Nuôi con nuôi - Thông báo
 
​Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.Sở Tư pháp trân trọng kính mời: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (02 đại biểu); Công an tỉnh (02 đại biểu); Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (02 đại biểu).- Nội dung: Tổng ...
(Đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu ruột làm con nuôi; trường hợp người nước ngoài sinh sống và làm việc liên tục từ 12 tháng trở lên tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi)
 
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi (Thông tư có hiệu lực từ ngày 26 tháng 02 năm 2021 và thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi và Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi). Theo đó, Thông tư có số điểm lưu ý sau:
​Thực hiện Công văn số 3813/BTP-CCN ngày 14/10/2020 của Bộ Tư pháp về việc các gia đình các nước Liên minh Châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam để giao nhận con nuôi và công văn số 3744/UBND-NC ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc các gia đình nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để giao nhận con nuôi. Ngày 10/11/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thực hiện lễ giao nhận con nuôi đối với 05 ...
​Thi hành Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 02/3/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Nguyễn Thị Thùy Vân, sinh ngày 16/10/2009. Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại ...
​Thi hành Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 04/02/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Phạm Huỳnh Ngọc, sinh ngày 25/12/2017. Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện ...
​Ngày 03/01/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Phạm Minh Tiến, sinh ngày 30/4/2017 theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí-Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã ...
​Thi hành Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 22/10/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Phạm Nam Mỹ, sinh ngày 15/3/2017. Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên ...
 
​Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không ...
 
​Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33Tin ngành tư phápTinHội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-11/1111_Key_12112021163344.jpg
     ​Sáng ngày 09/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có ông Nguyễn Quốc Trí - Phó giám đốc Sở Tư pháp và đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan.
11/12/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

Tại điểm cầu tỉnh Bình Dương.jpg 

        Kể từ khi thực hiện Luật Nuôi con nuôi trong giai đoạn 2011-2021, trên toàn quốc đã giải quyết được 26.623 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt làm con nuôi trong nước, 3.896 trẻ em làm con nuôi nước ngoài và 542 trường hợp giải quyết trong năm 2011 theo quy định của Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

       Qua đánh giá có thể thấy việc triển khai thi hành Luật và Công ước trong 10 năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao của Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương và các cơ quan chính quyền địa phương trong đó những người làm công tác nuôi con nuôi là nòng cốt, các quy định của Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay đã dần đi vào cuộc sống, công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi từng bước đi vào nề nếp.

      Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác nuôi con nuôi trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực, trong nước và mỗi địa phương có những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Thứ trưởng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La hay một cách quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.

222.jpg 

        Hội nghị toàn quốc cũng lắng nghe tham luận, phát biểu của đại diện Sở Tư pháp một số tỉnh thành ở nhiều khu vực khác nhau như: đại diện Sở Tư pháp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Điện Biên, Cao Bằng, Cà Mau,… , đánh giá về công tác xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được làm con nuôi và công tác cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; đánh giá về công tác chỉ đạo đối với việc rà soát, đánh giá nhu cầu được nhận làm con nuôi đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng; đánh giá về công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trên địa bàn một số địa phương;

       Bên cạnh đó, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực phối hợp, chủ động trao đổi thông tin về công tác nuôi con nuôi, tăng cường quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các sai phạm, uốn nắn và xử lý theo quy định pháp luật. Đánh giá kỹ hơn khả năng hoàn thiện Luật Nuôi con nuôi để tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển công tác nuôi con nuôi. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế về nuôi con nuôi và thực hiện Công ước La Hay cần đảm bảo nguyên tắc ưu tiên nuôi con nuôi trong nước, nhưng không đồng nghĩa hạn chế hợp tác quốc tế về nuôi con nuôi trên cơ sở thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế và pháp luật Việt Nam vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.


FalseNguyễn Thị Thúy Diễm
THÔNG BÁO: DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT NUÔI CON NUÔI VÀ CÔNG ƯỚC LA HAY SỐ 33.Thông báoTinTHÔNG BÁO: DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT NUÔI CON NUÔI VÀ CÔNG ƯỚC LA HAY SỐ 33./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/8/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Sở Tư pháp trân trọng kính mời: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (02 đại biểu); Công an tỉnh (02 đại biểu); Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (02 đại biểu).

- Nội dung: Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 09/11/2021 (thứ Ba).

- Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương – 469 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ghi chú:

- Tài liệu Hội nghị tại đây: tailieuhoinghi.pdf

giaymoi.jpg
FalseNguyễn Thị Thúy Diễm
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoàiTin ngành tư phápBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-10/hinh 5_Key_28102021082336.png
10/25/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 3745/BTP-CCN ngày 15/10/2021 của Bộ Tư pháp và Công văn số 5404/UBND-NC ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bàn giao trẻ em Việt Nam cho gia đình cha mẹ nuôi các nước Châu Âu đợt 2, ngày 23/10/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thực hiện thủ tục giao nhận con nuôi nước ngoài đối với 03 trường hợp tại Trung tâm Hội nghị 272, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi lễ giao nhận con nuôi do Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ: Công an, Quốc Phòng, Ngoại giao, Y tế, Giao Thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội và phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng UBND 22 tỉnh/thành phố có liên quan thực hiện.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp: ông Mai Lương Khôi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,  Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam và đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài có công dân nhận con nuôi tại Việt Nam, đại diện các Sở, ban, ngành Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp, Cơ sở nuôi dưỡng các địa phương có trẻ được nhận làm con nuôi, 20 Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và 91 gia đình cha mẹ nuôi thuộc 08 nước Châu Âu. Về phía tỉnh Bình Dương có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao con nuôi: Ông Nguyễn Bảo Thanh - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh.

Khai mạc buổi lễ, ông Mai Lương Khôi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chủ động, tích cực của các bên liên quan trong việc tổ chức thành công Lễ giao nhận con nuôi. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng bày tỏ sự cảm kích đối với các cha mẹ nuôi nước ngoài đã không quản ngại khó khó khăn, vượt hàng ngàn cây số trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới để sang Việt Nam đón trẻ về với gia đình mình, đem đến cho các cháu một mái ấm đầy tình thương - điều mà các cháu đang thiếu vắng và mong chờ.

hinh 3.png

(Ông Mai Lương Khôi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc)

Tại buổi lễ giao nhận con nuôi, đại diện Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã hướng dẫn bên giao con nuôi và bên nhận con nuôi thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

hinh 2.png

hinh 1.png

hinh 4.png

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới.

hinh 5.png

(Ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương trao Quyết định nuôi con nuôi

có yếu tố nước ngoài cho bên giao con nuôi và gia đình cha mẹ nuôi)

FalseĐặng Thị Nhiển
LƯU Ý CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN CON NUÔI Văn bản hướng dẫn nghiệp vụBài viếtLƯU Ý CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN CON NUÔI /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-08/tu-van-dieu-kien-nhan-con-nuoi-tai-Nghe-An_Key_30082021151351.jpg
8/30/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi, những người sau đây không được nhận con nuôi:

- Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

Theo quy định tại Điều 85 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:

 + Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

+ Phá tán tài sản của con; Có lối sống đồi trụy;

+ Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

 - Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

 - Đang chấp hành hình phạt tù;

 - Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.​


FalseNguyễn Thị Thúy Diễm
CÁC HÀNH VI BỊ CẤM VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC  NUÔI CON NUÔIVăn bản hướng dẫn nghiệp vụBài viếtCÁC HÀNH VI BỊ CẤM VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC  NUÔI CON NUÔI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

A. Các hành vi bị cấm và hậu quả pháp lý

Theo quy định tại Điều 13 của Luật Nuôi con nuôi, các hành vi bị cấm gồm:

1. Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em;

2. Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi;

3. Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi;

4. Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số;

5. Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước;

6. Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị em nhận nhau làm con nuôi;

7. Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Nếu vi phạm một trong các hành vi bị cấm thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Việc nuôi con nuôi có thể bị Tòa án cấp huyện chấm dứt trong trường hợp vi phạm nêu trên.

B. Xử phạt vi phạm hành

(Nghị Định 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã)


STTHành vi vi phạmMức phạtHình phạt bổ sungBiện pháp khắc phục hậu quả
1

 Khai không đúng sự thật để đăng ký việc nuôi con nuôi;

 

1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng           -Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản đã cấp do có hành vi vi
2

 Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi;

 

1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

 

-

 
3

 Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước;

 

1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

 

 

-

 
4

 Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi.

 

1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng Tịch thu tang vật là văn bản, giấy tờ bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm. Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản đã cấp do có hành vi vi phạm.

 

5

 Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số;

 

 

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

 

 

-

Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản đã cấp do có hành vi vi phạm.

 

6

 

 Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước.

 

 

 

 

 

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

 

 

 

 

 

-

 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

7

Mua chuộc, ép buộc, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi khác trái pháp luật để có sự đồng ý của người có quyền đồng ý cho trẻ em làm con nuôi.

 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

 

 

 

-

 

 

 

    -

8

b) Lợi dụng việc cho, nhận hoặc giới thiệu trẻ em làm con nuôi để trục lợi, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng -Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
9

c) Lợi dụng việc nhận nuôi con nuôi nhằm bóc lột sức lao động của con nuôi.

 

 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

 

 

 

-

 1. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

 

 2. Buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh và chi phí khác (nếu có) do thực hiện hành vi vi phạm.

 

​ FalseNguyễn Thị Thúy Diễm
TRÁCH NHIỆM TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ TRONG NƯỚC CHO TRẺ EM BỊ BỎ RƠI Văn bản điều hànhBài viếtTRÁCH NHIỆM TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ TRONG NƯỚC CHO TRẺ EM BỊ BỎ RƠI /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-08/1_Key_30082021152926.jpg
8/30/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

 Trách nhiệm: Uỷ ban nhân dân (viết tắt là UBND) cấp xã có trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau:

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi trên địa bàn xã/ phường/thị trấn chưa được chuyển vào cơ sở trợ giúp xã hội (viết tắt là cơ sở TGXH) cần tìm gia đình thay thế Theo Điều 14 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (dưới đây gọi là Nghị định số 123/2015/NĐ-CP), khi nhận được thông tin về việc trẻ em bị bỏ rơi trên địa bàn xã/phường/thị trấn, UBND cấp xã nơi phát hiện trẻ em bị bỏ rơi cần phải thực hiện những bước sau đây: 


 Bước 1: Tổ chức lập biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi Trách nhiệm thực hiện: Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp xã có trách nhiệm tổ chức lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi ngay khi phát hiện trẻ em bị bỏ rơi. Trong trường hợp trẻ em bị bỏ rơi tại cơ sở y tế, Thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã để tổ chức lập biên bản. Cơ sở y tế bao gồm bệnh viện cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương, trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế cấp huyện và các cơ sở y tế khác.

Bước 2: Tìm người trong nước hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng

 Theo điểm b khoản 2 Điều 15 của Luật Nuôi con nuôi và Điều 14 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, UBND cấp xã tìm người, tổ chức tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Nếu có cá nhân, gia đình cư trú tại địa bàn của xã đăng ký nhận chăm sóc thay thế theo khoản 1 Điều 38 của Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Trẻ em (dưới đây gọi là Nghị định số 56/2017/NĐ-CP), UBND cấp xã/ người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã lựa chọn gia đình, cá nhân nhận chăm sóc thay thế.

  Trường hợp trên địa bàn xã/phường/thị trấn không có cá nhân, gia đình nào đăng ký nhận chăm sóc thay thế hoặc tạm thời nuôi dưỡng trẻ em thì UBND cấp xã  tiến hành lập hồ sơ chuyển trẻ em vào cơ sở TGXH theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của Nghị định số 103/2017/ NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (dưới đây gọi là Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).

Bước 3: Niêm yết công khai tìm cha, mẹ đẻ

Theo Điều 14 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, sau khi lập biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi, bàn giao trẻ em cho cá nhân, gia đình hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng, UBND cấp xã niêm yết công khai tìm cha, mẹ đẻ cho trẻ em tại trụ sở của UBND cấp xã trong thời hạn 7 ngày liên tục về việc trẻ em bị bỏ rơi.

 Bước 4: Đăng ký khai sinh cho trẻ em

Hết thời hạn niêm yết, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, UBND cấp xã thông báo cho cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ.

Bước 5: Giải quyết việc nuôi con nuôi nếu có người trong nước có nhu cầu nhận trẻ em làm con nuôi

 Theo khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 19/2011/NĐCP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định 12 chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 (dưới đây gọi là Nghị định số 19/2011/ NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung), trường hợp trẻ em bị bỏ rơi đã được UBND cấp xã giao tạm thời nuôi dưỡng hoặc chăm sóc thay thế, nếu cá nhân, gia đình tạm thời nuôi dưỡng hoặc chăm sóc thay thế có nhu cầu nhận trẻ em làm con nuôi và đủ điều kiện nhận con nuôi thì UBND cấp xã hướng dẫn, xem xét và giải quyết việc nuôi con nuôi.

 FalseNguyễn Thị Thúy Diễm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế tại tỉnh Bình Dương Văn bản điều hànhTinBáo cáo tình hình thực hiện công tác rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế tại tỉnh Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình thực hiện công tác rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế tại tỉnh Bình Dương
7/1/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

​Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 11 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 01 cơ sở công lập; 10 cơ sở  ngoài công lập; số lượng cơ sở tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước và tham gia giải quyết nuôi con có yếu tố nước ngoài chiếm tỷ lệ nhỏ (01/11 cơ sở trợ giúp xã hội, cụ thể là Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội – thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội).

Công tác đánh giá trẻ em có nhu cầu cần được nhận làm con nuôi tại tỉnh Bình Dương trong thời gian qua còn một số vướng mắc, khó khăn như sau:

- Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan đăng thông tin tìm gia đình thay thế cho trẻ theo đúng quy định tại Luật Nuôi con nuôi và các văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài, loa truyền thanh); trong Tờ gấp pháp luật. Tuy nhiên, số lượng đăng ký nhu cầu nhận con nuôi nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp chiếm tỷ lệ thấp (01 hồ sơ), các trường hợp khác, chỉ liên hệ với Sở Tư pháp qua điện thoại. Qua nắm bắt, các trường hợp này đều mong muốn nhận trẻ khỏe mạnh làm con nuôi và không thường trú tại địa phương.

- Theo quy định tại Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi quy định các cơ sở trợ giúp xã hội được thành lập hợp pháp, cơ sở tôn giáo đều có trách nhiệm đánh giá nhu cầu và lập hồ sơ trẻ em cần tìm gia đình thay thế (nhận làm con nuôi) để báo cáo cơ quan chủ quản. Tuy nhiên, qua báo cáo rà soát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thì số lượng cơ sở trợ giúp xã hội tham gia đánh giá nhu cầu và lập hồ sơ trẻ em cần cần được nhận con nuôi rất thấp (01/11 cơ sở). Số lượng trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở là 348 trẻ thuộc đối tượng cần tìm gia đình thay thế, trong đó chỉ có 22 trẻ cần chuyển hình thức chăm sóc thay thế (chiếm 6.32%) và chỉ tập trung tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội – thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội (cơ sở công lập).

- Thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em là cố gắng duy trì trẻ em sống trong môi trường gia đình hoặc tái đoàn tụ với gia đình. Vì vậy, đối với trẻ em bỏ rơi, trẻ em mồ côi sau khi được tiếp nhận, một số cơ sở trợ giúp xã hội tích cực thực hiện công tác xác minh nguồn gốc gia đình trẻ nhằm tạo điều kiện cho trẻ có cơ hội đoàn tụ gia đình sống cùng người thân ruột thịt. Tuy nhiên, công tác này còn gặp khó khăn do thông tin của cha mẹ trẻ bị bỏ rơi không có hoặc không có thật. Mặt khác, phần lớn cha mẹ của trẻ bị bỏ rơi cư trú ở các tỉnh khác nên việc đi lại khó khăn, việc xác minh hồ sơ mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, có một số trường hợp trẻ bỏ rơi đã tìm được gia đình ruột nhưng do nhiều lý do thân nhân của trẻ chưa nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc đón nhận trẻ đoàn tụ gia đình. Vì vậy, cơ sở trợ giúp xã hội chậm trong việc kết luận trẻ đủ điều kiện lập thủ tục tìm gia đình thay thế. 

Từ những khó khăn, vướng mắc trên, Sở Tư pháp có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

- Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét bổ sung quy định về thời hạn kết thúc việc xác minh tìm nguồn gốc gia đình đối với những trường hợp hồ sơ trẻ không thể hiện thông tin thân nhân hoặc có thông tin nhưng không có thật. Đối với những trường hợp trẻ bỏ rơi đã tìm được gia đình nhưng thân nhân không hợp tác trong việc đón trẻ đoàn tụ gia đình cũng cần quy định thời hạn cụ thể nhằm rút ngắn thời gian xác minh và đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ, nhất là đối với những trẻ bệnh, khuyết tật, cần được can thiệp sức khỏe kịp thời.

- Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật như: Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Bộ Công an trong việc chỉ đạo trong ngành trong việc phối hợp xác minh về nhân thân của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi nước ngoài. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục có giải pháp; đôn đốc; khuyến khích các cơ sở trợ giúp xã hội quan tâm đến việc lập danh sách tìm gia đình thay thế cho trẻ qua hình thức cho con nuôi.

- Tiếp tục quan tâm tăng cường nguồn lực, nhận thức của cán bộ làm công tác giải quyết việc nuôi con nuôi. 

Tình hình rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.docxHình ảnh minh họa.jpg


FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 812/STP-HCTP ngày 01/6/2021 của Sở tư Pháp tỉnh Bình Dương về việc rà soát, đánh giá việc nuôi con nuôiVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 812/STP-HCTP ngày 01/6/2021 của Sở tư Pháp tỉnh Bình Dương về việc rà soát, đánh giá việc nuôi con nuôi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/15/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

​      Qua Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và công ước La Hay, Sở Tư pháp nhận thấy số lượng trẻ em được giải quyết nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh không nhiều (từ năm 2011 đến nay, số lượng đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh là: 486 trường hợp), trong khi nhu cầu trẻ em cần tìm gia đình thay thế lại cao. 

      Vì vậy, để tăng cường biện pháp nuôi con nuôi trong nước và hạn chế tình trạng nuôi con nuôi tại cộng đồng, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp tục phối hợp đôn đốc UBND cấp xã thực hiện việc Rà soát, đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi. Ngoài ra, để đảm bảo việc Sử dụng Sổ, biểu mẫu Nuôi con nuôi, việc lưu trữ Sổ, giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. Ngày 01/6/2021 Sở Tư pháp ban hành Công văn số 812/STP-HCTP về việc rà soát, đánh giá việc nuôi con nuôi.

CV_812_STP-HCTP.signed.pdf

FalseNguyễn Thị Thúy Diễm
Công văn triển khai, thực hiện văn bản số 116/CCN-PL&QLCNTN của Cục Con nuôi về việc hướng dẫn nhận trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước và nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nướcVăn bản hướng dẫn nghiệp vụBài viếtCông văn triển khai, thực hiện văn bản số 116/CCN-PL&QLCNTN của Cục Con nuôi về việc hướng dẫn nhận trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước và nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện văn bản số 116/CCN-PL&QLCNTN ngày 16/3/2021 của Cục Con nuôi về việc hướng dẫn nhận trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước và nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước.
4/6/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

​Công văn số 472/STP-HCTP triển khai, thực hiện văn bản số 116/CCN-PL&QLCNTN của Cục Con nuôi.

Văn bản đính kèm​: CV_472_STP-HCTP.signed.pdf

FalseNguyễn Thị Thúy Diễm
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoàiThông báoBài viếtHướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-04/5c44adaba7bd55e30cac_Key_05042021163302.jpg
(Đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu ruột làm con nuôi; trường hợp người nước ngoài sinh sống và làm việc liên tục từ 12 tháng trở lên tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi)
4/5/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhhttps://ccn.moj.gov.vn/qt/thongbao/Pages/thong-bao.aspx?ItemID=32 

        Ngày 4/02/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 169/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

        Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Bộ Tư pháp, Cục Con nuôi đăng tải Bảng hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu ruột làm con nuôi; trường hợp người nước ngoài sinh sống và làm việc liên tục từ 12 tháng trở lên tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.​

        Căn cứ quy định tại Điều 31, 32 Luật Nuôi con nuôi và Điều 13 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, hồ sơ của người xin nhận con nuôi Việt Nam bao gồm các giấy tờ sau: 

HD hồ sơ 2021-1.jpg

HD hồ sơ 2021-2.jpg

HD hồ sơ 2021-3.jpg


Xem chi tiết tại file đính kèm

HD hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tối nước ngoài.doc

Nguồn sưu tầm: Trang thông tin Nuôi con nuôi - Bộ Tư PhápFalseNguyễn Thị Thúy Diễm
Lễ trao Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho công dân nước ngoài Tin ngành tư phápBài viếtLễ trao Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho công dân nước ngoài /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-04/1_Key_05042021160357.PNG
Bình Dương: Lần đầu tiên Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức lễ trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho công dân nước ngoài theo quy định tại Nghị định 16/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.
4/5/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

     Thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngày 26/03/2020, tại Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Tổ chức lễ trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đối với ông Vũ Xuân Thừa.

      Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Tư Pháp: Ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; bà Trần Thị Thúy Hường - Trưởng phòng HCTP và bà  Nguyễn Thị Thúy Diễm - Chuyên viên phòng HCTP. Đại diện bên nhận Quyết định: Ông Vũ Xuân Thừa (có tên nước ngoài Yu Shung Cheng).

2.png

Ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp thông qua Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với ông Vũ Xuân Thừa

     Mở đầu buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã thông qua Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với ông Vũ Xuân Thừa.

    Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Quốc Trí  - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Dương đã trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đối với ông Vũ Xuân Thừa và chúc mừng ông Vũ Xuân Thừa đã được Chủ tịch nước Việt Nam cho nhập quốc tịch Việt Nam. Đồng thời mong muốn Ông có cuộc sống ổn định, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam; chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3.PNG

Đại diện lãnh đạo S Tư Pháp, Ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

     Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chia sẻ: "Tôi xin chúc mừng ông Vũ Xuân Thừa đã nhận được Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Từ ngày hôm nay,  Ông đã chính thức trở thành công dân của nước CHXHCN Việt Nam, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Chúc Ông có cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, thực hiện tốt vai trò, quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam".

4.PNG

Bà Đặng Thị Mỹ Hiền (vợ ông Vũ Xuân Thừa) phát biểu cảm ơn Sở Tư pháp tỉnh Bình Dươ​ng

     Đại diện gia đình ông Thừa, bà Đặng Thị Mỹ Hiền (vợ ông Vũ Xuân Thừa), chia sẻ: "Vợ chồng tôi rất xúc động và vinh dự được nhận quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam sau một thời gian mong đợi. Nay chồng tôi chính thức được trở thành công dân Việt Nam, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam. Nhân đây gia đình tôi xin cảm ơn Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã quan tâm giải quyết hồ sơ cho chúng tôi".


False
Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôiVăn bản điều hànhTinTriển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/3/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​               Ngày 29/01/2021, Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp có Công văn số 39/CCN-PL&QLCNTN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP. Trong đó, Công văn tập trung hướng dẫn về những nội dung như: quán triệt, tuyên tuyền, phổ biến nội dung của Thông tư; việc thực hiện điều khoản chuyển tiếp; in biểu mẫu; lưu trữ Sổ, giấy tờ nuôi con nuôi, hồ sơ nuôi con nuôi; việc sử dụng một số biểu mẫu trong phụ lục kèm theo Thông tư; việc ghi Sổ đăng ký nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và việc cấp bản sao trích lục một số giấy tờ nuôi con nuôi…

               Để đảm bảo thực hiện thống nhất, có hiệu quả các quy định của Thông tư số 10/2020/TT-BTP, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, chủ động, triển khai thực hiện tại địa phương. 

CV 172_STP-HCTP.PDF

TT 10.2020.TT-BTP.pdf

Phu luc.rar

Mau so. Mau giay to.rar


FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Một số điểm lưu ý triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi Thông báoBài viếtMột số điểm lưu ý triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi (Thông tư có hiệu lực từ ngày 26 tháng 02 năm 2021 và thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi và Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi). Theo đó, Thông tư có số điểm lưu ý sau:
2/2/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng các mẫu sổ đăng ký nuôi con nuôi, sổ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, giấy tờ nuôi con nuôi; lưu trữ, quản lý sổ, giấy tờ nuôi con nuôi, hồ so đăng ký nuôi con nuôi trong nước, hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

2. Đối tượng sử dụng mẫu sổ và mẫu giấy tờ

 Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam và người nước ngoài thường trú ở nước ngoài có yêu cầu giải quyết các việc về nuôi con nuôi tại Việt Nam; Ủy ban nhân dân các cấp; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp; Tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; Cá nhân, tổ chức khác có liên quan theo quy định của Luật Nuôi con nuôi.

3. In, phát hành mẫu sổ và mẫu giấy tờ

- Các mẫu Sổ, mẫu giấy tờ nuôi con nuôi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: www.moj.gov.vn), cơ quan đăng ký nuôi con nuôi có thể truy cập, tự in để sử dụng, trừ mẫu sổ và các mẫu giấy tờ do Bộ Tư pháp in: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (gồm bản chính có nội dung, bản chính - phôi, không có nội dung), Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (gồm bản chính có nội dung, bản chính - phôi, không có nội dung)...

- Trường hợp cơ quan đăng ký nuôi con nuôi đã sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung thì có thể sử dụng phôi mẫu Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (bản chính - phôi, không có nội dung) và phôi mẫu Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (bản chính - phôi, không có nội dung) để in trực tiếp toàn bộ nội dung thông tin đăng ký nuôi con nuôi theo đúng tiêu chuẩn, được Bộ Tư pháp công nhận.

- Cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải quyết việc nuôi con nuôi (sau đây gọi chung là người có yêu cầu) truy cập trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: www.moj.gov.vn) để tự in và sử dụng các loại mẫu Đơn, Tờ khai và Báo cáo.

Trường hợp người có yêu cầu không thể tự in các loại mẫu Đơn, Tờ khai và Báo cáo, thì cơ quan đăng ký nuôi con nuôi có trách nhiệm in và phát miễn phí cho người có yêu cầu.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về việc ghi và cách ghi sổ đăng ký nuôi con nuôi, sổ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và giấy tờ nuôi con nuôi; Lưu trữ, quản lý sổ và hồ sơ nuôi con nuôi; Điều khoản chuyển tiếp…

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoàiThông báoBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-12/3c024ed0f12a0074593b_Key_15122020163736.jpg
11/18/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 3813/BTP-CCN ngày 14/10/2020 của Bộ Tư pháp về việc các gia đình các nước Liên minh Châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam để giao nhận con nuôi và công văn số 3744/UBND-NC ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc các gia đình nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để giao nhận con nuôi. Ngày 10/11/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thực hiện lễ giao nhận con nuôi đối với 05 trường hợp của trẻ em cho người nước ngoài làm con nuôi tại Thành phố Hồ Chí Minh.

cb5eb0be0f44fe1aa755.jpg

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, người nước ngoài chưa được phép nhập cảnh vào Việt Nam, nên Cục con nuôi đã xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho các gia đình nhận con nuôi nhập cảnh để làm thủ tục giao nhận con nuôi. Sau khi thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định, việc giao nhận con nuôi được tập trung tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự có mặt của 11 Sở Tư pháp các tỉnh có trẻ em cho làm con nuôi.

Tham dự buổi lễ có Đại diện Lãnh đạo Cục con nuôi: Bà Nguyễn Thị Hảo – Cục trưởng Cục con nuôi; Về phía tỉnh Bình Dương có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh; đại diện các Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài: Tổ chức CJ – Tây Ban Nha, tổ chức EAV – Pháp, tổ chức AIAE – Luxembourg, tổ chức Ninos – Tây Ban Nha, tổ chức Tổ chức Destinees – Pháp; 05 trẻ em và 5 gia đình nhận con nuôi.

e2a856afee551f0b4644.jpg

Khai mạc buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Hảo – Cục trưởng Cục con nuôi đã chúc mừng và cảm ơn các gia đình đã có tình yêu thương đối với trẻ em Việt Nam, đất nước Việt Nam. Mong muốn gia đình nhận nuôi con nuôi sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cho con nuôi như con đẻ của mình, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện và mong muốn trong tương lai gia đình sẽ tạo điều kiện cho cháu về thăm Việt Nam để cháu biết về nguồn cội quê hương của mình.

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp-Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho 05 trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới. 

FalseNguyễn Thị Bảo Khuyên
Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước dành cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã của Cục con nuôi - Bộ Tư phápVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước dành cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã của Cục con nuôi - Bộ Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Thông báoBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-03/tv3_Key_10032020142513.jpg
3/2/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

tv1.jpg

Thi hành Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 02/3/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Nguyễn Thị Thùy Vân, sinh ngày 16/10/2009.

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận: ông Ricky Mitsuo Graham và bà Lisa Nguyen Graham, quốc tịch Hoa Kỳ; đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài Tổ chức Dillon.

tv2.jpg

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp-Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới. Mong muốn gia đình nhận nuôi con nuôi sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cho con nuôi như con đẻ của mình, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện. ông Ricky Mitsuo Graham – cha nuôi của trẻ Nguyễn Thị Thùy Vân rất cảm ơn chính quyền Việt Nam đã tạo điều kiện cho gia đình ông bà được nhận cháu làm thành viên của gia đình, gia đình sẽ nuôi dưỡng cháu bé với tất cả tình yêu thương, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu bé được phát triển trong môi trường sống mới. Vì cùng quê hương với vợ ông, nên sẽ dễ dàng hơn trong việc chia sẻ tình cảm và nhất định ông bà sẽ cho cháu thường xuyên về thăm quê hương Việt Nam. 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 22/CCN-PL&QLCNTN ngày 17/01/2020 của Cục Con nuôi hướng dẫn về việc thực hiện Bộ danh mục giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nướcVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 22/CCN-PL&QLCNTN ngày 17/01/2020 của Cục Con nuôi hướng dẫn về việc thực hiện Bộ danh mục giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/5/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Thông báoBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-02/5bff8c09b8c0409e19d1_Key_04022020163322.jpg
2/4/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Thi hành Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 04/02/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Phạm Huỳnh Ngọc, sinh ngày 25/12/2017.

15af430578cc8092d9dd.jpg

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận: bà Renault Stéphanie, Jeanne, Micheline, quốc tịch Pháp; đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài Tổ chức Destinees.

512d95d8a011584f0100.jpg

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp-Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

688243a4796d8133d87c.jpg

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới. Mong muốn gia đình nhận nuôi con nuôi sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cho con nuôi như con đẻ của mình, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện. Bà Renault Stéphanie, Jeanne, Micheline – mẹ nuôi của trẻ Phạm Huỳnh Ngọc rất cảm ơn chính quyền Việt Nam đặc biệt là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tạo điều kiện cho gia đình bà được nhận cháu làm thành viên của gia đình, gia đình sẽ nuôi dưỡng cháu bé với tất cả tình yêu thương, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu bé được phát triển trong môi trường sống mới. Bà hứa sẽ nuôi dạy cháu nên người, định kì sẽ báo cáo về tình hình của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Thông báoBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-01/2c69b6f9d54e2c10755f_Key_03012020111722.jpg
1/3/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 03/01/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Phạm Minh Tiến, sinh ngày 30/4/2017 theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành

7be1dc47a0f059ae00e1.jpg

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí-Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận: ông Ruben Espinola Estepa và bà Ana Belen Martinez Bonillo; quốc tịch: Tây Ban Nha; đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài Tổ chức CJ – Tây Ban Nha.

d0d5f70c8bbb72e52baa.jpg

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp-Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới. Mong muốn gia đình nhận nuôi con nuôi sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cho con nuôi như con đẻ của mình, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện và mong muốn trong tương lai gia đình sẽ tạo điều kiện cho cháu về thăm Việt Nam để cháu biết về nguồn cội quê hương của mình, đồng thời định kì báo cáo tình hình của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam. 


8043f6428af573ab2ae4.jpgÔng Ruben Espinola Estepa – cha nuôi của trẻ Phạm Minh Tiến rất cám ơn chính quyền Việt Nam đặc biệt là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tạo điều kiện cho gia đình ông được nhận cháu làm thành viên của gia đình, gia đình sẽ nuôi dưỡng cháu bé với tất cả tình yêu của ông bà, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu bé được phát triển trong môi trường sống mới. Ông bà hứa sẽ nuôi dạy cháu nên người, định kì sẽ báo cáo về tình hình của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và tương lai sẽ cho cháu về thăm quê hương. 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản điều hànhQuyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Thông báoBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-10/IMG_5007_Key_22102019112943.JPG
10/22/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

Thi hành Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 22/10/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Phạm Nam Mỹ, sinh ngày 15/3/2017.

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận: ông Dibke Arno, Rolf và bà Riou ép. Dibke Isabelle, Claudette, Gabrielle, quốc tịch Pháp; đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài Tổ chức AFA.

IMG_5008.JPG

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp-Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

IMG_4998.JPG

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới. Mong muốn gia đình nhận nuôi con nuôi sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cho con nuôi như con đẻ của mình, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện. Định kì báo cáo tình hình của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bà Riou ép. Dibke Isabelle, Claudette, Gabrielle – mẹ nuôi của trẻ Phạm Nam Mỹ rất cảm ơn chính quyền Việt Nam đặc biệt là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tạo điều kiện cho gia đình bà được nhận cháu làm thành viên của gia đình, gia đình sẽ nuôi dưỡng cháu bé với tất cả tình yêu thương, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu bé được phát triển trong môi trường sống mới. Bà hứa sẽ nuôi dạy cháu nên người, định kì sẽ báo cáo về tình hình của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ emThông báoTinThông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không được xem xét giải quyết.

         Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương – trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có tiếp nhận trường hợp trẻ bị bỏ rơi sau:

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhĐối tượngTình trạng sức khỏeĐịa chỉ/ Số điện thoại của CSND
01Nguyễn Thị Mỹ HạnhNữ07/10/2018Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTim bẩm sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
02Nguyễn Thị Thúy PhượngNữ24/10/2016Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiChậm phát triển tâm thần vận độngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106

​ 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ emThông báoBài viếtThông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/28/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không được xem xét giải quyết.

         Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương – trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có tiếp nhận trường hợp trẻ bị bỏ rơi sau:

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhĐối tượngTình trạng sức khỏeĐịa chỉ/ Số điện thoại của CSND
01Phạm Lý Phương NgaNữ22/08/2017Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
02Nguyễn Bảo SơnNam20/01/2019Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiLao phổi, tăng men gan, theo dõi HIVNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
03Nguyễn Ngọc Hoàng ÂnNam17/8/2018Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiChậm phát triển tâm thần vận độngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
04Nguyễn Thị Diễm ThúyNữ07/11/2018Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiThoát vị rốnNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106

​ 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Thông báo; Tin ngành tư phápBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-08/324d82be0ae3edbdb4f2_Key_13082019101120.jpg
8/13/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 13/8/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Phạm Hồng Kim, sinh ngày 28/7/2016 theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí-Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận: ông Jose Maria Ramos Florido và bà Maria Eugenia Chacon Mohedano; quốc tịch: Tây Ban Nha; đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài Tổ chức EDE-Bỉ.

2fd2e97c6021877fde30.jpg

26f0ce62413fa661ff2e.jpgTại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp-Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

ca034414c8492f177658.jpg

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới. Mong muốn gia đình nhận nuôi con nuôi sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cho con nuôi như con đẻ của mình, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện và mong muốn trong tương lai gia đình sẽ tạo điều kiện cho cháu về thăm Việt Nam để cháu biết về nguồn cội quê hương của mình, đồng thời định kì báo cáo tình hình của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ông Jose Maria Ramos Florido – cha nuôi của trẻ Phạm Hồng Kim rất cám ơn chính quyền Việt Nam đặc biệt là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tạo điều kiện cho gia đình ông được nhận cháu làm thành viên của gia đình, gia đình sẽ nuôi dưỡng cháu bé với  tất cả tình yêu của ông bà, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu bé được phát triển trong môi trường sống mới. Ông bà hứa sẽ nuôi dạy cháu nên người, sẽ cho cháu tiếp tục học tiếng Việt, định kì sẽ báo cáo về tình hình của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và tương lai sẽ cho cháu về thăm quê hương.​​​

d2e40af3f9ae1ef047bf.jpg

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ emThông báoTinThông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

         Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không được xem xét giải quyết.

         Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương – trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có tiếp nhận trường hợp trẻ bị bỏ rơi sau:

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhĐối tượngTình trạng sức khỏeĐịa chỉ/ Số điện thoại của CSND
01Phạm Thị Mỹ ThuậnNữ29/11/2016Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiChậm phát triển tâm thần vận động, thoát vị rốnNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106

 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ emThông báoTinThông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không được xem xét giải quyết.

         Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương – trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có tiếp nhận trường hợp trẻ bị bỏ rơi sau:

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhĐối tượngTình trạng sức khỏeĐịa chỉ/ Số điện thoại của CSND
01Phạm Thị Kim HoaNữ14/01/2017Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơibình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106

​ 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Hội nghị tập huấn, hướng dẫn các nội dung mới của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủThông báo; Tin ngành tư phápBài viếtHội nghị tập huấn, hướng dẫn các nội dung mới của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-08/61c4475735f0d1ae88e1_Key_01082019105324.jpg
8/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

          Ngày 30/7/2019, được sự cho phép của UBND tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động – thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn các nội dung mới của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Hội trường A - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

7a8ee900e4a700f959b6.jpg

          Thành phần tham dự Hội nghị với sự có mặt của ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Hà Minh Trung - Phó Giám đốc Sở Lao động – thương binh xã hội và đại diện các đồng chí là đại diện các phòng Tư pháp, phòng Lao động – thương binh xã hội, Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng, công chức phụ trách công tác nuôi con nuôi cấp xã, nơi có trụ sở cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

f59277a67f019b5fc210.jpg

          Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã tập huấn các nội dung mới của NĐ 24/2019/NĐ-CP, lưu ý một số nội dung khi giải quyết đăng ký nuôi con nuôi. Trao đổi quy trình, nội dung tham vấn, tư vấn cho trẻ và gia đình khi thực hiện giải quyết nuôi con nuôi.

efc670f778509c0ec541.jpg

          Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã cùng nhau thảo luận giải quyết tình huống đăng ký nuôi con nuôi và có ý kiến phát biểu, trao đổi nghiệp vụ nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.

d94ded03e5a401fa58b5.jpg

          Qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng cho công chức phụ trách công tác nuôi con nuôi và các cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh; giúp cho việc nắm bắt, áp dụng các quy định pháp luật về nuôi con nuôi được thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới./.​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Họp Sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông báo; Tin ngành tư phápBài viếtHọp Sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-08/04ab9525ea820edc5793_Key_01082019110020.jpg
8/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

            Ngày 30/7/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương và lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành cho phù hợp với quy định tại Nghị định 24/2019/NĐ-CP CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ tại Hội trường A - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

​​e2fa1a957a329e6cc723.jpg

          Thành phần tham dự cuộc họp liên ngành với sự có mặt của ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ trì hội nghị, các đồng chí là đại diện Công an tỉnh, Sở Lao động – thương binh và xã hội, Sở Y tế.

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã có ý kiến phát biểu, nêu ra những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế gặp phải trong quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian vừa qua.

65b7704113e6f7b8aef7.jpg

          Qua cuộc họp Sơ kết, các ngành, đơn vị đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; góp phần nâng cao hiệu quả trong việc phối hợp thực hiện công tác về nuôi con nuôi được thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới./.​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 836/STP-HCTP ngày 16/5/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc đề nghị góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP Văn bản điều hànhTinCông văn số 836/STP-HCTP ngày 16/5/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc đề nghị góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/17/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôiVăn bản hướng dẫn nghiệp vụ; Văn bản điều hànhBài viếtKế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-05/images (1)_Key_10052019154313.jpg
5/10/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 23/4/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 986/QĐ-BTP về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi.

          Kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung gồm:

- Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các nội dung mới Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

- Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP, lồng ghép các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 03/2018/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp để đề xuất sửa đổi, bổ sung đồng thời rà soát, thực hiện các thủ tục có liên quan nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ-CP;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý việc nuôi con nuôi.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.​

986_QD-BTP_412401.doc

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio