Nuôi con nuôi
Thứ 4, Ngày 03/02/2021, 11:00
Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/02/2021 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

​               Ngày 29/01/2021, Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp có Công văn số 39/CCN-PL&QLCNTN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP. Trong đó, Công văn tập trung hướng dẫn về những nội dung như: quán triệt, tuyên tuyền, phổ biến nội dung của Thông tư; việc thực hiện điều khoản chuyển tiếp; in biểu mẫu; lưu trữ Sổ, giấy tờ nuôi con nuôi, hồ sơ nuôi con nuôi; việc sử dụng một số biểu mẫu trong phụ lục kèm theo Thông tư; việc ghi Sổ đăng ký nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và việc cấp bản sao trích lục một số giấy tờ nuôi con nuôi…

               Để đảm bảo thực hiện thống nhất, có hiệu quả các quy định của Thông tư số 10/2020/TT-BTP, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, chủ động, triển khai thực hiện tại địa phương. 

Tải về CV 172_STP-HCTP.PDF​

Tải về TT 10.2020.TT-BTP.pdf

Tải về Phu luc.rar

Tải về Mau so. Mau giay to.rar


Lượt người xem:  Views:   4192
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio