúp pháp lý ...
 
Ngày 20 tháng 07 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị Quyết 08/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh bình Dương (tại Khóa IX - Kỳ họp thứ bảy), theo đó quy định 03 nhóm đối tượng được hỗ trợ hàng tháng:* Nhóm đối tượng 1: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng ...
 
​Hỏi: Đấu giá theo hình thức rút gọn là gì? Tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận thực hiện việc đấu giá theo thủ tục rút gọn trong các trường hợp nào?Trả lời: Đấu giá theo hình thức rút gọn là trường hợp cuộc đấu giá được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn hơn so với đấu giá thông thường. Theo quy định tại điều 53 Luật Đấu giá tài sản năm 2017 thì tổ chức ...
 
Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức Lễ hội, Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân là người Việt Nam; tổ chức, cá nhân là người nước ngoài tham gia hoạt động lễ hội trên lãnh thổ Việt Nam.Theo đó, người tham gia lễ hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định sau:- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nội ...
 
Hỏi: Tôi có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và đang tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để nộp cho công ty, vậy thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho tôi là cơ quan nào và tôi có thể thực hiện nộp hồ sơ bằng những phương thức nào?Trả lời:       Quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 44 ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Quy định mới về tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngTin ngành tư pháp; Văn bản luậtQuy định mới về tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/PhoBietGDPL/PublishingImages/2020-09/tinh bd_Key_16092020092408.jpg
9/16/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; theo đó, có một số điểm sửa đổi như:

- Quy định số lượng Phó Giám đốc: Bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc; căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp. Riêng Hà Nội, TP.HCM, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.

- Quy định số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở như sau:

+ Trường hợp được bố trí 01 Phó Trường phòng gồm: Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức; Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 09 biên chế công chức; Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 biên chế công chức.

+ Trường hợp được bố trí không quá 02 Phó Trường phòng gồm: Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có từ 10 đến 14 biên chế công chức; Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 09 đến 14 biên chế công chức; Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 08 đến 14 biên chế công chức.

  + Trường hợp phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng.

Nghị định 107/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.​

Tải Nghị định tại đây Nghi dinh 107.pdf

FalseNguyễn Thu Trang
Bộ Tư pháp ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ Hòa giải viênĐề cương tuyên truyềnTinBộ Tư pháp ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ Hòa giải viên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/7/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 01/9/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1852/QĐ-BTP về tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ Hòa giải viên. Đây là cẩm nang rất cần thiết và hữu ích cho các hòa giải viên ở cơ sở trong quá trình thực hiện công tác hòa giải theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở.

Quyết định 1852/QĐ-BTP kèm theo qd1852signed.pdf

Tài liệu kèm theo​ tai lieu boi duong hoa giai vien.pdf

FalseNguyễn Thu Trang
[Infographics] Hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng sẽ bị phạt như thế nào từ 1/9?Tờ rơi, tờ gấpTin[Infographics] Hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng sẽ bị phạt như thế nào từ 1/9?/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/28/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

hon-nhan-bia.jpg

hon-nhan.jpg

FalseVõ Thị Trâm Anh
Bộ Tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấnĐề cương tuyên truyềnTinBộ Tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/9/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Nhằm tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn", Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. 

Các tài liệu tuyên truyền kèm theo

1. Bìa Tài liệu.doc

2. Bộ Tài liệu rút gọn.docx

3. Bộ Tài liệu tuyên truyền CAT.doc

4. Phụ lục 1 su tham gia cua cac QG - HĐ L2.docx

5. Phụ lục danh mục các QĐ lien quan CAT.docx

6.Bản dịch không chính thức Công ước CAT.doc

365.pdf

FalseNguyễn Thu Trang
Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật,nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viênĐề cương tuyên truyềnTinBộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật,nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/1/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Căn cứ Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, Kế hoạch số 974/KH-BTP ngày 21/3/2015 của Bộ Tư pháp về Xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, ngày 22/8/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số1753/QĐ-BTP ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

Bộ tài liệu gồm có:
Tài liệu 1. Nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
Tài liệu 2. Kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên ở cơ sở
Tài liệu 3. Nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở
Bộ tài liệu được biên soạn làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền sử dụng để bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ỏ cơ sở cho hòa giải viên; trang bị cho hòa giải viên những kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải phù hợp, thiết thực để vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

File đính kèm

FalseNguyễn Thu Trang
Tiểu phẩm "Vì đâu" - Huyện Phú GiáoVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Vì đâu" - Huyện Phú Giáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Món quà độc lạ" - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình DươngVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Món quà độc lạ" - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

​​

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Kỳ nghỉ phép đáng nhớ" - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình DươngVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Kỳ nghỉ phép đáng nhớ" - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Cây cầu" - Huyện Phú GiáoVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Cây cầu" - Huyện Phú Giáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm dự thi của trường THPT Phước VĩnhVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm dự thi của trường THPT Phước Vĩnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Xin lỗi mẹ" - Đơn vị: Huỳnh Văn NghệVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Xin lỗi mẹ" - Đơn vị: Huỳnh Văn Nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2020 8:00 AMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Nói không với tín dụng đen" - Dĩ AnVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Nói không với tín dụng đen" - Dĩ An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 7:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Thôi miên" - Thành phố Dĩ AnVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Thôi miên" - Thành phố Dĩ An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 7:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Đăng tin sai sự thật là vi phạm pháp luật" - Huyện Bắc Tân UyênVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Đăng tin sai sự thật là vi phạm pháp luật" - Huyện Bắc Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Ơn trời! Tôi được cứu rồi" - Dầu TiếngVideo tuyên truyềnTiểu phẩm "Ơn trời! Tôi được cứu rồi" - Dầu Tiếng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Ai bồi thường đây" - Huyện Dầu TiếngVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Ai bồi thường đây" - Huyện Dầu Tiếng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

 
Tiểu phẩm "Lãi mẹ đẻ lãi con" - Huyện Bắc Tân UyênVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Lãi mẹ đẻ lãi con" - Huyện Bắc Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Tôi đã hiểu rồi" - Huyện Bàu BàngVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Tôi đã hiểu rồi" - Huyện Bàu Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Cũng bởi vì yêu" - Huyện Bàu BàngVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Cũng bởi vì yêu" - Huyện Bàu Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Infographic: Các trường hợp cấm kết hônTờ rơi, tờ gấpTinInfographic: Các trường hợp cấm kết hôn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/18/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

CamKetHon.png

FalseNguyễn Thu Trang
Infographic:07 địa điểm không uống rượu, bia từ ngày 01/01/2020Tờ rơi, tờ gấpTinInfographic:07 địa điểm không uống rượu, bia từ ngày 01/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/11/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

07diadiemkhonguongruoubia.png

FalseNguyễn Thu Trang
Infographic: Quyền của cá nhân đối với hình ảnhTờ rơi, tờ gấpTinInfographic: Quyền của cá nhân đối với hình ảnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/11/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

quyencanhanvoihinhanh.png

FalseNguyễn Thu Trang
Infographic: Thứ tự ưu tiên thanh toán trong thừa kếTờ rơi, tờ gấpTinInfographic: Thứ tự ưu tiên thanh toán trong thừa kế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/11/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

thu tu uu tien trong thuc ke.png

FalseNguyễn Thu Trang
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luậtTinTăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật.
5/4/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ mới đây đã phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2019 - 2021”.
0_ksdp.jpg
Cán bộ, chiến sỹ phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28 - thuộc Công an tỉnh Điện Biên) cập nhật thông tình hình an ninh xã hội. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN
Mục tiêu cụ thể của Đề án là năm 2019, xây dựng Cổng thông tin điện tử PBGDPL dùng chung toàn quốc trên cơ sở nâng cấp trang Thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp; liên kết, chia sẻ, cập nhật đầy đủ thông tin về pháp luật đồng bộ, thống nhất trong cả nước. 
Năm 2020, phấn đấu 100% bộ, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL hiện có để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp. 

Năm 2021, phấn đấu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu PBGDPL, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm PBGDPL; gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác.

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Đề án là xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử PBGDPL hiện có thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Nhiệm vụ chủ yếu khác của Đề án là đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở.

Cụ thể, triển khai PBGDPL qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube, twitter và các mạng xã hội khác…; thực hiện PBGDPL thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; xây dựng phần mềm ứng dụng PBGDPL trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả kênh truyền hình pháp luật trực tuyến; kết nối, tăng cường sự tương tác với các tin, bài PBGDPL phát trên sóng truyền thanh, truyền hình quốc gia và mạng lưới thông tin cơ sở để cung cấp thông tin chính thống, có bản quyền dịch vụ, kịp thời, linh hoạt và đa dạng. 

Sản phẩm là các phần mềm ứng dụng, các kênh PBGDPL trên facebook, youtube, twitter... tổng đài điện thoại, các chương trình tin nhắn miễn phí phục vụ việc tra cứu thông tin pháp luật, kênh truyền hình pháp luật được xây dựng; các diễn đàn trực tuyến được tổ chức nhằm kết nối, chia sẻ thông tin PBGDPL cho nhân dân. 

Nguồn: T.Ký (http://baophapluat.vn)
Hỏi đáp pháp luật: Lĩnh vực lý lịch tư phápVăn bản luật; Đề cương tuyên truyềnTinHỏi đáp pháp luật: Lĩnh vực lý lịch tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 9:00 AMNoĐã ban hành

Câu hỏi: Tôi đang cư trú ở huyện X, tỉnh Bình Dương. Tôi có một thắc mắc muốn hỏi quý cơ quan như sau: Ngày 20/4/2011, tôi bị TAND huyện X xử 01 năm tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm về tội Đánh bạc. Ngày 20/4/2013, tôi đã chấp hành xong thời gian thử thách án treo, án phí và tất cả các nghĩa vụ dân sự. Nay tôi có nhu cầu làm thủ tục xóa án tích và đã liên hệ đến TAND huyện X, nhưng TAND huyện X không thụ lý hồ sơ của tôi và hướng dẫn tôi liên hệ Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương để thực hiện thủ tục xóa án tích. Như vậy, TAND huyện X hướng dẫn tôi như vậy là đúng không? nếu đúng, tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để nộp đến Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương? Xin cảm ơn!

Trả lời:

1. TAND huyện X hướng dẫn ông (bà) liên hệ đến Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương để thực hiện thủ tục xóa án tích khi đủ điều kiện đương nhiên được xóa án tích là đúng. Vì:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì "Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích...".

Như vậy, Tòa án không còn trách nhiệm cấp giấy chứng nhận xóa án tích đối với những người được đương nhiên xóa án tích như trước đây mà thẩm quyền thuộc về Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Cụ thể với trường hợp của ông (bà), ông (bà) sẽ nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để được xác nhận không có án tích tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

          2. Khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, ông (bà) cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (theo mẫu 03/2013/TT-LLTP).

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đang còn giá trị sử dụng của người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Sổ hộ khẩu./.

FalsePhòng PBGDPL
Hỏi đáp pháp luật: Lĩnh vực Hộ tịchVăn bản luật; Đề cương tuyên truyềnTinHỏi đáp pháp luật: Lĩnh vực Hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 9:00 AMNoĐã ban hành

      Câu 1: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã triển khai đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến với quy trình như nào và thời điểm triển khai phương thức này?

Trả lời:

Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cho phép người có yêu cầu về thủ tục hành chính điền và gửi trực tuyến hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch đến Sở Tư pháp. Quá trình xử lý hồ sơ sẽ được xử lý trên môi trường mạng. Việc thanh toán phí và nhận kết quả sẽ thực hiện trực tiếp tại Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã triển khai đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến từ thời điểm ngày 01/10/2017.

      Câu 2: Quy trình thực hiện theo phương thức đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến sẽ được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Quy trình đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến được thực hiện gồm các bước sau:

Bước 1: Vào trang stp.binhduong.gov.vn và click vào banner đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến hoặc vào trang hotichtructuyen.moj.gov.vn.

Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố tiếp nhận hồ sơ: tỉnh Bình Dương.

Bước 3: Chọn dịch vụ đăng ký: cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Bước 4: Chọn đơn vị tiếp nhận: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin vào tờ khai, nhập xong nhấn nút "Tiếp tục/next".

Bước 6: Xem lại thông tin vừa nhập. Nếu đúng, nhập mã xác nhận và nhấn nút "Tiếp tục/next".

Bước 7: Ghi lại mã số của công dân được cấp hiển thị trên màn hình, nhấn nút "Hoàn thành/Finish" để kết thúc. Người dân có thể in tờ khai ở bước này (nếu cần).

Bước 8: Mang hồ sơ trực tiếp (thành phần hồ sơ theo quy định) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính, cung cấp mã đăng ký trực tuyến đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ để nộp hồ sơ.

     Câu 3: Khi nhận kết quả, người dân cần mang theo giấy tờ gì?

Trả lời:

Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch được tiếp nhận thành công (nhận được mã số đăng ký), người yêu cầu đến bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả của Sở Tư pháp đóng phí 8000đ/bản sao trích lục và nhận kết quả. Khi đến Sở Tư  pháp cần mang các giấy tờ sau:

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch.

- Giấy tờ ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền nhận bản sao trích lục hộ tịch): Văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng,
chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

- Trường hợp yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người đã chết thì người yêu cầu nộp giấy tờ chứng minh sự kiện chết, giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người có tên trong trích lục hộ tịch được yêu cầu cấp bản sao. Trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh sự kiện chết thì người yêu
cầu phải cam kết về việc người đó đã chết nhưng không có khai tử (cam kết không yêu cầu phải có công chứng, chứng thực)./.

      Câu 4: Khi thực hiện phương thức này, người dân sẽ được những lợi ích gì so với phương thức nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp?

Trả lời:

Khi triển khai phương thức đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến, người dân trên địa bàn tỉnh sẽ nhận được những lợi ích cũng như hiệu quả như sau:

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể chủ động về mặt thời gian, có thêm lựa chọn khi có yêu cầu đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch.

- Bảo đảm công khai, minh bạch trong thủ tục đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến.

- Tiết kiệm chi phí đi lại và giảm tải công việc cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp;

- Có thể chủ động theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ của mình trên trang đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến./.

FalsePhòng PBGDPL
Một số quy định về Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nướcTờ rơi, tờ gấpTinMột số quy định về Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

BOI THUONG NHA NUOC_1.jpg

BOI THUONG NHA NUOC_2.jpg

FalseLê Thị Phương
Pháp luật về công chứng, chứng thực năm 2018Tờ rơi, tờ gấpTinPháp luật về công chứng, chứng thực năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

CONG CHUNG_CHUNGTHUC_1.jpg

CONG CHUNG_CHUNGTHUC_2.jpg

FalseLê Thị Phương
Một số quy định pháp luật về thừa phát lại, đấu giá tài sản, luật sưTờ rơi, tờ gấpTinMột số quy định pháp luật về thừa phát lại, đấu giá tài sản, luật sư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

DG-TPL-LS1.jpg

DG-TPL-LS2.jpg

FalseLê Thị Phương
An toàn giao thông (dùng cho học sinh trong các trường học)Tờ rơi, tờ gấpTinAn toàn giao thông (dùng cho học sinh trong các trường học)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

GIAO THONG 1.jpg

GIAO THONG 2.jpg

FalseLê Thị Phương
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio