Đang cập nhật dữ liệu ...
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Phân loại
  
Danh sách Hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 12/12/2023)TinDanh sách Hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 12/12/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Bổ Trợ Tư PhápDanh sách
Danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/6/2023)TinDanh sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/6/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tính đến ngày 26/6/2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có 06 hòa giải viên thương mại vụ việc đang đăng ký hoạt động
6/26/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông tin; Danh sách
Danh sách Hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 07/6/2019)Danh sách Hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 07/6/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/7/2019 6:00 PMNoĐã ban hànhPhòng Bổ Trợ Tư PhápDanh sách
Công văn số 4001/BTP-BTTP ngày 18/10/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc Công văn số 4001/BTP-BTTP ngày 18/10/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/13/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhPhòng Bổ Trợ Tư PhápThông tin
Danh sách Hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 18/10/2018)Danh sách Hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 18/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/18/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Phòng Bổ Trợ Tư PhápDanh sách
Ảnh
Video
Audio
Hoagiaithuongmai