Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Tín
Ngày 29/7/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 08/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Tín​. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Tín​ như sau: 1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài ...
Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số ...
Ảnh
Video
Audio