Nuôi con nuôi
​Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 về ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi và để kịp thời tháo gỡ những khó ...
​Ngày 21/11/2011, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BTP về việc quản lý Văn phòng nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT- BTP ngày 28/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư sửa đổi, bổ sung các điểm d, đ, bổ sung điểm m khoản 1 và bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông ...
​Sáng ngày 09/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có ông Nguyễn Quốc Trí - Phó giám đốc Sở Tư pháp và đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan.
 
​Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.Sở Tư pháp trân trọng kính mời: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (02 đại biểu); Công an tỉnh (02 đại biểu); Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (02 đại biểu).- Nội dung: Tổng ...
Thực hiện Công văn số 3745/BTP-CCN ngày 15/10/2021 của Bộ Tư pháp và Công văn số 5404/UBND-NC ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bàn giao trẻ em Việt Nam cho gia đình cha mẹ nuôi các nước Châu Âu đợt 2, ngày 23/10/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thực hiện thủ tục giao nhận con nuôi nước ngoài đối với 03 trường hợp tại Trung tâm Hội nghị 272, Quận 3, Thành phố Hồ Chí ...
​Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi, những người sau đây không được nhận con nuôi: - Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; Theo quy định tại Điều 85 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây: + Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, ...
 
​A. Các hành vi bị cấm và hậu quả pháp lý Theo quy định tại Điều 13 của Luật Nuôi con nuôi, các hành vi bị cấm gồm:1. Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em; 2. Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi; 3. Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi; 4. Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số; 5. Lợi dụng ...
​ Trách nhiệm: Uỷ ban nhân dân (viết tắt là UBND) cấp xã có trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau: Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi trên địa bàn xã/ phường/thị trấn chưa được chuyển vào cơ sở trợ giúp xã hội (viết tắt là cơ sở TGXH) cần tìm gia đình thay thế Theo Điều 14 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày ...
 
Báo cáo tình hình thực hiện công tác rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế tại tỉnh Bình Dương
 
​      Qua Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và công ước La Hay, Sở Tư pháp nhận thấy số lượng trẻ em được giải quyết nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh không nhiều (từ năm 2011 đến nay, số lượng đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh là: 486 trường hợp), trong khi nhu cầu trẻ em cần tìm gia đình thay thế lại cao.   ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Lễ giao nhận trẻ làm con nuôi người nước ngoàiThông báoTinLễ giao nhận trẻ làm con nuôi người nước ngoài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 17/5/2024, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trẻ em Nguyễn Bảo Hà Mi, sinh ngày 02/02/2021.
20/05/2024 3:00 CHNoĐã ban hành

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: Bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận con nuôi trẻ Nguyễn Bảo Hà Mi: ông John James Hennigan và đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài.

Tại buổi lễ giao nhận, sau khi thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, các bên đã thực hiện các thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

cn.jpg

cn1.jpg

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp đã phát biểu chúc mừng gia đình ông John James Hennigan đã có thêm thành viên mới. Mong muốn ông John sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, thương yêu con tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được phát triển toàn diện để xứng đáng với niềm tin của Sở Tư pháp, của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Đồng thời, đề nghị ông John chấp hành đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi của Việt Nam, định kỳ sáu tháng một lần trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi có trách nhiệm thông báo về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với gia đình và cộng đồng cho các cơ quan chức năng của Việt Nam.

cn2.jpg

Qua đó, ông John chân thành cám ơn chính quyền Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương đã tạo điều kiện cho ông được nhận nuôi cháu Nguyễn Bảo Hà Mi, Ông hứa sẽ chăm sóc và nuôi dạy trẻ Hà Mi trong điều kiện tốt nhất của Ông.​

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông báo niêm yết về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoàiThông báoBài viếtThông báo niêm yết về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
22/04/2024 10:00 CHNoĐã ban hành

Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương nhận được hồ sơ về việc giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi nước ngoài, thông tin của trẻ như sau:

- Họ và tên: Phạm Trung Kiên;

- Ngày sinh: 20/6/2017;

- Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương;

- Tình trạng sức khỏe: bình thường;

- Nơi cư trú: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, địa chỉ: NK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

          Theo hồ sơ và kết quả xác minh thì được biết: trẻ em Phạm Trung Kiên có mẹ là bà Trương Thị Kiều, sinh ngày 22/6/1983, thường trú tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, tạm trú tại ấp 3, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Văn Bổn, sinh năm 1992, thường trú tại ấp Cả Rừng, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, tạm trú tại ấp 3, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

         Sở Tư pháp trân trọng thông báo: "Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương - Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo niêm yết này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật".

       Thông báo này đã được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (https://stp.binhduong.gov.vn); niêm yết tại tầng 1 Tháp B Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, trụ sở của UBND xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương và UBND xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (nơi trú của cha, mẹ đẻ).

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức họp liên ngành về việc giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi nước ngoàiTin ngành tư phápTinSở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức họp liên ngành về việc giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi nước ngoài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 1288/BTP-CN ngày 14/3/2024 của Bộ Tư pháp về việc chuyển hồ sơ người nhận con nuôi để Sở Tư pháp thực hiện thủ tục giới thiệu trẻ em và Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương, sáng ngày 09/4/2024, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp liên ngành về việc giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi nước ngoài.
15/04/2024 11:00 SANoĐã ban hành

​Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ trì cuộc họp cùng đại diện lãnh đạo các ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Bình Dương.

gt1.png

Tại cuộc họp các thành viên đã trao đổi, thảo luận và cho ý kiến giới thiệu 4 trẻ em (Nguyễn Bảo Luân, Nguyễn Bảo Minh Thi, Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Thanh Tính) đủ điều kiện cho làm con nuôi nước ngoài cho 06 gia đình đủ điều kiện nhận con nuôi: Ông Pasquier Pierre và Bà Pasquier Dupuis Stéphanie (Hồ sơ số 204), Bà Clara Cereza Solsona (Hồ sơ số 054), Ông Hieu Canh Phan và Bà Huong Ngoc Dai (Hồ sơ số 172), Ông Enrique Pascal Gallegos và Bà Maria Teresa Lopez (Hồ sơ số 245), Bà Renedo Alonso Alicia  (Hồ sơ số 084), Ông Jason Dean Reimer và Bà Melissa Kay Reimer (Hồ sơ số 148).

Các thành viên dự họp thống nhất việc giới thiệu trẻ em phải được thực hiện vì lợi ích của trẻ em, có tính đến lợi ích của người nhận con nuôi trên cơ sở bảo đảm về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ; khả năng hòa nhập và phát triển của trẻ em; điều kiện kinh tế, môi trường gia đình, xã hội và nguyện vọng của người nhận con nuôi.

gt2.png

gt3.png

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp đã chỉ đạo: Đề nghị các ngành có liên quan tiếp tục phối hợp tốt với Sở Tư pháp trong quá trình giải quyết hồ sơ cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài đảm bảo thực hiện quy trình theo đúng tiến độ, đặc biệt ngành công an tiếp tục đẩy nhanh quá trình xác minh nguồn gốc của trẻ để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ; đề nghị Phòng HCTP&QLXLVPHC phối hợp với ngành Công an nghiên cứu giải pháp thực hiện xác minh nguồn gốc của trẻ một cách nhanh nhất và đảm bảo theo quy định của pháp luật.​


FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông báo niêm yết về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoàiThông báoBài viếtThông báo niêm yết về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
26/02/2024 9:00 CHNoĐã ban hành

          Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương nhận được hồ sơ về việc giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi nước ngoài, thông tin của trẻ như sau:

         - Họ và tên: Nguyễn Hoài Tân;

         - Ngày sinh: 11/06/2021;

         - Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương;

         - Tình trạng sức khỏe: Tim bẩm sinh: van 2 lá, hở ¾.

         - Nơi cư trú: Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Bình Dương, địa chỉ: NK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

          Theo hồ sơ và kết quả xác minh thì được biết: trẻ em Nguyễn Hoài Tân có mẹ là bà Nguyễn Thị Hoài Trân, sinh ngày 27/7/2003 và cha là Phạm Quốc Hùng, sinh năm 1994, địa chỉ cư trú: 109D/108/4C1 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

         Sở Tư pháp trân trọng thông báo: "Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương - Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo niêm yết này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật".​

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông báo niêm yết về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoàiThông báoBài viếtThông báo niêm yết về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
30/01/2024 3:00 CHNoĐã ban hành

          ​Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương nhận được hồ sơ về việc giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi nước ngoài, thông tin của trẻ như sau:

          - Họ và tên: Nguyễn Bảo Minh Thi;

          - Ngày sinh: 05/03/2021;

          - Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương;

         - Tình trạng sức khỏe: Tim bẩm sinh, còn ống động mạch, thông liên nhĩ;

          - Nơi cư trú: Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Bình Dương, địa chỉ: NK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

          Theo hồ sơ và kết quả xác minh thì được biết: trẻ em Nguyễn Bảo Minh Thi có mẹ là Néang Di, sinh năm 2000, cư trú tại địa chỉ ấp Tà Dung, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

       Sở Tư pháp trân trọng thông báo: "Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương - Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo niêm yết này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật".

       Thông báo này đã được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (https://stp.binhduong.gov.vn); niêm yết tại tầng 1 Tháp B Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương và trụ sở của UBND xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang (nơi thường trú của cha mẹ đẻ).

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình DươngThông báoBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2023-12/e2a0291a24308c6ed521_Key_20122023120002.jpg
20/12/2023 12:00 CHNoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 3272/QĐ-UBND và Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 14/12/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trẻ em Nguyễn Long Châu, sinh ngày 23/4/2019 và Nguyễn Thị Mỹ Kim, sinh ngày 22/4/2021.

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận con nuôi trẻ Nguyễn Long Châu gồm: ông Pallarés Martínez Òscar và bà Pajares López Manuela, quốc tịch Tây Ban Nha; bên nhận con nuôi trẻ Nguyễn Thị Mỹ Kim gồm: ông Bautista Sanchez Miguel Angel và bà Lopez Nunez Sandra, quốc tịch Tây Ban Nha và đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài (tổ chức CJ).

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

cb4ec1e5d8cf709129de.jpg 

11bfab70b15a1904404b.jpg

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt cho chính quyền Việt Nam đã phát biểu chúc mừng gia đình ông Pallarés Martínez Òscar và bà Pajares López Manuela; gia đình ông Bautista Sanchez Miguel Angel và bà Lopez Nunez Sandra đã có thêm một thành viên mới. Mong muốn gia đình nhận nuôi con nuôi sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cho con nuôi như con đẻ của mình, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện. Đồng thời, lưu ý sáu tháng một lần trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện của Việt Nam ở Tây Ban Nha về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng.

d6327b6e6d44c51a9c55.jpg

da3c1f67104db813e15c.jpg


Để bày tỏ sự cảm ơn đối với chính quyền Việt Nam, phía gia đình nhận trẻ đã xúc động chia sẻ sự hạnh phúc, vui sướng khi được đón nhận con nuôi sau một thời gian dài chờ đợi với chia sẻ: Chúng tôi rất vui mừng khi được tạo điều kiện sang Việt Nam để nhận con của chúng tôi, chúng tôi sẽ nuôi dạy, giáo dục con và nói cho con biết về quê hương, về cội nguồn là đất nước Việt Nam.

e2a0291a24308c6ed521.jpg

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29/9/2023 của Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôiVăn bản hướng dẫn nghiệp vụBài viếtThông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29/9/2023 của Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
01/12/2023 9:00 CHNoĐã ban hành

​Ngày 29/09/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BTP sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 

Theo đó, Thông tư này đã thay thế danh mục mẫu giấy tờ dùng cho việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước, nước ngoài; bổ sung mẫu Bản điện tử Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước; các mẫu điện tử tương tác về đăng ký nuôi con nuôi trực tuyến; thay thế mẫu Sổ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam,…

Đối với các hồ sơ tiếp nhận trước ngày 30/11/2023 mà chưa giải quyết xong thì các mẫu giấy tờ nuôi con nuôi đã có trong hồ sơ vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTP. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2023.

07_2023_TT-BTP_585196.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôiThông báoBài viếtSở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2023-12/8dc2cc651a4fb211eb5e_Key_20122023121959.jpg
16/11/2023 1:00 CHNoĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 1261/KH-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Chương trình công tác tư pháp chủ yếu năm 2023 của Sở Tư pháp (Chương trình số 125/CTr-STP ngày 13/01/2023).​

Ngày 02/11/2023, tại Hội trường E1, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi cho hơn 130 đại biểu là cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì và phát biểu khai mạc Hội Nghị.

273221bff19559cb0084.jpg

Hội nghị đã nghe bà Trần Thị Thúy Hường - Trưởng phòng HCTP&QLXLVPHC - Sở Tư pháp trình bày Chuyên đề về một số nội dung của Đề án 06, Quyết định số 402/QĐ-TTg về Di cư hợp pháp, Nuôi con nuôi trong nước; bà Đặng Thị Nhiển - Phó Trưởng phòng HCTP&QLXLVPHC - Sở Tư pháp trình bày Chuyên đề về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, Quy trình giải quyết TTHC: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến. Bên cạnh đó, Hội nghị đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, báo cáo viên đã giải đáp một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi.

3e3c45af808528db7194.jpg

3fc918cacbe063be3af1.jpg


Qua Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch tại UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ.​

d698ce5b1471bc2fe560.jpg

8dc2cc651a4fb211eb5e.jpg

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông báo kết thúc niêm yết trường hợp trẻ em cho làm con nuôiThông báoBài viếtThông báo kết thúc niêm yết trường hợp trẻ em cho làm con nuôi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
15/11/2023 3:00 CHNoĐã ban hành

      Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương nhận được hồ sơ về việc giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi nước ngoài, thông tin của trẻ như sau:

      - Họ và tên: Nguyễn Bảo Hà Mi;

      - Ngày sinh: 02/02/2021;

      - Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương;

      - Tình trạng sức khỏe: Khe hở môi, vòm miệng trái;

      - Nơi cư trú: Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Bình Dương, địa chỉ: NK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

       Theo hồ sơ và kết quả xác minh thì được biết: trẻ em Nguyễn Bảo Hà Mi có cha là ông Võ Ngọc Trung, sinh năm 1990, không có đăng ký hộ khầu thường trú tại ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; mẹ là bà Trần Thị Mỹ Dung, sinh năm 1987, cư trú tại địa chỉ ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

         Sở Tư pháp trân trọng thông báo: "Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương - Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo niêm yết này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật".

       Thông báo này đã được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (https://stp.binhduong.gov.vn); niêm yết tại tầng 1 Tháp B Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương và trụ sở của UBND xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (nơi thường trú của cha mẹ đẻ).

      Đến nay đã thời gian 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo niêm yết nhưng không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi. Như vậy, mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

      Trân trọng thông báo!​

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em (Ngày 01/11/2023)Thông báoBài viếtThông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em (Ngày 01/11/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
01/11/2023 4:00 CHNoĐã ban hành

​         Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không được xem xét giải quyết.

         Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương – trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có tiếp nhận trường hợp trẻ bị bỏ rơi sau:

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhĐối tượngTình trạng sức khỏeĐịa chỉ/ Số điện thoại của CSND
01Nguyễn Thanh KhangNam03/08/2018Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí MinhTrẻ em không nơi nương tựaBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
02Nguyễn Bảo Tuyết LêNữ17/05/2021Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
03Nguyễn Bảo PhúcNam18/02/2023Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
04Nguyễn Bảo KhanhNam05/04/2022Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
05Nguyễn Thị Kim MinhNữ28/07/2022Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTheo dõi tim bẩm sinh (hở van 2 lá)NK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
06Nguyễn Bảo SangNam10/05/2022Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
07Nguyễn Bảo TrườngNam04/02/2022Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
08Nguyễn Thị AnNữ25/03/2016Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình DươngTrẻ em không nơi nương tựaBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
09Nguyễn Thiên PhúNam22/07/2022Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
10Nguyễn Bảo Anh ĐàiNữ31/08/2022Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTốtNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
11Nguyễn Bảo LongNam16/02/2022​Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiHở van tim 2 lá, hở van động mạch chủ sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
12Nguyễn Bảo KhiêmNam22/03/2022Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiHở van tim 2 láNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình DươngThông báoBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/10/2023 10:00 SANoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài đối với trường hợp trẻ Phạm Hoàng Minh, sinh ngày 15/12/2009. Ngày 09/10/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đây là trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ làm con nuôi.

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Phạm Văn Chuyển và bà Hoàng Thị Tuyết - cha, mẹ đẻ của trẻ; bên nhận: ông Jou Ji, quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan).

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Sở Tư pháp đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

Screenshot_3.png

Screenshot_2.png


Screenshot_1.png

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt cho chính quyền Việt Nam đã phát biểu chúc mừng gia đình, mong muốn cha dượng sẽ yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ như con ruột, tạo điều kiện cho trẻ phát triển để trở thành người có ích cho xã hội.

​Đ.T.N
FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1676/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 07/9/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc rà soát, đánh giá nhu cầu tìm gia đình thay thế cho trẻ emVăn bản hướng dẫn nghiệp vụBài viếtCông văn số 1676/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 07/9/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc rà soát, đánh giá nhu cầu tìm gia đình thay thế cho trẻ em/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
30/09/2023 10:00 CHNoĐã ban hành

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; Kế hoạch số 1734/KH-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương và để giúp trẻ em sớm tìm được gia đình thay thế theo hình thức nuôi con nuôi, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1676/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 07/9/2023 đề nghị UBND cấp huyện phối hợp chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nội dung.

CV_1676_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1733/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 14/9/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nướcVăn bản hướng dẫn nghiệp vụBài viếtCông văn số 1733/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 14/9/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
30/09/2023 10:00 CHNoĐã ban hành

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Công văn số 4090/BTP-CCN ngày 20/10/2022 của Cục Con nuôi về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1733/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 14/9/2023 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã nghiêm túc triển khai thực hiện các tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước​.

CV_1733_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông báo về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoàiThông báoBài viếtThông báo về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
08/06/2023 10:00 SANoĐã ban hành

     ​Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương nhận được hồ sơ về việc giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi nước ngoài, thông tin của trẻ như sau:

     - Họ và tên: Nguyễn Bảo Hà Mi;

     - Ngày sinh: 02/02/2021;

     - Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương;

     - Tình trạng sức khỏe: Khe hở môi, vòm miệng trái;

     - Nơi cư trú: Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Bình Dương, địa chỉ: NK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

       Theo hồ sơ và kết quả xác minh thì được biết: trẻ em Nguyễn Bảo Hà Mi có cha là ông Võ Ngọc Trung, sinh năm 1990, không có đăng ký hộ khầu thường trú tại ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; mẹ là bà Trần Thị Mỹ Dung, sinh năm 1987, cư trú tại địa chỉ ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

         Sở Tư pháp trân trọng thông báo: "Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương - Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo niêm yết này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật".

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em (Ngày 17/01/2023)Thông báoBài viếtThông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em (Ngày 17/01/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
17/01/2023 4:00 CHNoĐã ban hành

​​         Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không được xem xét giải quyết.

         Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương – trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có tiếp nhận trường hợp trẻ bị bỏ rơi sau:

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhĐối tượngTình trạng sức khỏeĐịa chỉ/ Số điện thoại của CSND
01Nguyễn Bảo TiênNữ21/7/2021Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTim bẩm sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
02Nguyễn Bảo VinhNam30/7/2021Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTim bẩm sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
03Nguyễn Bảo NguyênNam07/6/2021Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTim bẩm sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
04Nguyễn Bảo NgọcNữ11/11/2021Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTheo dõi HIVNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
05Nguyễn Hoài TânNam11/6/2021Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTim bẩm sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
06Nguyễn Thanh TínhNam17/6/2021Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTim bẩm sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
07Nguyễn Bảo TiếnNam20/11/2021Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTim bẩm sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106

 

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
 Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình DươngThông báoTin Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
19/12/2022 1:00 CHNoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 17/11/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trẻ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 07/10/2018.

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Bà Đặng Thị Minh Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ  và Công tác xã hội tỉnh; bên nhận: ông Yves Henri N.LeLeux, quốc tịch Bỉ, bà Anita Lyse, quốc tịch Na Uy; đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài Tổ chức AIAE.

93012a392d5ff501ac4e.jpg

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp – Quản lý Xử lý vi phạm hành chính -Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

463870466e20b67eef31.jpg

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt cho chính quyền Việt Nam đã phát biểu chúc mừng gia đình ông Yves Henri N.LeLeux, bà Anita Lyse, đã có thêm một thành viên mới trong gia đình, chúc mừng bé Nguyễn Thị Mỹ Hạnh từ nay có một mái ấm đầy tình thương - điều mà cháu đang thiếu vắng và mong chờ. Đồng thời, cũng đã đề nghị gia đình bố mẹ nuôi chấp hành đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi của Việt Nam, trong đó lưu ý sáu tháng một lần trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện của Việt Nam ở Bỉ về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng.

d00dc4f2c5941dca4485.jpg

Để bày tỏ sự cảm ơn đối với chính quyền Việt Nam, gia đình ông Yves Henri N.LeLeux, bà Anita Lyse đã xúc động chia sẻ sự hạnh phúc, vui sướng khi được đón nhận con nuôi sau một thời gian dài chờ đợi. Ông Bà chia sẻ: "Chúng tôi thấy mình là những người may mắn nhất khi được tạo điều kiện để sang Việt Nam, được đón tiếp rất chu đáo và được tới đây trong một buổi lễ giao nhận con nuôi có lẽ là đặc biệt nhất từ trước tới nay để đón thành viên mới của gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin cam kết sẽ làm hết sức mình để nuôi dạy, giáo dục con và sẽ luôn hướng các con về quê hương, về các giá trị văn hoá của đất nước Việt Nam."


FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình DươngThông báoTinLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/12/2022 9:00 CHNoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 15/12/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trẻ Phạm Lý Phương Nga, sinh ngày 22/08/2017.

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận gồm: ông DOMENICO ZAPPI và bà ALESSIA CONDORELLI, quốc tịch Italia và đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài.

z3969829887128_8e21067a83b9be82b3837dece186fdc6.jpg

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp – Quản lý Xử lý vi phạm hành chính -Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

z3969831607337_1cf9b366e00a451221ba58f88b92f4c4.jpg

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt cho chính quyền Việt Nam đã phát biểu chúc mừng gia đình ông DOMENICO ZAPPI và bà ALESSIA CONDORELLI đã có thêm một thành viên mới trong gia đình, chúc mừng các bé từ nay có một mái ấm đầy tình thương - điều mà cháu đang thiếu vắng và mong chờ. Đồng thời, cũng đã đề nghị gia đình bố mẹ nuôi chấp hành đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi của Việt Nam, trong đó lưu ý sáu tháng một lần trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện của Việt Nam ở Italia về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng.

z3969832599380_0e2697bb169b2e82b652a94562ebba04.jpg

Để bày tỏ sự cảm ơn đối với chính quyền Việt Nam, phía gia đình nhận trẻ đã xúc động chia sẻ sự hạnh phúc, vui sướng khi được đón nhận con nuôi sau một thời gian dài chờ đợi với chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi được tạo điều kiện sang Việt Nam để nhận con của chúng tôi, chúng tôi sẽ nuôi dạy, giáo dục con và nói cho con biết về quê hương, về cội nguồn là đất nước Việt Nam."
FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình DươngThông báoBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2022-12/hinh 1_Key_17122022130626.jpg
07/11/2022 2:00 CHNoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 01/11/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trẻ Phạm Tấn Linh, sinh ngày: 23/5/2018.

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: Bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận gồm: ông David Martin Peral và bà Maria De Los Angeles Ganga Valle, quốc tịch Tây Ban Nha và đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài.

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp và Quản lý Xử lý vi phạm hành chính -Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

hinh 5.jpg


hinh 2.jpg

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt cho chính quyền Việt Nam chúc mừng gia đình ông David Martin Peral và bà Maria De Los Angeles Ganga Valle có thêm thành viên mới. Mong muốn gia đình nhận nuôi con nuôi sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cho con nuôi như con đẻ của mình, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện. Đồng thời, lưu ý sáu tháng một lần trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện của Việt Nam ở Tây Ban Nha về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng.

hinh 1.jpg

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình DươngThông báoTinLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 20/10/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trẻ Phạm Thị Mỹ Thuận, sinh ngày 29/11/2016.
01/11/2022 5:00 CHNoĐã ban hành

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận gồm: ông MELGOSA CAMARERO EMILIO JOSE và bà CELIS RODRIGUEZ GEMMA, quốc tịch Tây Ban Nha và đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài.

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp – Quản lý Xử lý vi phạm hành chính -Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

8b142b05a67a6024396b.jpg

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt cho chính quyền Việt Nam đã phát biểu chúc mừng gia đình ông MELGOSA CAMARERO EMILIO JOSE và bà CELIS RODRIGUEZ GEMMA đã có thêm một thành viên mới trong gia đình, chúc mừng các bé từ nay có một mái ấm đầy tình thương - điều mà cháu đang thiếu vắng và mong chờ. Đồng thời, cũng đã đề nghị gia đình bố mẹ nuôi chấp hành đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi của Việt Nam, trong đó lưu ý sáu tháng một lần trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện của Việt Nam ở Italia về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng.

95070f6d8212444c1d03.jpg

a344d32a5e55980bc144.jpg

Để bày tỏ sự cảm ơn đối với chính quyền Việt Nam, các gia đình đã xúc động chia sẻ sự hạnh phúc, vui sướng khi được đón nhận con nuôi sau một thời gian dài chờ đợi với chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi được tạo điều kiện sang Việt Nam để nhận con của chúng tôi, chúng tôi sẽ nuôi dạy, giáo dục con và nói cho con biết về quê hương, về cội nguồn là đất nước Việt Nam." ​

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1978/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 21/10/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nướcVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 1978/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 21/10/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
31/10/2022 10:00 SANoĐã ban hành

         ​Thực hiện Công văn số 4090/BTP-CCN ngày 29 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước. Theo đó, Bộ Tư pháp đã xây dựng Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước ( sau đây gọi là Bộ tiêu chí).

          Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp và UBND cấp xã truy cập liên kết sau: https://hdnv.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tai-lieu.aspx?itemid=1925, tải và in Bộ tiêu chí để triển khai thực hiện.

          Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Phòng Tư pháp tổng hợp, thông tin cho Sở Tư pháp ( Phòng Hành chính tư pháp và quản lý xử lý vi phạm hành chính) để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo gửi Cục Con nuôi.

CV_1978_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông báo về việc niêm yết cho trẻ em làm con nuôi nước ngoàiThông báoBài viếtThông báo về việc niêm yết cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
07/07/2022 4:00 CHNoĐã ban hành

     Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương nhận được hồ sơ về việc giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi nước ngoài, thông tin của trẻ như sau:

     - Họ và tên: Phạm Lý Phương Nga;

     - Ngày sinh: 22/8/2017;

     - Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương;

     - Tình trạng sức khỏe: bình thường;

     - Nơi cư trú: Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Bình Dương, địa chỉ: NK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

       Theo hồ sơ và kết quả xác minh thì được biết: trẻ em Phạm Lý Phương Nga có cha đẻ là ông Lâm Thun, sinh năm 1992, cư trú tại địa chỉ xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng; mẹ đẻ là bà Lý Thị Nga, sinh năm 1990, cư trú tại địa chỉ ấp Lao Vên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

         Sở Tư pháp trân trọng thông báo: "Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương - Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo niêm yết này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật".

       Thông báo này đã được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (https://stp.binhduong.gov.vn); niêm yết tại tầng 1 Tháp B Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương và trụ sở của UBND xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng (nơi thường trú của cha mẹ đẻ).

CV_1175_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình DươngThông báoBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2022-05/Untitled 3_Key_30052022142425.png
27/05/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài đối với trường hợp của trẻ em Lưu Ngọc Khánh An, sinh ngày 24/01/2015. Ngày 24/5/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đây là trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ làm con nuôi.

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; cha mẹ ruột của trẻ là ông Lưu Minh Thảo và bà Trần Mỹ Nga; bên nhận con nuôi là ông Cheng, Chu - Chang, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) - cha dượng của trẻ.

Tại buổi lễ giao nhận con nuôi, đại diện Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

Untitled 1.png

Untitled.png

Ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài.

Untitled 3.png

Untitled 2.png

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ emThông báoTinThông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
23/05/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

        Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không được xem xét giải quyết.

         Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương – trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có tiếp nhận trường hợp trẻ bị bỏ rơi sau:

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhĐối tượngTình trạng sức khỏeĐịa chỉ/ Số điện thoại của CSND
01Nguyễn Hiền MaiNữ18/01/2020Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiSinh non, chậm phát triển tâm thần vận độngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
02Nguyễn Bảo LuânNam08/9/2020Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ​​​​ em bị bỏ rơiTim bẩm sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình DươngThông báoTinLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/05/2022 9:00 SANoĐã ban hành

​Thực hiện Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 22/3/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 09/5/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trẻ Nguyễn Bảo Sơn, sinh ngày20/01/2019.

1.png

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận gồm: ông Masetti Mateo và bà Giacomini Elisa, quốc tịch Italia và đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài.

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp – Quản lý Xử lý vi phạm hành chính -Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

2.jpg

3.PNG

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt cho chính quyền Việt Nam đã phát biểu chúc mừng gia đình ông Masetti Mateo và bà Giacomini Elisa đã có thêm một thành viên mới trong gia đình, chúc mừng các bé từ nay có một mái ấm đầy tình thương - điều mà cháu đang thiếu vắng và mong chờ. Đồng thời, cũng đã đề nghị gia đình bố mẹ nuôi chấp hành đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi của Việt Nam, trong đó lưu ý sáu tháng một lần trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện của Việt Nam ở Italia về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng.

4.PNG

Để bày tỏ sự cảm ơn đối với chính quyền Việt Nam, các gia đình đã xúc động chia sẻ sự hạnh phúc, vui sướng khi được đón nhận con nuôi sau một thời gian dài chờ đợi với chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi được tạo điều kiện sang Việt Nam để nhận con của chúng tôi, chúng tôi sẽ nuôi dạy, giáo dục con và nói cho con biết về quê hương, về cội nguồn là đất nước Việt Nam."​

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình DươngThông báoLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/05/2022 9:00 SANoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 13/7/2021, Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 09/3/2022, Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 06/5/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trẻ Nguyễn Thị Lệ Thảo, sinh ngày 19/6/2018, trẻ Nguyễn Thị Diễm Hà, sinh ngày 06/5/2019, trẻ Nguyễn Ngọc Hoàng Ân, sinh ngày 17/8/2018.

 Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận gồm: ông Mateo Jose Gramuntell Segui, bà Alicia Torregrosa De Juan, ông Carlos Ptamendi Fornieles, bà Belen Castells Horrillo, ông Javier Diaz Gutierrez, bà Monica Tous Marquez quốc tịch Tây Ban Nha;  và đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài.

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp – Quản lý Xử lý vi phạm hành chính -Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

1.png

2.png

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt cho chính quyền Việt Nam đã phát biểu chúc mừng các gia đình ông Mateo Jose Gramuntell Segui, bà Alicia Torregrosa De Juan, ông Carlos Ptamendi Fornieles, bà Belen Castells Horrillo, ông Javier Diaz Gutierrez, bà Monica Tous Marquez quốc tịch Tây Ban Nha đã có thêm một thành viên mới trong gia đình, chúc mừng các bé từ nay có một mái ấm đầy tình thương - điều mà cháu đang thiếu vắng và mong chờ. Đồng thời, cũng đã đề nghị gia đình bố mẹ nuôi chấp hành đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi của Việt Nam, trong đó lưu ý sáu tháng một lần trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện của Việt Nam ở Tây Ban Nha về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng.

 

3.PNG

Để bày tỏ sự cảm ơn đối với chính quyền Việt Nam, các gia đình đã xúc động chia sẻ sự hạnh phúc, vui sướng khi được đón nhận con nuôi sau một thời gian dài chờ đợi với chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi được tạo điều kiện sang Việt Nam để nhận con của chúng tôi, chúng tôi xin cam kết sẽ làm hết sức mình để nuôi dạy, giáo dục con và sẽ luôn hướng các con về quê hương, về các giá trị văn hoá của đất nước Việt Nam."​

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em (10/5/2022)Thông báoTinThông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em (10/5/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/05/2022 10:00 SANoĐã ban hành

Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không được xem xét giải quyết.

         Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương – trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có tiếp nhận trường hợp trẻ bị bỏ rơi sau:

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhĐối tượngTình trạng sức khỏeĐịa chỉ/ Số điện thoại của CSND
01Nguyễn Thị Mỹ KimNữ22/4/2021Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTim bẩm sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
02Nguyễn Bảo Như QuỳnhNữ08/6/2020Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTim bẩm sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
03Nguyễn Bảo Minh ThưNữ06/5/2020Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiChậm phát triển tâm thần vận độngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
04Nguyễn Minh KhảiNam04/3/2021Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTim bẩm sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
05Nguyễn Bảo Ngân KiềuNữ05/4/2020Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTim bẩm sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
06Nguyễn Bảo Hà MiNữ02/02/2021Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiSứt môi, hở hàm ếchNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
07Nguyễn Bảo TrungNam22/01/2021Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTim bẩm sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
08Nguyễn Bảo HuyNam17/01/2021Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
09Nguyễn Bảo Minh ThyNữ05/3/2021Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTim bẩm sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
10Nguyễn Ngọc TháiNam08/10/2019Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106​

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
12 bước giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19 Văn bản hướng dẫn nghiệp vụTin12 bước giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19 /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2022-04/images_Key_27042022162025.jpg
27/04/2022 5:00 CHNoĐã ban hành

Ngày 05/4/2022, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1043/BTP-CCN  hướng dẫn thực hiện thủ tục giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19. Theo đó, quy trình giao nhận trẻ em làm con nuôi nước ngoài được thực hiện như sau:

- Bước 1: Thông báo cho người nhận con nuôi đến Việt Nam để nhận con nuôi;
- Bước 2: Trên cơ sở văn bản thông báo của Sở Tư pháp, cha mẹ nuôi nước ngoài có văn bản đề nghị hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi nước ngoài, gửi Sở Tư pháp nơi giải quyết thủ tục cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài;

- Bước 3: Phê duyệt (bảo lãnh) danh sách cha mẹ nuôi được nhập cảnh Việt Nam để nhận con nuôi;

- Bước 4: Cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam cho cha mẹ nuôi nước ngoài tại cửa khẩu;

- Bước 5: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ giao nhận con nuôi;
- Bước 6: Cha mẹ nuôi nhập cảnh Việt Nam, di chuyển nội địa tại Việt Nam, thực hiện việc tự theo dõi sức khỏe, tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 theo quy định;

- Bước 7: Tổ chức lễ giao nhận con nuôi;

- Bước 8: Thực hiện chứng nhận lãnh sự đối với các giấy tờ về nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, phục vụ cho việc xin cấp thị thực xuất cảnh cho trẻ em được nhận làm con nuôi;

- Bước 9: Cấp Hộ chiếu cho trẻ em được nhận làm con nuôi;

- Bước 10: Cấp thị thực xuất cảnh cho trẻ em được nhận làm con nuôi;

-Bước 11: Cấp Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài;
- Bước 12: Xuất cảnh rời Việt Nam.

Lưu ý: Không áp dụng Bước 2, 3 và 4 đối với trường hợp cha mẹ nuôi nước ngoài thuộc diện được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam hoặc đã có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ (thẻ thường trú, thẻ tạm trú …).

Công văn số 1043-BTP-CCN ngày 05-4-2022.pdf

quy trinh giao con nuoi moi.docx

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình DươngTin ngành tư phápTinLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
13/04/2022 11:00 SANoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 và Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 06/4/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với 02 trường hợp của trẻ Nguyễn Hậu Giang, sinh ngày 30/4/2019 và trẻ Nguyễn Thị Bích Tâm, sinh ngày 14/6/2019.

 164.jpg

 

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận: ông Benjamin Douglas Kemper, quốc tịch Hoa Kỳ và ông Stutz William Douglas, bà Stutz Ashleigh Michelle, quốc tịch Hoa Kỳ; đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài Tổ chức Dillon.

264.jpg

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp – Quản lý Xử lý vi phạm hành chính -Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

364.jpg 

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt cho chính quyền Việt Nam đã phát biểu chúc mừng gia đình ông Benjamin Douglas Kemper và ông Stutz William Douglas, bà Stutz Ashleigh Michelle  đã có thêm một thành viên mới trong gia đình, chúc mừng 02 cháu Nguyễn Hậu Giang và Nguyễn Thị Bích Tâm từ nay sẽ được sống trong môi trường gia đình theo đúng nghĩa của nó. Đồng thời, cũng đã đề nghị gia đình bố mẹ nuôi chấp hành đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi của Việt Nam, trong đó lưu ý sáu tháng một lần trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện của Việt Nam ở Hoa Kỳ về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng.

Để bày tỏ sự cảm ơn đối với chính quyền Việt Nam, gia đình ông ông Benjamin Douglas Kemper và ông Stutz William Douglas, bà Stutz Ashleigh Michelle đã có lời cảm ơn đối với chính quyền Việt Nam đã tạo điều kiện cho gia đình có thêm thành viên mới và cam kết sẽ nuôi dưỡng, giáo dục 02 cháu Nguyễn Hậu Giang và Nguyễn Thị Bích Tâm phát triển toàn diện, luôn nhớ và tự hào về nguồn gốc, đất nước, dân tộc Việt Nam.

 

 


FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Cỡ chữ:Giảm (A-)Mặc định (A)Tăng (A+) 01/04/2022 | Phòng Hành chính Tư phápTin ngành tư phápTinLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Cỡ chữ:Giảm (A-)Mặc định (A)Tăng (A+) 01/04/2022 | Phòng Hành chính Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
13/04/2022 11:00 SANoĐã ban hành

​Thực hiện Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 12/4/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trẻ Nguyễn Thị Diễm Thúy, sinh ngày 07/11/2018.

1124.jpg

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận: ông D'Ambra Giacomo, bà Stigliano Carmela, quốc tịch Italia; đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài Tổ chức Ariete.

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp – Quản lý Xử lý vi phạm hành chính -Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

2124.jpg

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt cho chính quyền Việt Nam đã phát biểu chúc mừng gia đình ông D'Ambra Giacomo, bà Stigliano Carmela đã có thêm một thành viên mới trong gia đình, chúc mừng bé Nguyễn Thị Diễm Thúy từ nay có một mái ấm đầy tình thương - điều mà cháu đang thiếu vắng và mong chờ. Đồng thời, cũng đã đề nghị gia đình bố mẹ nuôi chấp hành đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi của Việt Nam, trong đó lưu ý sáu tháng một lần trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện của Việt Nam ở Italia về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng.

Để bày tỏ sự cảm ơn đối với chính quyền Việt Nam, gia đình ông ông D'Ambra Giacomo, bà Stigliano Carmela đã đã xúc động chia sẻ sự hạnh phúc, vui sướng khi được đón nhận con nuôi sau một thời gian dài chờ đợi. Ông Bà chia sẻ: "Chúng tôi thấy mình là những người may mắn nhất khi được tạo điều kiện để sang Việt Nam, được đón tiếp rất chu đáo và được tới đây trong một buổi lễ giao nhận con nuôi có lẽ là đặc biệt nhất từ trước tới nay để đón thành viên mới của gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin cam kết sẽ làm hết sức mình để nuôi dạy, giáo dục con và sẽ luôn hướng các con về quê hương, về các giá trị văn hoá của đất nước Việt Nam."

4124.jpg


FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình DươngTin ngành tư phápBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2022-04/hinh 3_Key_07042022134227.png
01/04/2022 2:00 CHNoĐã ban hành

Thi hành Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 31/3/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Nguyễn Kiều Diễm, sinh ngày 29/10/2019.

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận: ông Daniel Jordan Warren và bà Jane Quinn Warren, quốc tịch Hoa Kỳ; đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài Tổ chức AFC.

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về​ việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

hinh 4.png

hinh 1.png

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới. Mong muốn gia đình nhận nuôi con nuôi sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cho con nuôi như con đẻ của mình, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện. Định kỳ báo cáo tình hình phát triển của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bà Jane Quinn Warren - Mẹ nuôi của trẻ Nguyễn Kiều Diễm rất cảm ơn chính quyền Việt Nam đã tạo điều kiện cho gia đình ông bà được nhận cháu làm thành viên của gia đình, gia đình sẽ nuôi dưỡng cháu bé với tất cả tình yêu thương, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu bé được phát triển trong môi trường sống mới. Bà hứa sẽ nuôi dạy cháu nên người, định kỳ sẽ báo cáo về tình hình của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

hinh 3.png

hinh 2.png


FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio