Chương trình người dân với pháp luật
 
​10.Tuan3_BTU_TOA DAM TRANH CHAP TAI SAN RIENG, TAI SAN CHUNG CUA VO CHONG (1).mp3
 
​10. Tuan 1_ TDM_Phong chay chua chay.mp3
 
​9.TU_Tuan4_phong, chong bao luc hoc duong.mp3
 
​9. Tuan 2_BC_VI BANG LA VAN BAN GHI NHAN SU KIEN HANH VI CO THAT (TTVHTTTT BEN CAT) (9-2022) (2).mp3
 
​8. Tuan 4_PG_ LUAT SO HUU TRI TUE.mp3
 
​7. Tuan 5_DA_Giao dịch giấy tay, vi bằng và hậu quả Pl.mp3
 
​8. Tuan 3_BB_NGUOI DAN VA PHAP LUAT TUAN 3-8 QUY III-2022.mp3
 
​8. Tuan 1_BTU_QUY DING PHAP LUAT VE HUI - HO, NHUNG VAN DE CAN LUU Y (1).mp3
 
​7. Tuan 4_DT_an ninh mang.mp3
 
​7. Tuan 3_TA_ATGT DUONG THUY NOI DIA VA TT CBPC DUOI NUOC.mp3
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tuần 1 tháng 3 năm 2024: pháp luật về sở hữu trí tuệChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 3 năm 2024: pháp luật về sở hữu trí tuệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/06/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 6 năm 2024: Hôn nhân và nghĩa vụ pháp lýChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 6 năm 2024: Hôn nhân và nghĩa vụ pháp lý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/06/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 6 năm 2024: Tách thửa và một số quy định pháp luật cần lưu ýChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 6 năm 2024: Tách thửa và một số quy định pháp luật cần lưu ý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/06/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 4 Tháng 6 năm 2024: Di chúc và trách nhiệm liên quanChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 Tháng 6 năm 2024: Di chúc và trách nhiệm liên quan/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/06/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 4 tháng 4 năm 2024: quy định pháp luật về lao động - tiền lươngChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 tháng 4 năm 2024: quy định pháp luật về lao động - tiền lương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/05/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 5 năm 2024: Quy định pháp luật liên quan đến việc hợp thức hóa nhà đấtChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 5 năm 2024: Quy định pháp luật liên quan đến việc hợp thức hóa nhà đất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/05/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 5 năm 2024: tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly hônChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 5 năm 2024: tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly hôn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/05/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 4 tháng 3 năm 2024: Tín dụng đenChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 tháng 3 năm 2024: Tín dụng đen/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/04/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 4 năm 2024: Một số quy định pháp luật về thu hồi đấtChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 4 năm 2024: Một số quy định pháp luật về thu hồi đất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/04/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 3 năm 2024: Chính sách của nhà nước đối với Thanh niênChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 3 năm 2024: Chính sách của nhà nước đối với Thanh niên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
28/03/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 2 năm 2024: Những quy định pháp luật về hàng gian hàng giảChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 2 năm 2024: Những quy định pháp luật về hàng gian hàng giả/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/03/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 4 tháng 2 năm 2024: Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 tháng 2 năm 2024: Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/03/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 2 năm 2024: Tội phạm về cờ bạcChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 2 năm 2024: Tội phạm về cờ bạc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
28/02/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 2 năm 2024: Quy định pháp luật về An toàn giao thôngChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 2 năm 2024: Quy định pháp luật về An toàn giao thông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/02/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 4 tháng 1 năm 2024: Những quy định pháp luật về tặng cho, thừa kế, ủy quyềnChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 tháng 1 năm 2024: Những quy định pháp luật về tặng cho, thừa kế, ủy quyền/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
01/02/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 12 năm 2023 (Quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 12 năm 2023 (Quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/12/2023 5:00 CHNoĐã ban hành
tuần 3 tháng 11 năm 2023 (Một số quy định về BHXH)Chương trình người dân và pháp luậtTintuần 3 tháng 11 năm 2023 (Một số quy định về BHXH)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/12/2023 4:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 4 tháng 11 năm 2023 (Tọa đàm pháp luật về thừa kế)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 tháng 11 năm 2023 (Tọa đàm pháp luật về thừa kế)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/12/2023 4:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 12 năm 2023 (xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông - nồng độ cồn)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 12 năm 2023 (xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông - nồng độ cồn)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/12/2023 4:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 11 năm 2023 (Làm giả giấy tờ con dấu)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 11 năm 2023 (Làm giả giấy tờ con dấu)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
15/11/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 11 năm 2023 (Ngày pháp luật Việt Nam 09/11)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 11 năm 2023 (Ngày pháp luật Việt Nam 09/11)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/11/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 4 tháng 10 năm 2023 (pháp luật về Phòng cháy chữa cháy)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 tháng 10 năm 2023 (pháp luật về Phòng cháy chữa cháy)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/10/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 10 năm 2023 (một số quy định trong lĩnh vực thi hành án dân sự)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 10 năm 2023 (một số quy định trong lĩnh vực thi hành án dân sự)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/10/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 9 năm 2023 (Quy định về di chúc và thừa kế)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 9 năm 2023 (Quy định về di chúc và thừa kế)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
26/09/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 9 năm 2023 (Luật Phòng chống ma túy)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 9 năm 2023 (Luật Phòng chống ma túy)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/09/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 9 năm 2023 (xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 9 năm 2023 (xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/09/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 8 năm 2023 (Một số quy định về hợp đồng lao động)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 8 năm 2023 (Một số quy định về hợp đồng lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
25/08/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 8 năm 2023 (Một số quy định về thừa phát lại)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 8 năm 2023 (Một số quy định về thừa phát lại)
18/08/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 8 năm 2023 (Pháp luật Hôn nhân gia đình và phòng chống bạo lực gia đình)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 8 năm 2023 (Pháp luật Hôn nhân gia đình và phòng chống bạo lực gia đình)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/08/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
Tuần 5 tháng 7 năm 2023Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 5 tháng 7 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
30/07/2023 3:00 CHNoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio