Nuôi con nuôi
Thứ 3, Ngày 08/02/2022, 11:00
Một số điểm mới của Thông tư số 11/2011/TT-BTP về việc quản lý Văn phòng nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/02/2022 | Nguyễn Thị Thúy Diễm

Ngày 21/11/2011, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BTP về việc quản lý Văn phòng nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT- BTP ngày 28/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư sửa đổi, bổ sung các điểm d, đ, bổ sung điểm m khoản 1 và bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 21/2011/TT-BTP về quyền, nghĩa vụ của Văn phòng con nuôi nước ngoài. Cụ thể:  

Gửi ảnh và báo cáo về trẻ em, thông tin đầy đủ và chi tiết hồ sơ sức khỏe của trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài cho người nhận con nuôi hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, sau khi có văn bản chấp thuận của Cục Con nuôi; Hỗ trợ kiểm tra khám sức khỏe bổ sung hoặc chuyên sâu, khám bệnh, điều trị và chăm sóc trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài theo đề nghị của người nhận con nuôi; hỗ trợ chuẩn bị tâm lý, ngôn ngữ và các điều kiện cần thiết khác cho trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài; Đề nghị chứng nhận việc nuôi con nuôi theo quy định tại Điều 38 của Luật Nuôi con nuôi.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 (Nghĩa vụ báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em). Trên cơ sở báo cáo của cha mẹ nuôi, Văn phòng con nuôi nước ngoài có trách nhiệm gửi Cục Con nuôi báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 43 của  Luật Nuôi con nuôi.

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 và bổ sung khoản 3 Điều 10 (Nghĩa vụ báo cáo về tình hình hoạt động). Văn phòng con nuôi nước ngoài có trách nhiệm gửi Cục Con nuôi báo cáo 6 tháng và báo cáo hằng năm về tình hình hoạt động theo biểu mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

Văn phòng con nuôi nước ngoài gửi báo cáo bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử dưới định dạng PDF của báo cáo giấy theo quy định.

Ngoài ra, Thông tư bổ sung Điều 10a. Lập, quản lý, sử dụng và bảo quản sổ sách, biểu mẫu sau Điều 10. Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm lập, quản lý và sử dụng các loại sổ sách, biểu mẫu.

Người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm sử dụng, quản lý các loại sổ sách, biểu mẫu; bảo quản tài liệu phát sinh trong quá trình hoạt động; định kỳ hằng năm thống kê và lập hồ sơ lưu trữ; thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ và bảo đảm việc sử dụng tài liệu lưu trữ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/02/2022​

Lượt người xem:  Views:   639
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio